wtorek, 24 listopada 2015

RELACJA Z SEMINARIUM „HUMAN RIGHTS VS. NATIONAL SECURITY"


W pierwszych dniach listopada czwórka naszych studentów i doktorantów pod opieką dr Izabeli Skomerskiej-Muchowskiej gościła w Instytucie Prawa Wschodnioeuropejskiego na Uniwersytecie w Kolonii na seminarium „Human Rights vs. National Security”.
 
Udział brali w nim studenci i doktoranci z siedmiu uczelni w tym z: Uniwersytetu w Kolonii (Niemcy), Uniwersytetu Wileńskiego (Litwa), Narodowego Uniwersytetu Badawczego: Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie (Rosja), Uniwersytetu w Peczu (Węgry), Uniwersytetu Łotwy (Łotwa) i Uniwersytetu Dar es Salaam (Tanzania). Nasz wydział reprezentowany był przez cztery osoby: Małgorzatę Grobelną (studentkę IV roku prawa), Piotra Rasia (studenta V roku prawa), Marcina Kłosa i Mateusza Osieckiego (doktoranci).

We wtorek, 3 listopada organizatorzy oficjalnie powitali wszystkich uczestników wydarzenia. Z tej okazji zarówno studenci, doktoranci, jak i przedstawiciele kadry dydaktycznej wzięli udział
w spotkaniu integracyjnym.

Następnego dnia przyszedł czas na otwarcie seminarium. Wśród pierwszych prelegentów nie zabrakło reprezentanta naszej uczelni – Piotr w panelu dotyczącym szeroko rozumianej ochrony danych i prywatności skontrowanych z bezpieczeństwem narodowym wygłosił referat pt. „Data retention Directive before the Polish Constitutional Court”. Pozostałe panele omawiane tego dnia traktowały o wolności wypowiedzi i zrzeszania się oraz wolności religii wobec bezpieczeństwa narodowego.

W czwartek, 5 listopada okazję do zaprezentowania swoich tematów mieli pozostali reprezentanci WPiA. Aż dwóch z nich – Marcin i Mateusz referowali w panelu poświęconym obronie praw człowieka przeciwstawianej interesom militarnym państw. Marcin omówił temat na gruncie prawa krajowego w Polsce i w Niemczech (tytuł „Shooting down aircrafts. Case law before Polish and German Constitutional Courts”), a Mateusz – na gruncie prawa międzynarodowego („Shooting down aircraft by states in the light of sovereignty of airspace”). Następnie głos zabrała Małgorzata w panelu związanym z walką ze światowym terroryzmem – jej referat pt. „Freedom and security after Kadi – influence of the CJEU's judgement on practice of Polish Administrative Courts”, podobnie jak pozostałe w tej części, dotyczył aktualnego w dzisiejszym świecie zagadnienia walki z terroryzmem.

Ostatni dzień oficjalnej części seminarium odbył się także z udziałem naszych prelegentów – Pani dr Skomerska-Muchowska przewodziła pierwszym tego dnia panelem, w którym uczestnicy zapoznawani byli z odpowiednim wyważeniem ochrony praw człowieka i praw podstawowych względem bezpieczeństwa narodowego. W godzinach popołudniowych nauczyciele akademiccy biorący udział w wydarzeniu oficjalnie podziękowali studentom i doktorantom za udział w seminarium. Nie obyło się także bez nagród dla najlepszych prelegentów.

Po oficjalnej części seminarium przyszedł czas na zwiedzanie Kolonii – uczestnicy wspólnie wzięli udział w wycieczce po mieście, zwiedzając między innymi jeden z najsłynniejszych zabytków w Niemczech – Katedrę w Kolonii, by następnego dnia, po 4 dniach burzliwej pracy wrócić do domu.czwartek, 5 listopada 2015

HUMAN RIGHTS VS. NATIONAL SECURITY: SHOULD FREEDOM BE RESTRICTED TO SAFEGUARD FREEDOM?

Instytut Prawa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Kolońskiego jest gospodarzem tegorocznej edycji Międzynarodowego Seminarium Studenckiego. Inicjatywa Międzynarodowych Seminariów Studenckich rozpoczęła się w 2004 roku w ramach współpracy dwustronnej Uniwersytetu Kolońskiego i Uniwersytetu Łódzkiego.

Uczestniczące kraje na zmianę organizują rokrocznie kolejne seminaria. Przez ponad 10 lat, wydarzenie to zyskało zarówno na znaczeniu jak i na zasięgu terytorialnym. W skład konsorcjum wchodzi obecnie 7 uczelni: Uniwersytet Łódzki (Polska), Uniwersytet w Kolonii (Niemcy), Uniwersytet Wileński (Litwa), Narodowy Uniwersytet Badawczy: Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie (Rosja), Uniwersytet w Peczu (Węgry), Uniwersytet Łotwy (Łotwa), Uniwersytet Dar es Salaam (Tanzania). To już XII spotkanie.

W tym roku organizowane jest w dniach 3-7 listopada 2015 przez Uniwersytet w Kolonii, przy współpracy wszystkich uczestniczących uczelni. Temat „Human Rights vs. National Security. Should Freedom be restricted to Safeguard Freedom” będzie omawiany podczas 30 wystąpień. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego reprezentowany będzie przez delegację pod opieką dr Izabeli Skomerskiej-Muchowskiej.