Polityka społeczna

3 - letnie studia licencjackie prowadzone w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

Lubisz zmieniać rzeczywistość wokół siebie, działać na rzecz społeczności lokalnych i potrafisz wczuwać się w położenie innych osób? Chcesz nauczyć się jak wykorzystywać instrumenty prawne, polityczne i finansowe aby efektywnie rozwiązywać problemy społeczne?  Zostań politykiem społecznym.

W trakcie 3-letnich studiów licencjackich zdobędziesz wiedzę z zakresu socjologii, psychologii społecznej, ekonomii, etyki i zarządzania, niezbędną do rozpoznania i analizy zjawisk życia społecznego oraz podejmowania trafnych decyzji zmierzających do ich regulacji.  Wiedza z zakresu nauk prawnych pozwoli absolwentowi na skuteczne rozwiązywanie problemów z zakresu m.in. : edukacji, ochrony zdrowia, rynku pracy, ubezpieczeń społecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniom. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwolą na zajmowanie się problemami społecznymi w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Więcej informacji: http://www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-studenta/polityka-spoleczna/o-kierunku

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz