czwartek, 1 grudnia 2016

SEMINARIUM "Civil and Political Rights: Concept and Meaning in International Law and National Legal Systems’


aW dniach 22-26 listopada 2016 roku odbyło się w moskiewskiej Wyższej Szkole Ekonomii (National Research University: Higher School of Economics) seminarium ‘Civil and Political Rights: Concept and Meaning in International Law and National Legal Systems’ poświęcone zagadnieniu znaczenia praw politycznych i obywatelskich w prawie krajowym i międzynarodowym. W seminarium wzięli udział studenci i doktoranci z 7 uczelni: Uniwersytetu Kenyatta (Kenia)Uniwersytetu Wileńskiego (Litwa), Uniwersytetu Łotwy w Rydze (Łotwa) Uniwersytetu w Kolonii (Niemcy),Uniwersytetu Łódzkiego (Polska), Narodowego Uniwersytetu Badawczego: Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie (Rosja), Uniwersytetu w Peczu (Węgry), i. Nasz Uniwersytet reprezentowali doktoranci: mgr Mateusz Osiecki, mgr Bartosz Soloch oraz studentka IV roku prawa Anna Czernik , którzy wygłosili referaty w panelach seminarium, pracując pod czujnym okiem oraz opieką dr Izabeli Skomerskiej-Muchowskiej. 


We wtorek 22 listopada uczestnicy seminarium zjechali się do Moskwy i uczestniczyli w nieformalnej kolacji. 


W środę 23 listopada po oficjalnym otwarciu seminarium oraz przemowach profesorów zebranych uczelni nastąpił czas pierwszych wystąpień. To właśnie tego dnia wszyscy nasi reprezentanci mieli okazję spróbować swoich sił przed szerszą publicznością. Rozpoczęła męska część reprezentacji, uczestniczącw panelu poświęconym zagadnieniu relacji pomiędzy standardami europejskimi oraz międzynarodowymi a prawem krajowym. Pierwszy referat o fascynującym temacie i nie mniej frapującej treści: ‘Polish Conscience Against European Right to Legal Abortion. A Few Remarks on Conflicts Between Human Rights in a Multilevel Legal System’, poświęcony zagadnieniom konfliktów wynikłych z różnic w ujmowaniu problemu aborcji w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału praw człowieka należał do Bartosza. Zaraz potem swoją pracę o intrygującym tytule (i nie mniej interesującej treści) ‘Conflict on wearing hijab during FIDE championship – a checkmate for Iran?’, dotyczącą problematyki noszenia chust przez uczestniczki szachowych mistrzostw świata odbywających się w Iranie zaprezentował Mateusz 

Po przerwie na lunch, w panelu dotyczącym prawa do sądu, wyniki swojej pracy przedstawiła najmłodsza członkini reprezentacji, w referacie ‘Protection of rights of detained persons and mutual trust in the European Union – the European Arrest Warrant case’ omawiając problematykę granic dla zasady automatycznego uznania europejskiego nakazu aresztowania. Wszystkie referaty wywołały ożywione dyskusje. Dzień zamknął panel prowadzony przez dr Skomerską, dotyczący praw obywateli i obcokrajowców. 


W czwartek 24 listopada nastąpił dalszy ciąg prezentacji referatów, nasi reprezentanci wysłuchali uważnie bardzo ciekawych prac kolegów z innych państw, dotyczących tematów praw mniejszości, znaczenia praw obywatelskich i politycznych w kontekście demokracji bezpośredniej czy wolności wyrażania opinii. Po raz kolejny wywiązało się wiele niezwykle ciekawych dyskusji. 


W piątek – ostatniego dnia seminarium, uczestnicy po raz kolejny spotkali się w sali obrad, aby usłyszeć zamykające przemówienia profesorów, zrobić wspólne pamiątkowe zdjęcie oraz wysłuchać ogłoszenia najbardziej docenionych przez grono profesorskie prac, a mianowicie pracy Gulnaz Kiryak (Rosja) o tytule ‘Right to family life: the North Caucasian perspective’, doceniony został także referat Eveline Mumbi Maina (Kenia) dotyczący – jakże odległej od naszej perspektywy – sytuacji prawnej i politycznej w Kenii ‘The issue of ethnic affiliation in the implementation of equal opportunities for appointment to public offices’. Ostatnią wyróżnioną osobą była Lisa Schoddert (Niemcy) z pracą ‘Crimen laesae maiestatis in a democratic state. The limit of satire?’. 


Nie zabrakło miejsca na mniej formalne spędzanie czasu i integrację. Pierwszego dnia seminarium, wszyscy uczestnicy udali się na kolację do pobliskiej restauracji specjalizującej się w przysmakach kuchni czeskiej. Podobnie drugiego dnia wspólna kolacja, okazała się dalszą częścią nauki, z uwagi na wielokulturowość uczestników seminarium i ożywione wymiany poglądów między nimi połączone z opowieściami dotyczącymi zwyczajów w poszczególnych krajach. Ostatniego dnia, już po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy mieli okazję zwiedzić piękną i majestatyczną Moskwę, przede wszystkim udali się na słynny Plac Czerwony oraz wzięli udział w wycieczce po Kremlu. 

Zmarznięci udali się na kolację do restauracji znajdującej się przy nie mniej pięknym niż pozostała część miasta Placu Teatralnym. Restauracja specjalizowała się w kuchni rosyjskiej, więc ten ostatni wspólny wieczór był połączeniem integracji i poznawania rosyjskiej kuchni. 


W sobotę 26 listopada wszyscy nauczyciele akademiccy, doktoranci oraz studenci rozjechali się do swoich ojczyzn bogatsi w wiedzę, zapał do dalszej pracy i wspaniałe wspomnienia oraz nowe przyjaźnie i znajomości na całym świecie. 


przygotowała Anna Czernik
zdjęcia: Mateusz Osiecki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz