Kurs na Aplikacje


Od roku akademickiego 2010/ 2011 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego organizowane są kursy przygotowujące do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.

Kurs skierowany jest do osób przygotowujących się do egzaminu na jedną z trzech aplikacji: ogólną, radcowską lub adwokacką. W kursie mogą wziąć udział zarówno absolwenci jak i studenci ostatnich lat studiów prawniczych. Kurs ma na celu usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy, która jest niezbędna podczas nauki do egzaminu wstępnego na aplikacje.

Problemem, z którym borykają się niekiedy absolwenci prawa jest brak dostatecznej sprawności w prezentowaniu swoich poglądów popartych rozbudowaną argumentacją w sferze poznanych instytucji prawa. Często również nie potrafią sprawnie rozwiązać zadań problemowych. Muszą zatem nauczyć się interpretować i rozumieć przepisy, których nauczyli się w trakcie studiów. Stąd nasza propozycja kursu na aplikacje, które stanowi wyśmienitą ofertę przygotowania w formie powtórzeń już poznanego w trakcie studiów materiału, ale również podwalina do dalszego kształcenia na etapie przygotowania zawodowego na aplikacji – dr Małgorzata Wysoczyńska, kierownik Kursu na aplikacje, radca prawny, członek Komisji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi ds. przeprowadzenia zawodowego egzaminu radcowskiego, wykładowca WPiA UŁ

Autorski program kształcenia trwający ponad 11 tygodni zakłada wymiar min. 140 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów oraz konwersatoriów. Zajęcia prowadzone są w formie cotygodniowych, sobotnio-niedzielnych, zjazdów. Program zajęć obejmuje zagadnienia z zakresu m.in. prawa: cywilnego, karnego, konstytucyjnego, administracyjnego, gospodarczego i handlowego, oraz postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego. W zależności od aplikacji, na którą uczestnik kursu zamierza składać egzamin, opracowane zostały dwa odrębne bloki zajęć dodatkowych:
  • Varia - zajęcia z przedmiotów specjalizacyjnych – dla osób chcących dostać się na aplikację radcowską lub adwokacką 
  • Kazusy - warsztaty, polegające na opracowaniu kazusów wcześniej przygotowanych przez prowadzących i wskazaniu metod analizy stanu prawnego oraz argumentacji prawniczej.
Uczestnicy, podczas zajęć powtórzą, utrwalą i uaktualnią materiał ze wszystkich niezbędnych przedmiotów i aktów prawnych, co pozwoli im efektywnie przygotowanie się do egzaminu. gdzie uczestnicy pod okiem wykładowców akademickich, praktyków prawa, sędziów oraz adwokatów będą zmagać się z zadaniami testowymi.  

Więcej informacji na stronie: http://www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/kursy-na-aplikacje


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz