wtorek, 16 maja 2017

Relacja z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Konsument Na Rynku Kolejowych Przewozów Pasażerskich

26 kwietnia już po raz czwarty odbyła się w Łodzi Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na rynku kolejowych przywozów pasażerskich". Organizatorem spotkania było Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych działające na Wydziale Prawa i Administracji UŁ wraz z Katedrą Europejskiego Prawa Gospodarczego oraz Polską  Fundacją Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, a wśród partnerów wydarzenia znaleźli się m.in. PKP S.A., PKP Intercity S.A. oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.

Wydarzenie było okolicznością do spotkania i wymiany poglądów między przedstawicieli nauki, administracji oraz biznesu oraz do dyskusji nad procesami zachodzących na rynku pasażerskich przewozów kolejowych.

Konferencja była podzielona na panele dyskusyjne oraz tradycyjne w których poruszano tematy wpływu nowelizacji przepisów na rynek krajowych przewozów pasażerskich, omawiano model funkcjonowania rynku przewozów kolejowych w Polsce, debatowano nad prawami konsumentów, poruszano kwestie finansowania działalności przewozowej oraz przyjrzano się problematyce ochrony środowiska w prawie kolejowym.Uczestnikami Konferencji byli (od lewej na zdjęciu) m.in. dr Anna Górczyńska (Uniwersytet Łódzki), Krzysztof Krasowski (PKP Intercity S.A.), Peter Jančovič (LEO Express Polska), Piotr Halupczok (Arriva RP), Teresa Woźniak (Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego), prof. n. dr hab. Mirosław Pawełczyk (Uniwersytet Śląśki, Fundacja Ius Publicum), dr hab. Anna Fornalczyk (COMPER), dr Łukasz Grzejdziak (Uniwersytet Łódzki), Marcin Kraśniewski (Uniwersytet Łódzki, Fundacja Ius Publicum), prof. n. dr hab. Eryk Kosiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Stefan Jarecki (Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie), Włodzimierz Wilkanowicz (Koleje Wielkopolskie), Andrzej Wasilewski (Łódzka Kolej Aglomeracyjna), Piotr Stomma (Ministerstwo Rozwoju), Alicja Kozłowska (Urząd Transportu Kolejowego), Alina Giedryś (Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego), prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak (Uniwersytet Łódzki).
Konferencja umożliwiła zapoznanie się i pogłębienie wiedzy z zakresu regulacji sektora kolejowego, a także umożliwiła lepsze poznania i zrozumienia zmian zachodzących na rynku.  Organizatorzy dziękują serdecznie za udział partnerom Konferencji: PKP S.A., PKP Intercity S.A., Kolejom Wielkopolskim Sp. z o.o. Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o. oraz Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi. Ponadto słowa podziękowania kierują do władz Railway Business Forum, Fundacji Pro Kolej, Instytutu Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., a także redaktorów i reporterów z redakcji Kurier Kolejowy oraz Rynek Kolejowy.


Sprawozdanie z Konferencji zostanie opublikowane w „internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym” oraz „Yearbook Antitrust and Regulatory Studies”.Zapraszamy na kolejną edycję Konferencji, która odbędzie w połowie kwietnia 2018 roku!
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz