poniedziałek, 23 maja 2016

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "PRAWO CYWILNE W MEDYCYNIE - ODPOWIEDZIALNOŚC ZA SZKODĘ MEDYCZNĄ"W dniu 9 maja 2016 r. w Auli Fioletowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawo cywilne w medycynie – odpowiedzialność za szkodę medyczną zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego. Konferencję otworzył Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji dr Zbigniew Świderski. Następnie wykład wprowadzający wygłosiła prof. zw. dr hab. Małgorzata Pyziak – Szafnicka, sędzia Trybunału Konstytucyjnego oraz kierownik Katedry Prawa Cywilnego, która  w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na konstytucyjne podstawy ochrony zdrowia.


Konferencja została podzielona na 3 panele. W pierwszym z nich, moderowanym przez dr Małgorzatę Serwach, skupiono się na tematach wprowadzających, stanowiących podstawy odpowiedzialności za szkodę medyczną. W kolejnym panelu poruszone zostały zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną, która może powstać podczas wykonywania czynności nieterapeutycznych, takich jak przetaczanie krwi czy przy wykonywaniu zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Panel ten został poprowadzony przez prof. nadzw. dr hab. Rafała Kubiaka. Ostatni z paneli dotyczył roszczeń jakie mogą się pojawić w przypadku wyrządzenia szkody oraz zdarzenia, które tą szkodę powodują. Moderatorem ostatniego panelu był dr Rafał Budzisz.


Referatom przedstawionym przez prelegentów towarzyszyła ożywiona dyskusja. Dzięki udziałowi w wydarzeniu studentów i absolwentów kierunków medycznych jak i prawniczych można było dostrzec ścisły związek między tymi dziedzinami nauki. Prelegenci reprezentowali takie uczelnie jak: Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Łódzki.


Konferencja została objęta patronatem honorowym dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. nadzw. dr hab. Agnieszki Liszewskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi oraz patronatami wydawnictwa Od.Nowa, programu Młodzi w Łodzi oraz portalu internetowego prawos.pl.


Wszystkim uczestnikom Konferencji dziękujemy za udział oraz zapraszamy do udziału
w innych wydarzeniach organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego.

Zdjęcia z Konferencji dostępne są na stronie internetowej >>>

wtorek, 10 maja 2016

IV WYDZIAŁOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PARAGRAFU

W weekend 7-8 maja odbyła się IV edycja Wydziałowego Turnieju Piłki Nożnej o "Puchar Paragrafu" - długo wyczekiwanej imprezy przez szerokie grono studentów oraz absolwentów naszego Wydziału. Przy pięknej pogodzie w sobotę i niedzielę doszło do zaciętego starcia na
Orliku przy ul. Stawowej 28.

 
Pierwszego dnia rozgrywek do najciekawszej rywalizacji doszło w grupie A, w której aż 3 drużyny zgromadziły taką samą liczbę punktów (6) i o końcowym układzie tabeli zadecydowały mecze bezpośrednie między zainteresowanymi drużynami. Ostatecznie, w grupie A triumfował IV rok
Prawa. Grupę B wygrał II rok Prawa, grupę C zaś V rok Prawa. Rywalizacja w grupach wyłoniła zespoły, które awansowały do fazy play off Turnieju.

 
Niedzielę rozpoczęliśmy od starć ćwierćfinałowych, w których zdecydowane zwycięstwa odniosły zespoły IV roku Prawa, II roku Prawa, III roku Prawa i V roku Prawa. Rywalizacja w półfinałach była więc już "wewnętrzną sprawą" jednego kierunku na naszym Wydziale.

 
W półfinałach triumfował II rok Prawa i V rok Prawa, który pokonał zwycięzców II i III Turnieju -> III rok Prawa, co wśród kibiców zostało przyjęte jako pewna niespodzianka. Nie można było jednak
zapominać, że obecny V rok Prawa triumfował niegdyś w I Turnieju o "Puchar Paragrafu", a starcie obu drużyn to już "klasyk" naszej imprezy.

 
Zanim rozpoczął się finał, doszło do meczu o 3. miejsce. W "małym finale" doszło do kolejnego klasycznego starcia naszego Turnieju. Po raz trzeci w jego historii spotkały się drużyny IV roku Prawa i III roku Prawa. IV rok Prawa wziął srogi rewanż za poprzednie dwie porażki z III rokiem Prawa, wygrywając aż 7:1 swoją grą wprawiając w zachwyt zgromadzoną na Orliku publiczność
 

 
Finał był starciem dwóch zdecydowanie najlepszych drużyn w tym Turnieju. Po zaciętej rywalizacji 2:1 zwyciężyła drużyna V roku Prawa, odzyskując tym samym po 3 latach tytuł "Mistrzów Paragrafu". W tej drużynie był również Król Strzelców Turnieju - Piotr Modro (9 goli).

 
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim drużynom, które wzięły udział w IV Wydziałowym Turnieju Piłki Nożnej o "Puchar Paragrafu". Wielkie gratulacje dla zwycięzców i medalistów ! Widzimy się za rok !

Szczegółowe wyniki Turnieju>>>

piątek, 6 maja 2016

MIECZ TEMIDY W ŚWIETLE USTAWY ZASADNICZEJ

W dniach 13-13 kwietnia 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji UŁ odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Miecz Temidy w świetle ustawy zasadniczej- wspólna inicjatywa Koła Naukowego Prawa Karnego oraz Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego.

Pierwszego dnia, po uroczystym otwarciu konferencji przez Dziekan WPiA prof. Agnieszkę Liszewską oraz Kierowników katedr prawa karnego i konstytucyjnego, uczestnicy mogli wysłuchać szeregu pasjonujących referatów. Tematyka tzw. Mowy nienawiści, której poświęcone były referaty sędziego SO Waldemara Żurka i sędziego SR Marcina Matuszewskiego niemal w całości wypełniła pierwszy panel. Następnie jednakże tematyka ta została odsunięta na rzecz konstytucyjnych aspektów prawa karnego wykonawczego, o których opowiedział prof. Stefan Lelental.

W kolejnym panelu swoje referaty wygłosiło aż sześciu prelegentów z różnych ośrodków naukowych. Jako pierwszy wystąpił prof. Witold Kulesza w referacie dotyczącym problematyki odpowiedzialności karnej za zniesławienie i zniewagę. W dalszej kolejności nastąpiły referaty dr Kładocznego z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i mec. Olszewskiego z Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Fascynujący referat zatytułowany "Wolność wypowiedzi a odpowiedzialność za słowo" wygłosiła prof. Maria Szczepaniec, prof.  Radosław Olszewski zaś dokonał krytycznej oceny ostatniej nowelizacji procedury karnej. Tematowi nowelizacji poświęcony był także referat mec. Jana Jodłowskiego, dotyczący zastosowania trybów konsensualnych w nowym stanie prawnym.
Drugiego dnia panele eksperckie prezentowały się jeszcze ciekawiej. Gość honorowy, Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar opowiedział o planowanych przez niego krokach w związku z nowelizacją Ustawy o prokuraturze  oraz Kodeksu postępowania karnego. Oprócz niego, w pierwszym panelu słuchaliśmy także prokuratora Krzysztofa Kopani oraz doktora Zbigniewa Wardaka.
W drugim panelu eksperckim wystąpili asesor prok. Magdalena Mazurek-Wardak oraz mec. Wojciech Bergier. Ponadto odczytane zostały główne tezy referatu „Zakres penalizacji czynów przeciwko bezpieczeństwu państwa w czasie stanu wojennego” prof. Krzysztofa Prokopa, który z powodów od siebie niezależnych nie mógł wziąć osobistego udziału w konferencji.


Każdego dnia po panelach profesjonalistów przewidziano panele studenckie, których poziom merytoryczny był bardzo wysoki i nie odbiegał w żaden sposób od eksperckich. Wszystko to zasługa Prelegentów, którzy przedstawili doskonale przygotowane i dopracowane referaty.

czwartek, 5 maja 2016

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA - SPORTOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

27 kwietnia 2016 roku w Auli Niebieskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Sportowa działalność gospodarcza". Konferencję została zorganizowało Koło Naukowe Prawa Sportowego UŁ, Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ oraz Naukowe Koło Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego. 


Patronat honorowy nad Konferencją sprawował Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek oraz Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicium prof. dr hab. Mirosław Pawełczyk. 

Konferencja została otwarta przez dr Zbigniewa Świderskiego, Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ, oraz dr Annę Górczyńską, adiunkta w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego WPiA UŁ, którzy wyrazili swoje zadowolenie z zorganizowania przez studentów konferencji poruszającej tematykę regulacji sportowej działalności gospodarczej na UŁ. W imieniu organizatorów głos zabrał Marcin Kraśniewski, prezes Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ, który powitał podziękował wszystkim moderatorom i prelegentom za przyjazd do Łodzi i trud włożony w przygotowanie referatów. 

Po części otwierającej rozpoczął się pierwszy panel pt. „Reglamentacyjne aspekty sportowej działalności gospodarczej”, którego moderatorem był Jarosław Bączyk (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach). Jako pierwszy w panelu wystąpień dr Michał Biliński (Uniwersytet Jagielloński), który wygłosił referat pt. „Wybrane zagadnienia z regulacji w zakresie polskich związków sportowych” Następnie mec. Jerzy Porczyński przedstawił wpływ nowelizacji ustawy o sporcie na funkcjonowanie i finansowanie polskich związków sportowych. Ostatni referat wygłosił Jarosław Bączyk, przedstawiając wybrane zagadnienia reglamentacyjne sportową działalność gospodarczą. Referenci przybliżyli uczestnikom Konferencji ważne aspekty dotyczące zmian w ustawie o sporcie, polskich związków sportowych i reglamentacji sportowej działalności gospodarczej, co dało jednocześnie asumpt do dyskusji jaka nastąpiła po wystąpieniach. 

W drugim panelu – „Formy i ograniczenia sportowej działalności gospodarczej – prowadzonym przez dr. Annę Górczyńską, gospodarczej wystąpili studenci z różnych ośrodków akademickich w Polsce. W wystąpieniach poruszono kwestię jednoosobowej sportowej działalności gospodarczej, stowarzyszenia jako formy prowadzenia klubu sportowego, a także instrumentów zapewnienia bezpieczeństwa na motocyklowych imprezach masowych. 


Po przerwie obiadowej, w trzecim panelu Konferencji, prowadzonym przez Marcina Kraśniewskiego, poruszono finansowe aspekty sportowej działalności gospodarczej. Przedstawiono wpływ formy prawnej klubu hokejowego na finansowanie jego działalności sportowej, finansowania sportu przez jednostki samorządu terytorialnego oraz finansowego Fair Play UEFA jako nowoczesnego narzędzia rozwoju futbolu zgodnego z regułami konkurencji UE. 


Ostatni panel Konferencji prowadził Filip Wojciech Woźniak (Przewodniczący Koła Naukowego Prawa Sportowego UŁ). Ostatnia część wydarzenia dotyczyła szczególnych problemów związanych z prowadzeniem sportowej działalności gospodarczej, m.in.: treść profesjonalnego kontraktu piłkarskiego, rola organizacji sportowych jako prawodawców w kształtowaniu sportowej działalności gospodarczej, opodatkowanie przychodów sportowców w Polsce, zamówienia publicnze w sporcie w perspektywie nowej dyrektywy zamówieniowej 2014/24/UE. 


Konferencję podsumowała dr Anna Górczyńska
Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za udział w Konferencji i zachęcamy do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez nasze Koła.