wtorek, 22 grudnia 2015

TRYBUNAŁ WE MGLE | DEBATA

8 grudnia br na Wydziale Prawa i Administracji UŁ odbyła się debata studencka, pt.: „Trybunał we mgle”. Celem spotkania była próba wyjaśnienia aktualnych problemów prawnych i ustrojowych, związanych z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego oraz zagadnień bezpośrednio z tymi problemami związanych – relacji między zasadami konstytucyjnymi oraz związków między poszczególnymi władzami. W spotkaniu wzięli udział prof. Terasa Dębowska-Romanowska, sędzia TK w stanie spoczynku oraz dr Marcin Stębelski i dr Jarosław Sułkowski, pracownicy Biura Trybunału.

Dr Marcin Stębelski dużo uwagi poświęcił prawnej analizie działań i aktywności podjętych przez Sejm, Prezydenta oraz Trybunał Konstytucyjny, odtwarzając ich chronologię oraz wskazując na przepisy stanowiące ich podstawę prawną. 
Dr Stębelski szczegółowo omówił proces legislacyjny, w którym doszło do uchwalenia nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz jej nowelizacji, status uchwał mających na celu ubezskutecznienie październikowego wyboru sędziów oraz charakter prawny ślubowania. Ponadto, przedmiotem jego uwagi była także relacja Sejmu i Prezydenta w zakresie powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz skutki prawne wyroku TK z 3 grudnia 2015 roku.
Prof. Teresa Dębowska-Romanowska szeroko omówiła kwestię organizacji oraz zasad funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, statusu jego sędziów oraz przynależnej mu pozycji w demokratycznym państwie prawnym. Zwróciła także uwagę na rolę, jaką w systemie prawa odgrywa Konstytucja oraz wskazała na jej integracyjną funkcję. Pani Profesor odniosła się także do relacji państwo – obywatel, podkreślając konieczność uznania każdej aktywności prospołecznej za cenną
i będącą powodem do dumy.


Spotkanie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego UŁ oraz opiekujących się nim pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego. Cieszyło się niebywałym zainteresowaniem całej społeczności akademickiej. Wzięło w nim udział nie tylko wielu studentów, lecz także nauczycieli akademickich.
Studenci chętnie zadawali Prelegentom pytania, interesowali się przede wszystkim skutkami prawnymi wyroków Trybunału Konstytucyjnego, znaczeniem zasady domniemania konstytucyjności ustaw, rozbieżnościami w poglądach prezentowanych przez doktrynę oraz kompetencjami Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału.
Debata miała charakter merytoryczny i dotyczyła jedynie kwestii ściśle prawnych. Tekst: Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego

2 komentarze:

  1. W którym momencie były zaprezentowane rozbieżności w doktrynie?... zaproszeni zostali przedstawiciele tylko jednej strony- samo to już o czymś świadczy.

    OdpowiedzUsuń
  2. W którym momencie były zaprezentowane rozbieżności w doktrynie?... zaproszeni zostali przedstawiciele tylko jednej strony- samo to już o czymś świadczy.

    OdpowiedzUsuń