Administracja


3-letnie studia licencjackie prowadzone w trybie dziennym i zaocznym.


Potrafisz skutecznie komunikować się z otoczeniem i umiejętnie organizować pracę zespołu? Interesują Cię przepisy prawne, ale nie chcesz zostać sędzią, adwokatem, prokuratorem? Studiuj administrację na WPiA UŁ!

Na studiach administracyjnych zdobędziesz dodatkową wiedzę z zakresu finansów, socjologii i zarządzania. Nauczysz się  analizować podstawowe zjawiska ekonomiczne oraz procesy społeczno-gospodarcze, opanujesz wiedzę z zakresu obowiązującego prawa. Dowiesz się jak praktycznie zastosować mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych. Dołącz do nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego.

Więcej informacji na stronie:  http://www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-studenta/administracja1/o-kierunku2-letnie studia magisterskie prowadzone w trybie dziennym i zaocznym.

Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe i dołącz do wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów. Zdobądź niezbędną wiedzę z zakresu ustroju i kompetencji organów państwowych, zarządzania publicznego a także polityki finansowej samorządu terytorialnego.

Studia skierowane są przede wszystkim do osób posiadających doświadczenie zawodowe, które pragną znacząco podnieść swoje kwalifikacje, a tym samym stać się poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami.  Dzięki wszechstronnej i interdyscyplinarnej formule studiów absolwent kierunku może z powodzeniem podjąć i kontynuować prace w administracji samorządowej i rządowej, firmach konsultingowych i doradczych, instytucjach zajmujących się zagadnieniami integracji europejskiej czy pozyskiwaniem funduszy europejskich.

Więcej informacji na stronie: http://www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-studenta/administracja2/o-kierunkuBrak komentarzy:

Prześlij komentarz