niedziela, 13 grudnia 2015

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE PO NOWELIZACJI | WYKŁAD PROFESORA KSIĘŻAKA

W dniu 9 grudnia 2015r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się wykład prof. nadzw. dr hab. Pawła Księżaka pt. "Odpowiedzialność za długi spadkowe po nowelizacji" zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego. Wykład był poświęcony zmianom w prawie spadkowym jakie weszły w życie dn. 18 października 2015r.
Nowe przepisy zmieniają zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Od 18 października 2015r. zasadą stało się, iż spadkobierca z mocy prawa przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, o ile nie złoży w odpowiednim terminie innego oświadczenia. Profesor Paweł Księżak omówił szczegółowo znowelizowane przepisy oraz nowo wprowadzone instytucje, zwracając uwagę na ich znaczenie w praktyce. Słuchacze dowiedzieli się jakie korzyści mogą wyniknąć z obowiązujących przepisów oraz jakie istnieją zagrożenia. Na zakończenie Profesor odpowiedział na liczne pytania uczestników.
Wydarzenie to, zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego, spotkało się z dużym odzewem ze strony uczestników ze względu na ciekawą oraz aktualną tematykę. Zapraszamy na inne wydarzenia organizowane przez Koło.
Tekst:  Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego
Zdjęcia: Ada Ślaska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz