sobota, 12 grudnia 2015

KONFERENCJA | PRZEMIANY W POLSKIM SEKTORZE POCZTOWYM


W dniu 9 grudnia 2015 r. w Auli Rady Wydziału na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Naukowe Koło Prawa Energetycznego i  Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat honorowy nad konferencją sprawował Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych w Warszawie, Krajowa Izba Radców Prawnych, Łódzkie Towarzystwo Naukowe oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych. Partnerem strategicznym była Poczta Polska S.A., która udzieliła znacznego wsparcia finansowego i organizacyjnego. Organizatorzy w przygotowania zaangażowali przedstawicieli nauki, administracji i biznesu. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem operatorów pocztowych, o czym świadczy obecność przedstawicieli dwóch największych operatorów pocztowych w Polsce. W wydarzeniu uczestniczył adw. Piotr Bielarczyk (Dyrektor Biura Prawnego Poczty Polskiej S.A.) oraz r.pr. Krystian Szostak (Wiceprezes Zarządu InPost S.A.). 

Uczestnicy konferencji zostali powitani przez przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji Marcina Kraśniewskiego. Konferencję otworzyli: Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ prof. dr hab. Sławomir Cieślak, Dyrektor Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, Dyrektor Rynku Pocztowego Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Sławińska. Zebranych powitał także prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski, który jednocześnie wygłosił krótkie wprowadzenie do tematyki konferencji.     I panel zatytułowany Pozaregulacyjna ingerencja państwa na rynku usług pocztowychmiał charakter dyskusyjny. Moderatorem był prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski. W charakterze prelegentów wystąpili prof. dr hab. Anna Fornalczyk (COMPER sp. j. Fornalczyk i Wspólnicy, była Prezes Urzędu Antymonopolowego [dziś Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów]), prof. dr hab. Aleksander Werner (Szkoła Główna Handlowa), dr hab. Agata Jurkowska – Gomułka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) oraz dr Anna Górczyńska z naszego Wydziału.


W II panelu (Zapewnienie świadczenia powszechnych usług pocztowych) wystąpili eksperci rynku pocztowego oraz przedstawiciele operatorów pocztowych: r.pr. Artur Salbert (Kancelaria Modzelewska&Paśnik), r.pr. Krystian Szostak (InPost), dyr. Magdalena Sławińska (Urząd Komunikacji Elektronicznej), adw. Piotr Bielarczyk (Poczta Polska), adw. Piotr Paśnik (Kancelaria Modzelewska&Paśnik). Moderatorem był prof. dr hab. Tadeusz Skoczny. Po wygłoszonych referatach nastąpiła ożywiona dyskusja.

W panelu popołudniowym (Zapewnienie świadczenia powszechnych usług pocztowych) wystąpili: mgr Jarosław Olesiak (asystent w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UŁ), mgr Anna Laszczyk (Uniwersytet Łódzki, Linklaters), mgr Wojciech Podlasin (Uniwersytet Warszawski, Linklaters), mgr Grzegorz Pawul (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II), mgr Alina Sperka – Cieciura (Uniwersytet Łódzki), mgr Sylwia Łazuk (Uniwersytet w Białymstoku), mgr Adrian Bartha (Uniwersytet Gdański). Moderatorem tej części konferencji była dr hab. Agata Jurkowska – Gomułka.

W ostatnim panelu wystąpili studenci szczególnie zainteresowani regulacją sektora pocztowego w Polsce. Temat przewodni tego panelu brzmiał: Stan prawny na rynku usług pocztowychWystąpili w nim: Marcin Kraśniewski (Uniwersytet Łódzki), Michał Ciepłucha (Uniwersytet Łódzki), Maja Jasłowska (Uniwersytet um. Mikołaja Kopernika w Toruniu), Katarzyna Chojecka (Uniwersytet Warszawski), Kamila Bodo (Uniwersytet Gdański), Tomasz Mizioch (Uniwersytet Śląski). Moderatorem był mgr Jarosław Olesiak z naszego Wydziału.   


Szczegółowe sprawozdanie z konferencji ukaże się w m.in. internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym (numer styczniowy).   Tekst: Naukowe Koło Prawa Energetycznego i  Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz