poniedziałek, 23 maja 2016

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "PRAWO CYWILNE W MEDYCYNIE - ODPOWIEDZIALNOŚC ZA SZKODĘ MEDYCZNĄ"W dniu 9 maja 2016 r. w Auli Fioletowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawo cywilne w medycynie – odpowiedzialność za szkodę medyczną zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego. Konferencję otworzył Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji dr Zbigniew Świderski. Następnie wykład wprowadzający wygłosiła prof. zw. dr hab. Małgorzata Pyziak – Szafnicka, sędzia Trybunału Konstytucyjnego oraz kierownik Katedry Prawa Cywilnego, która  w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na konstytucyjne podstawy ochrony zdrowia.


Konferencja została podzielona na 3 panele. W pierwszym z nich, moderowanym przez dr Małgorzatę Serwach, skupiono się na tematach wprowadzających, stanowiących podstawy odpowiedzialności za szkodę medyczną. W kolejnym panelu poruszone zostały zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną, która może powstać podczas wykonywania czynności nieterapeutycznych, takich jak przetaczanie krwi czy przy wykonywaniu zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Panel ten został poprowadzony przez prof. nadzw. dr hab. Rafała Kubiaka. Ostatni z paneli dotyczył roszczeń jakie mogą się pojawić w przypadku wyrządzenia szkody oraz zdarzenia, które tą szkodę powodują. Moderatorem ostatniego panelu był dr Rafał Budzisz.


Referatom przedstawionym przez prelegentów towarzyszyła ożywiona dyskusja. Dzięki udziałowi w wydarzeniu studentów i absolwentów kierunków medycznych jak i prawniczych można było dostrzec ścisły związek między tymi dziedzinami nauki. Prelegenci reprezentowali takie uczelnie jak: Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Łódzki.


Konferencja została objęta patronatem honorowym dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. nadzw. dr hab. Agnieszki Liszewskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi oraz patronatami wydawnictwa Od.Nowa, programu Młodzi w Łodzi oraz portalu internetowego prawos.pl.


Wszystkim uczestnikom Konferencji dziękujemy za udział oraz zapraszamy do udziału
w innych wydarzeniach organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego.

Zdjęcia z Konferencji dostępne są na stronie internetowej >>>

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz