piątek, 24 lipca 2015

VIII INTERNATIONAL FORUM OF PUBLIC UNIVERSITIES

Tego lata mieliśmy zaszczyt i przyjemność zorganizować VIII Letnią Szkołę Doktorantów International Forum of Public Universities. To prestiżowe wydarzenie miało skalę globalną. Uczestnicy z uniwersytetów z Barcelony, Montrealu, Nankai, Rabatu i Łodzi zebrali się, aby przedyskutować temat: „Similarities and Differences in the Development of Regions within the Globalization Process – legal, social and political aspects”. Szkoła miała miejsce w dniach od 5 do 9 lipca 2015 r. Zarówno inauguracja jak i wszystkie warsztaty odbyły się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wydział reprezentowali doktoranci: Mateusz Izbicki, Aleksandra Krajewska, Marta Kręcisz, Maciej Pikuła i Małgorzata Sęk oraz wybitni uczeni: dr Ziemowit Kukulskie i dr Izabela Skomerska-Muchowska. Delegaci z dwóch innych wydziałów uniwersytetu Łódzkiego – Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i Wydziału Studiów Międzynarodowych i politycznych – dołączyli do grupy, by przedstawić swoje prezentacje. Dzień przed wyjazdem młodzi naukowcy zwiedzali Polskę podczas wycieczki krajoznawczej. VIII Letnia Szkoła Doktorantów IFPU okazała się wielkim sukcesem.

This summer the Faculty of Law and Administration of the University of Lodz had the honour of hosting the 8th Doctoral Summer School of the International Forum of Public Universities. This was a prestigious event of global scale. Participants from the University of Barcelona, University of Montreal, Mohamed V University of Rabat, University of Nankai and University of Lodz gathered up to discuss the topic of “Similarities and Differences in the Development of Regions within the Globalization Process – legal, social and political aspects”. The school was held from 5th till 9th of July 2015. Both the opening ceremony and all workshops were held at the Faculty of Law and Administration. . The Faculty was represented by the PhD students: Mateusz Izbicki, Aleksandra Krajewska, Marta Kręcisz, Maciej Pikuła and Małgorzata Sęk as well as by eminent scholars: Dr Ziemowit Kukulski and Dr Izabela Skomerska-Muchowska. Representatives of two more faculties of the University of Lodz – the Faculty of Economics and Sociology and the Faculty of International and Political Studies – joined the group with their presentations. On the last day before their departure the young scientists went on sightseeing tour. The 8th Doctoral Summer School of IFPU turned out to be a great success.

Zdjęcia: WPiA UŁ oraz ISO UŁ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz