piątek, 6 maja 2016

MIECZ TEMIDY W ŚWIETLE USTAWY ZASADNICZEJ

W dniach 13-13 kwietnia 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji UŁ odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Miecz Temidy w świetle ustawy zasadniczej- wspólna inicjatywa Koła Naukowego Prawa Karnego oraz Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego.

Pierwszego dnia, po uroczystym otwarciu konferencji przez Dziekan WPiA prof. Agnieszkę Liszewską oraz Kierowników katedr prawa karnego i konstytucyjnego, uczestnicy mogli wysłuchać szeregu pasjonujących referatów. Tematyka tzw. Mowy nienawiści, której poświęcone były referaty sędziego SO Waldemara Żurka i sędziego SR Marcina Matuszewskiego niemal w całości wypełniła pierwszy panel. Następnie jednakże tematyka ta została odsunięta na rzecz konstytucyjnych aspektów prawa karnego wykonawczego, o których opowiedział prof. Stefan Lelental.

W kolejnym panelu swoje referaty wygłosiło aż sześciu prelegentów z różnych ośrodków naukowych. Jako pierwszy wystąpił prof. Witold Kulesza w referacie dotyczącym problematyki odpowiedzialności karnej za zniesławienie i zniewagę. W dalszej kolejności nastąpiły referaty dr Kładocznego z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i mec. Olszewskiego z Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Fascynujący referat zatytułowany "Wolność wypowiedzi a odpowiedzialność za słowo" wygłosiła prof. Maria Szczepaniec, prof.  Radosław Olszewski zaś dokonał krytycznej oceny ostatniej nowelizacji procedury karnej. Tematowi nowelizacji poświęcony był także referat mec. Jana Jodłowskiego, dotyczący zastosowania trybów konsensualnych w nowym stanie prawnym.
Drugiego dnia panele eksperckie prezentowały się jeszcze ciekawiej. Gość honorowy, Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar opowiedział o planowanych przez niego krokach w związku z nowelizacją Ustawy o prokuraturze  oraz Kodeksu postępowania karnego. Oprócz niego, w pierwszym panelu słuchaliśmy także prokuratora Krzysztofa Kopani oraz doktora Zbigniewa Wardaka.
W drugim panelu eksperckim wystąpili asesor prok. Magdalena Mazurek-Wardak oraz mec. Wojciech Bergier. Ponadto odczytane zostały główne tezy referatu „Zakres penalizacji czynów przeciwko bezpieczeństwu państwa w czasie stanu wojennego” prof. Krzysztofa Prokopa, który z powodów od siebie niezależnych nie mógł wziąć osobistego udziału w konferencji.


Każdego dnia po panelach profesjonalistów przewidziano panele studenckie, których poziom merytoryczny był bardzo wysoki i nie odbiegał w żaden sposób od eksperckich. Wszystko to zasługa Prelegentów, którzy przedstawili doskonale przygotowane i dopracowane referaty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz