Prawo

5 -letnie studia magisterskie prowadzone w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym.


Lubisz kiedy Twój świat jest uporządkowany i logiczny? Potrafisz obserwować i interpretować zjawiska społeczne? Chcesz zrozumieć i nauczyć się jak interpretować przepisy oraz teksty prawne? Studiuj prawo na WPiA UŁ!

Absolwenci prawa są przygotowani do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych wymagających posiadania gruntownej wiedzy prawniczej.
Ukończone studia prawnicze to wiele możliwości spełnienia zawodowego: nie tylko w charakterze adwokata, notariusza, prokuratora czy sędziego, ale także dyplomaty lub konsula. Po ukończeniu kierunku prawo, możesz pracować zarówno w administracji rządowej, samorządowej, jak i w przedsiębiorstwach państwowych, prywatnych oraz firmach międzynarodowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz