Krótko o WPiA UŁ

Rok 1945, który przyjmuje się za datę powstania Uniwersytetu Łódzkiego, był ukoronowaniem wielu dziesięcioleci starań o utworzenie wyższej uczelni w naszym mieście. Podwaliny Wydziału Prawa i Administracji UŁ stanowił utworzony w 1928 roku Instytut Prawa Administracyjnego, którego twórcą był prawnik, dr Tadeusz Hilarowicz. Równolegle z Instytutem swoją działalność rozpoczął w Łodzi Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej. W 1935 roku zmieniono nazwę Wydziału Nauk Politycznych i Społecznych na Wydział Prawa i Nauk Ekonomiczno – Społecznych, pozostawiając na nim tylko dwa kierunki: prawny i ekonomiczny.  I to właśnie ten wydział cieszył się od początku swego istnienia największym zainteresowaniem słuchaczy. Pierwszych prawników kształcili zarówno wykładowcy dojeżdżający z Warszawy: doc. dr Zygmunt Graliński, doc. dr Włodzimierz Kozubski, Władysław Namysłowski,  doc. dr Michał Orzęcki, doc. dr Adam Pragier, jak również łodzianie: Alfred Biły, dr Witold Czechowicz, mgr Józef Gercz, mgr Józef Litwin, Jerzy Szreter, dr Michał Sztykgold. W wyniku II Wojny Światowej zniszczone zostały ośrodki akademickie stolicy, zlikwidowane polskie ośrodki akademickie we Lwowie i Wilnie. Liczna kadra akademicka znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Stosunkowo niewielkie zniszczenia budynków w Łodzi oraz wieloletnie starania tutejszej inteligencji, doprowadziły w marcu 1945 roku do rozpoczęcia wykładów na wszystkich wydziałach niepowołanej jeszcze formalnie uczelni. Uniwersytet Łódzki utworzony został oficjalnie na mocy Dekretu z dnia 24 maja 1945 roku. Przewidywał on, że Uniwersytet składać się będzie z wydziałów: humanistycznego, matematyczno - przyrodniczego oraz prawno - ekonomicznego. W roku 1948, w następstwie stworzenia sieci wyższych szkół ekonomicznych i likwidacji kierunku prawno-ekonomicznego oraz prawno-administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji.

Obecnie Wydział Prawa i Administracji UŁ jest w czołówce ośrodków dydaktycznych i naukowych w Polsce i za granicą. Od roku 1999 Wydział jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa-  European Law Faculties Association.

Filarami naszej kadry naukowej są ludzie z ogromnym doświadczeniem i dorobkiem naukowym. Wymienić tutaj można takie autorytety jak prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Hajn - autor licznych ekspertyz naukowych dla Sejmu RP, Ministerstwa Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, sędzia Sądu Najwyższego; prof. zw. dr hab. Pyziak-Szafnicka – założycielka szkoły prawa francuskiego, wykładowca na wydziale prawa w Grenoble i Nantes, sędzia Trybunału Konstytucyjnego; prof. zw. dr hab. Zbigniew Rau – stypendysta i wykładowca uniwersytetów niemieckich, brytyjskich, amerykańskich i australijskich, senator RP VI Kadencji, członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy; prof. nadzw. dr hab. Witold Kulesza – współautor ustawy o IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; światowej sławy kryminolog  - prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst; dr Ewa Kulesza- była Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, współtwórca struktur „Solidarności” w latach 80 na naszej uczelni, doradca Ministra Pracy w rządzie Jerzego Buzka, i wielu innych. Z drugiej strony silna grupa młodych doktorantów, którzy doskonale pamiętają swoje doświadczenia z czasów studenckich, dzięki czemu mają świetny kontakt ze studentami. Dodatkowo inspirują swoich podopiecznych, dzięki czemu na naszym wydziale tak wiele się dzieje! Liczne organizacje studenckie i koła naukowe stwarzają możliwość wykazania się kreatywnością, zdobytą wiedzą i umiejętnościami. 

W połowie 2008 r. powstał nowy gmach Wydziału Prawa i Administracji. To najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce. „Paragraf”, jak nazywają go studenci i pracownicy, mieści  się w centrum miasta blisko najważniejszych węzłów komunikacyjnych oraz osiedla studenckiego „Lumumbowo”. Wysoki poziom nauczania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, potwierdzają wyniki osiągane przez naszych absolwentów podczas egzaminów na aplikacje prawnicze. Ministerstwo Sprawiedliwości podsumowało wyniki egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną w latach 2008-2011, pod względem odsetka absolwentów zdających te egzaminy zajęliśmy II miejsce.

Historia WPiA | Poczet Dziekanów 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz