poniedziałek, 26 października 2015

IV EDYCJA DOS JUŻ ZA NAMI!


21 i 22 października na Wydziale Prawa i Administracji obchodziliśmy Dni Organizacji Studenckich.
Jest to cykliczna impreza, która w tym roku miała swoją już czwartą odsłonę. Jej głównym zamysłem jest przedstawienie studentom naszego Wydziału organizacji studenckich działających aktywnie na WPiA.

Jak co roku główna część wydarzenia odbywała się na poziomie zero, w godzinach 10-15.  W tym czasie studenci nienależący jeszcze do żadnego koła mogli zapoznać się dokładnie z ofertą proponowaną przez organizacje studenckie, poznać sposób ich działania, a także dowiedzieć się czemu warto aktywnie działać. Poza tradycyjnymi standami z materiałami informacyjnymi koła oferowały także wiele luźniejszych form zaznajomienia się z ich działalnością – od konkursów tematycznych, przez prezentacje i gry, które umożliwiały wyniesienie oprócz wiedzy, także niezastąpione wydziałowe gadżety i publikacje!

Pierwszego dnia w holu przy bufecie już od samego rana prócz organizacji studenckich swoje stanowiska utworzyły także przedsiębiorstwa będące członkami Rady Biznesu działającej przy WPiA. Tego dnia mieliśmy przyjemność gościć między innymi PwC ze swoją wspaniała strefą networkingu, przedstawicielki Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka pomagające studentom zapoznać się nie tylko z zasadami funkcjonowania Kancelarii, ale także aktualnymi ofertami staży, praktyk, a nawet pracy, przedstawicieli spółki Magellan chętnie opowiadających o możliwościach wstąpienia w szeregi firmy, w roli praktykanta, lub już w bardziej perspektywicznym ujęciu - pracownika, KPMG, które prócz informacji związanych bezpośrednio ze swoją działalnością oferowało także mniej oficjalną pomoc dla studentów – niezastąpiony student’s cook book, a także współpracujące z ELSA Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Dodatkowo w trakcie trwania imprezy w Sali Rady Wydziału wszyscy zainteresowani mieli szasnę uczestniczyć w specjalnych warsztatach i wykładach tematycznych, ułatwiających wybór, zaplanowanie i realizację swojej ścieżki kariery, zarówno jeszcze na uczelni, jak i w przyszłości – poza nią.

Drugi dzień DOS rozpoczęliśmy od wystąpienia przedstawiciela PwC Polska opowiadającego o sile determinacji i korzyściach płynących z wytrwałości w realizacji własnych marzeń. Dodatkowo swoje wystąpienie wygłosiła Gosia Kosucka, prezes ELSA Łódź motywując, zachęcając i udowadniając własnym przykładem, czemu warto aktywnie uczestniczyć w życiu uczelni i dlaczego działanie w kołach naukowych jest jednym z najlepszych sposobów na rozwój nie tylko intelektualny, ale też osobisty.
Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja DOS zostanie Wam w pamięci na długo, a przynajmniej do przyszłego roku!

Jednocześnie chcielibyśmy bardzo podziękować za wkład i pomoc w organizacji tegorocznych DOS między innymi:

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Pani Izabeli Wasilewskiej
Panu Jakubowi Kubalskiemu

Magellan:
Pani Marzenie Szubert
Pani Beacie Komańskiej

KPMG:
Pani Katarzynie Dobrowolskiej
Panu Danielowi Grabiec

Wydawnictwo Wolters Kluwer:
Pani Magdalenie Przek-Ślesickiej

PwC:
Pani Marcie Płonce


Oraz:
Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego
Koło Naukowe Prawa Pracy
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego
Studenckie Koło Kryminalistyków
Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego
Studenckie Koło Naukowe Myśli Polityczno-Prawnej
Koło Prawa Międzynarodowego
Międzywydziałowe Koło Naukowe Praw Osób Niepełnosprawnych
Biuro Karier
Koło Naukowe Prawa Sportowego
Studenckie Koło Naukowe Prawa Europejskiego
ESN UŁ
Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego
Studenckie Koło Penitencjarne
ELSA
Koło Naukowe Prawa Karnego UŁ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz