niedziela, 20 grudnia 2015

SPOTKANIA W PARAGRAFIE | KOŁO NAUKOWE PRAWA KARNEGO


Dnia 15 grudnia 2015 roku odbyły się zajęcia
z cyklu „Spotkania w paragrafie”, prowadzone przez Martynę Owsiak, reprezentującą Koło Naukowe Prawa Karnego, na temat odpowiedzialności karnej nieletnich i młodocianych. Słuchaczami byli uczniowie klasy II d z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Żychlinie wraz ze swoimi nauczycielami.
Uczniom zdefiniowano podstawowe pojęcia takie jak „nieletni”, „młodociany" oraz „małoletni”, a także przybliżono im granice odpowiedzialności karnej na zasadach kodeksu karnego i innych aktów prawnych. Wskazano konsekwencje działania niezgodnego z przepisami prawa jak również  niezgodnego z zasadami współżycia społecznego.
Uczniowie mieli też okazję usłyszeć jakie środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji
i przestępczości nieletnich ustawodawca przewiduje w  ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także zapoznano ich z tym kto i kiedy może interweniować w tych sprawach. Dla ugruntowania wiedzy, uczniowie wzięli udział w rozwiązaniu kazusów i chętnie przystąpili do rozwiązania quizu. Podczas zajęć padło kilka interesujących pytań, na które postarano się jak najlepiej odpowiedzieć. 

Tekst i zdjęcia: Koło Naukowe Prawa Karnego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz