czwartek, 5 maja 2016

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA - SPORTOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

27 kwietnia 2016 roku w Auli Niebieskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Sportowa działalność gospodarcza". Konferencję została zorganizowało Koło Naukowe Prawa Sportowego UŁ, Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ oraz Naukowe Koło Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego. 


Patronat honorowy nad Konferencją sprawował Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek oraz Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicium prof. dr hab. Mirosław Pawełczyk. 

Konferencja została otwarta przez dr Zbigniewa Świderskiego, Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ, oraz dr Annę Górczyńską, adiunkta w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego WPiA UŁ, którzy wyrazili swoje zadowolenie z zorganizowania przez studentów konferencji poruszającej tematykę regulacji sportowej działalności gospodarczej na UŁ. W imieniu organizatorów głos zabrał Marcin Kraśniewski, prezes Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ, który powitał podziękował wszystkim moderatorom i prelegentom za przyjazd do Łodzi i trud włożony w przygotowanie referatów. 

Po części otwierającej rozpoczął się pierwszy panel pt. „Reglamentacyjne aspekty sportowej działalności gospodarczej”, którego moderatorem był Jarosław Bączyk (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach). Jako pierwszy w panelu wystąpień dr Michał Biliński (Uniwersytet Jagielloński), który wygłosił referat pt. „Wybrane zagadnienia z regulacji w zakresie polskich związków sportowych” Następnie mec. Jerzy Porczyński przedstawił wpływ nowelizacji ustawy o sporcie na funkcjonowanie i finansowanie polskich związków sportowych. Ostatni referat wygłosił Jarosław Bączyk, przedstawiając wybrane zagadnienia reglamentacyjne sportową działalność gospodarczą. Referenci przybliżyli uczestnikom Konferencji ważne aspekty dotyczące zmian w ustawie o sporcie, polskich związków sportowych i reglamentacji sportowej działalności gospodarczej, co dało jednocześnie asumpt do dyskusji jaka nastąpiła po wystąpieniach. 

W drugim panelu – „Formy i ograniczenia sportowej działalności gospodarczej – prowadzonym przez dr. Annę Górczyńską, gospodarczej wystąpili studenci z różnych ośrodków akademickich w Polsce. W wystąpieniach poruszono kwestię jednoosobowej sportowej działalności gospodarczej, stowarzyszenia jako formy prowadzenia klubu sportowego, a także instrumentów zapewnienia bezpieczeństwa na motocyklowych imprezach masowych. 


Po przerwie obiadowej, w trzecim panelu Konferencji, prowadzonym przez Marcina Kraśniewskiego, poruszono finansowe aspekty sportowej działalności gospodarczej. Przedstawiono wpływ formy prawnej klubu hokejowego na finansowanie jego działalności sportowej, finansowania sportu przez jednostki samorządu terytorialnego oraz finansowego Fair Play UEFA jako nowoczesnego narzędzia rozwoju futbolu zgodnego z regułami konkurencji UE. 


Ostatni panel Konferencji prowadził Filip Wojciech Woźniak (Przewodniczący Koła Naukowego Prawa Sportowego UŁ). Ostatnia część wydarzenia dotyczyła szczególnych problemów związanych z prowadzeniem sportowej działalności gospodarczej, m.in.: treść profesjonalnego kontraktu piłkarskiego, rola organizacji sportowych jako prawodawców w kształtowaniu sportowej działalności gospodarczej, opodatkowanie przychodów sportowców w Polsce, zamówienia publicnze w sporcie w perspektywie nowej dyrektywy zamówieniowej 2014/24/UE. 


Konferencję podsumowała dr Anna Górczyńska
Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za udział w Konferencji i zachęcamy do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez nasze Koła. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz