poniedziałek, 12 grudnia 2016

Polish-Chinese conference on „Interactions between Legal Orders in Globalised World”


We are happy to inform that on 5 December 2016 an international Polish-Chinese conference on „Interactions between Legal Orders in Globalised World” was held at the Faculty of Law and Administration of the University of Lodz. 14 speeches on various topics on international and comparative aspects of private law, tax law, economic law, public law and judicial procedures were delivered by the academic staff of the Faculty and by invited guests from China University of Political Sciences and Law from Beijing, China. The conference encompassed 4 sessions.


The Public International Law session was chaired by Prof Jacek Skrzydło

· The role of the national judge in development of international law 
Prof Anna Wyrozumska, UL

· Treaty practice of BRICS and bilateral tax agreements concluded
by Poland

Asc. Prof Ziemowit Kukulski, UL

· Dialogue between the ECtHR and national courts in Eastern Europe

Dr Marcin Górski, UL 


The Private International Law session was chaired by Prof Monika Namysłowska

· Comparative Study on the Definition of Foreign-related Element under Private International Law

Prof QI Xiangquan, CUPL 

· Proof and information about foreign law in Poland and in China

Asc. Prof Michał Wojewoda , UL

· Study on the International Civil Procedure Law and Practice
in China

Prof LIU Li, CUPL 

· The Jurisdiction Based on Choice of Court Agreements in the EU 

Prof FENG Xia, CUPL 

The Transnational Dimension session was moderated by Prof Anna Wyrozumska

· The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award: Chinese Judicial Practice

Prof QIN Huaping, CUPL

· By their fruits shall ye know them? The Apple e-book case 
as an illustration of the Transatlantic divergence in the application
of the effects-based approach to Competition Law

Dr Łukasz Grzejdziak, UL 

· Judicial review the EU Data Retention Directive by the CJEU
and national courts

Dr Izabela Skomerska-Muchowska, UL 


The European Law session was chaired by Dr Izabela Skomerska-Muchowska

· Preliminary ruling as means of development of EU law through judicial dialogue

Dr Anna Czaplińska, UL

· The Challenges against EU ETS (2008): the Way forward dealing 
with the Emissions from International Flight

Prof XUAN Zengyi, CUPL

· Public procurement system in the EU law

Dr Anna Górczyńska, UL

· VAT fraud - EU Perspective

Dr Małgorzata Sęk, UL

The conference was the first step on the prospective long path of cooperation between the Faculty of Law and Administration of the University of Lodz and China University of Political Sciences and Law from Beijing.

We would like also to thank participants of the conference (representing 13 countries from 4 continents) for numerous attendance and diligent focus on discussed issues.


czwartek, 1 grudnia 2016

SEMINARIUM "Civil and Political Rights: Concept and Meaning in International Law and National Legal Systems’


aW dniach 22-26 listopada 2016 roku odbyło się w moskiewskiej Wyższej Szkole Ekonomii (National Research University: Higher School of Economics) seminarium ‘Civil and Political Rights: Concept and Meaning in International Law and National Legal Systems’ poświęcone zagadnieniu znaczenia praw politycznych i obywatelskich w prawie krajowym i międzynarodowym. W seminarium wzięli udział studenci i doktoranci z 7 uczelni: Uniwersytetu Kenyatta (Kenia)Uniwersytetu Wileńskiego (Litwa), Uniwersytetu Łotwy w Rydze (Łotwa) Uniwersytetu w Kolonii (Niemcy),Uniwersytetu Łódzkiego (Polska), Narodowego Uniwersytetu Badawczego: Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie (Rosja), Uniwersytetu w Peczu (Węgry), i. Nasz Uniwersytet reprezentowali doktoranci: mgr Mateusz Osiecki, mgr Bartosz Soloch oraz studentka IV roku prawa Anna Czernik , którzy wygłosili referaty w panelach seminarium, pracując pod czujnym okiem oraz opieką dr Izabeli Skomerskiej-Muchowskiej. 


We wtorek 22 listopada uczestnicy seminarium zjechali się do Moskwy i uczestniczyli w nieformalnej kolacji. 


W środę 23 listopada po oficjalnym otwarciu seminarium oraz przemowach profesorów zebranych uczelni nastąpił czas pierwszych wystąpień. To właśnie tego dnia wszyscy nasi reprezentanci mieli okazję spróbować swoich sił przed szerszą publicznością. Rozpoczęła męska część reprezentacji, uczestniczącw panelu poświęconym zagadnieniu relacji pomiędzy standardami europejskimi oraz międzynarodowymi a prawem krajowym. Pierwszy referat o fascynującym temacie i nie mniej frapującej treści: ‘Polish Conscience Against European Right to Legal Abortion. A Few Remarks on Conflicts Between Human Rights in a Multilevel Legal System’, poświęcony zagadnieniom konfliktów wynikłych z różnic w ujmowaniu problemu aborcji w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału praw człowieka należał do Bartosza. Zaraz potem swoją pracę o intrygującym tytule (i nie mniej interesującej treści) ‘Conflict on wearing hijab during FIDE championship – a checkmate for Iran?’, dotyczącą problematyki noszenia chust przez uczestniczki szachowych mistrzostw świata odbywających się w Iranie zaprezentował Mateusz 

Po przerwie na lunch, w panelu dotyczącym prawa do sądu, wyniki swojej pracy przedstawiła najmłodsza członkini reprezentacji, w referacie ‘Protection of rights of detained persons and mutual trust in the European Union – the European Arrest Warrant case’ omawiając problematykę granic dla zasady automatycznego uznania europejskiego nakazu aresztowania. Wszystkie referaty wywołały ożywione dyskusje. Dzień zamknął panel prowadzony przez dr Skomerską, dotyczący praw obywateli i obcokrajowców. 


W czwartek 24 listopada nastąpił dalszy ciąg prezentacji referatów, nasi reprezentanci wysłuchali uważnie bardzo ciekawych prac kolegów z innych państw, dotyczących tematów praw mniejszości, znaczenia praw obywatelskich i politycznych w kontekście demokracji bezpośredniej czy wolności wyrażania opinii. Po raz kolejny wywiązało się wiele niezwykle ciekawych dyskusji. 


W piątek – ostatniego dnia seminarium, uczestnicy po raz kolejny spotkali się w sali obrad, aby usłyszeć zamykające przemówienia profesorów, zrobić wspólne pamiątkowe zdjęcie oraz wysłuchać ogłoszenia najbardziej docenionych przez grono profesorskie prac, a mianowicie pracy Gulnaz Kiryak (Rosja) o tytule ‘Right to family life: the North Caucasian perspective’, doceniony został także referat Eveline Mumbi Maina (Kenia) dotyczący – jakże odległej od naszej perspektywy – sytuacji prawnej i politycznej w Kenii ‘The issue of ethnic affiliation in the implementation of equal opportunities for appointment to public offices’. Ostatnią wyróżnioną osobą była Lisa Schoddert (Niemcy) z pracą ‘Crimen laesae maiestatis in a democratic state. The limit of satire?’. 


Nie zabrakło miejsca na mniej formalne spędzanie czasu i integrację. Pierwszego dnia seminarium, wszyscy uczestnicy udali się na kolację do pobliskiej restauracji specjalizującej się w przysmakach kuchni czeskiej. Podobnie drugiego dnia wspólna kolacja, okazała się dalszą częścią nauki, z uwagi na wielokulturowość uczestników seminarium i ożywione wymiany poglądów między nimi połączone z opowieściami dotyczącymi zwyczajów w poszczególnych krajach. Ostatniego dnia, już po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy mieli okazję zwiedzić piękną i majestatyczną Moskwę, przede wszystkim udali się na słynny Plac Czerwony oraz wzięli udział w wycieczce po Kremlu. 

Zmarznięci udali się na kolację do restauracji znajdującej się przy nie mniej pięknym niż pozostała część miasta Placu Teatralnym. Restauracja specjalizowała się w kuchni rosyjskiej, więc ten ostatni wspólny wieczór był połączeniem integracji i poznawania rosyjskiej kuchni. 


W sobotę 26 listopada wszyscy nauczyciele akademiccy, doktoranci oraz studenci rozjechali się do swoich ojczyzn bogatsi w wiedzę, zapał do dalszej pracy i wspaniałe wspomnienia oraz nowe przyjaźnie i znajomości na całym świecie. 


przygotowała Anna Czernik
zdjęcia: Mateusz Osiecki

czwartek, 16 czerwca 2016

III. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA: KONSUMENT NA RYNKU PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH" JUŻ ZA NAMI...

W dniu 25 maja 2016 r. w Sali Rady Wydziału na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się III. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”.

Wydarzenie było kontynuacją pierwszej (10 marca 2014 r., Katowice) i drugiej (18 marca 2015 r., Łódź) edycji konferencji „Konsument na rynku kolejowych przywozów pasażerskich".

Konferencja została zorganizowana dzięki współpracy Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego, Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego oraz Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych działających na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Patronat honorowy nad Konferencją sprawował Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Railway Business Forum.

Złotym Partnerem Konferencji były Polskie Koleje Państwowe S.A. Srebrnym Partnerem był Instytut Prawa Gospodarczego Sp z o.o. natomiast Brązowym Parterem Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.


Kierownikiem Konferencji była prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak (kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego i kurator Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego WPiA UŁ), natomiast przewodniczącym Rady Programowej Konferencji był prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk (Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicm, profesor nadzwyczajny w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytet Śląskiego, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKP S.A., współorganizator Konferencji). Ponadto, w skład Rady Programowej wchodzili: dr Michał Beim (PKP S.A., Instytut Sobieskiego), Łukasz Gołąb (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), dr Anna Górczyńska (Uniwersytet Łódzki), Karol Kłosowski (Urząd Transportu Kolejowego, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska (Uniwersytet Łódzki), Kamil Olczak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), dr Beata Pachuca-Smulska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański), dr hab. Rafał Stankiewicz (Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski (Uniwersytet Łódzki), prof. SGH dr hab. Aleksander Werner (Szkoła Główna Handlowa), dr Katarzyna Wlaźlak (Uniwersytet Łódzki)

Pracom organizacyjnym, pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak, przewodniczył Marcin Kraśniewski (prezes Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ).

Konferencja rozpoczęła się od powitania moderatorów, prelegentów oraz gości przez prof. dr hab. Marię Królikowską-Olczak. Konferencję otworzyło wystąpienie prof. UŁ dr hab. Agnieszki Liszewskiej (Dziekan WPiA UŁ). W części otwierającej Konferencję Alina Giedryś (doradca Marszałka Województwa Łódzkiego ds. Infrastruktury Kolejowej) odczytała list Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, a dr inż. Jan Michajłowski (Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim) odczytał list Wojewody Łódzkiego prof. dr hab. Zbigniewa Rau skierowany do uczestników Konferencji. Z upoważnienia prof. dr hab. Tadeusza Skocznego (Dyrektora Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego) głos zabrał także dr Jan Walulik (Adiunkt Naukowo-badawczy w CARS).

Po uroczystym otwarciu rozpoczął się pierwszy panem pt. „Rola państwa i Unii Europejskiej w oddziaływaniu na funkcjonowanie rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, któremu przewodniczył dr Jan Walulik. Jako pierwszy, referat nt. pozakonkurencyjnych mechanizmów motywujących wygłosił dr Stefan Jarecki (Dyrektor Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, pracownik naukowy na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie). Następnie dr Michał Będkowski-Kozioł (p.o. Kierownika Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; partner w Kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy Sp.j.) zaprezentował referat pt. „Europejska Agencja Kolejowa w świetle IV pakietu kolejowego UE”. Ostatnim mówcą w pierwszym panelu był dr Bartosz Mazur (doradca Prezydenta Miasta Rybnika ds. transportu zintegrowanego i członek Rady Naukowej Fundacji ProKolej), który skierował uwagę słuchaczy na problematykę roszczeń i skarg wobec organizatorów kolejowego publicznego transportu zbiorowego ze strony operatorów przewozów kolejowych.

Kolejny panel, któremu przewodniczyła prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, miał charakter dyskusyjny. Tematem przewodnim była integracja transportu kolejowego z innymi środkami transportu. W dyskusji udział wzięli: dr Michał Beim (Członek Zarządu PKP S.A., pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), Włodzimierz Wilkanowicz (Prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.), Ryszard Rębilas (Prezes Zarządu Kolei Małopolskich Sp. z o.o.), Alina Giedryś i Adrian Furgalski (Przewodniczący Zarządu Railway Business Forum).\

W trzecim panelu, pt. „Znaczenie infrastruktury kolejowej dla funkcjonowania rynku kolejowych przewozów pasażerskich” wystąpili prof. SGH dr hab. Aleksander Werner (profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), który swoim wystąpieniem poruszył problematykę formy i przeznaczenia pomocy publicznej w sektorze transportu kolejowego, mec. Przemysław Ciszak (Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego PKP S.A.), który swój referat poświęcił statusowi operatora systemu dystrybucji energii trakcyjnej w świetle przepisów ustawy o transporcie kolejowym, oraz Alina Giedryś, która zaprezentowała wpływ projektów modernizacji infrastruktury kolejowej na standard przewozów w województwie łódzkim. Moderatorką tej części Konferencji był prof. WSIiZ dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka (profesor nadzwyczajna w Katedrze Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie).

Czwartemu panelowi Konferencji, nt. wpływu regulacji na kształtowanie rynku kolejowych przewozów pasażerskich, przewodniczył prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk. W panelu wystąpili: Damian Grabowski (Prezes Zarządu Arriva RP Sp. z o.o.), Alicja Kozłowska (Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku w Urzędzie Transportu Kolejowego), mec. Przemysław Ciszak oraz mec. Przemysław Wierzbicki (Partner zarządzający w Kancelarii Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni).

Popołudniu odbyły się dwie sesje równoległe.
Panelowi na temat ochrony praw konsumentów w sektorze transportu kolejowego przewodniczyła prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska (profesor nadzwyczajna w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, członek Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). W panelu konsumenckim wystąpili dr Sebastian Gajewski z Uniwersytetu Warszawskiego, Karol Kłosowski reprezentujący Urząd Transportu Kolejowego oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Grzegorz Pilecki pracownik Urzędu Transportu Kolejowego oraz dr Przemysław Kowalik z Politechniki Lubelskiej. W tej części poruszono następujące zagadnienia: prawa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz ich ochrona w ruchu kolejowym; bezprawne praktyki naruszające zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym; Rzecznik Praw Pasażera Kolei – alternatywne systemy pozasądowego rozwiązywania sporów jako nowy element ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym; zasady konstrukcji ofert taryfowych w kolejowych przewozach pasażerskich jako przyczyna naruszenia interesów konsumentów.Jednocześnie, w trakcie panelu konsumenckiego, Marcin Kraśniewski przewodniczył panelowi nt. dostępu do infrastruktury kolejowej jako instrumentu prokonkurencyjnego w sektorze transportu kolejowego. Ta część Konferencji odbyła się w Sali Sądowej WPiA UŁ i miała charakter doktorancko-studencki. Wystąpili w nim mgr Łukasz Romański (Uniwersytet Warszawski, Urząd Transportu Kolejowego), Michał Bałdowski (Uniwersytet Warszawski), Tomasz Mizioch (Uniwersytet Śląski), Katarzyna Surmiak (Uniwersytet Śląski), mgr Aleksandra Bogusz (Uniwersytet Łódzki) oraz Ochirsuren Badral (Uniwersytet Łódzki). W ostatniej części Konferencji poruszono problematykę polityki liberalizacji rynku przewozów kolejowych, dostępu do infrastruktury kolejowej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz decyzji Komisji Europejskiej, działań i kompetencji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dziedzinie udostępniania infrastruktury kolejowej, aspekt środowiskowy dostępu do infrastruktury kolejowej oraz kwestię administracyjnoprawnej analizy decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zastępującej umowę o udostępnieniu infrastruktury kolejowej.


Konferencję podsumowali i zakończyli prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak oraz prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk, którzy jednocześnie zaprosili wszystkich uczestników na kolejną edycję konferencji „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”. Organizatorzy przewidują, ze czwarta edycja tego przedsięwzięcia odbędzie się marca 2017 r.

Szczegółowe sprawozdanie zostanie opublikowane w internatowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym.