poniedziałek, 20 lipca 2015

NASZ JUBILEUSZ


Rok 2015 jest dla Uniwersytetu Łódzkiego wyjątkowy. W tym roku obchodzimy jubileusz 70-lecia naszej Uczelni. Z tej okazji, w maju, odbył się Światowy Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego. Uroczystości centralne zainaugurowano 21 maja br. koncertem w Filharmonii Łódzkiej.
W kolejnym dniu na naszym Wydziale odbyło się ogólnouczelniane forum „Uniwersytet wobec wyzwań XXI wieku”. 23 maja w siedzibie EC-1 na terenie Nowego Centrum Łodzi odbyło się wspólne posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i senatów łódzkich uczelni publicznych. Przez cały ten dzień na każdym z wydziałów zorganizowane były spotkania absolwentów. Atrakcje czekały też na rynku Manufaktury, zakończone koncertem „Dire Straits Symfonicznie”. W kulminacyjnym dniu jubileuszu, 24 maja, w nowym budynku Wydziału Filologicznego odbyło się uroczyste, rocznicowe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, w czasie którego nadano tytuł doktora honoris causa naszej Uczelni wybitnemu intelektualiście, profesorowi Uniwersytetu Bolońskiego Umbertowi Eco. Ten dzień był także dla wielu z nas powrotem do wspomnień z czasów studenckich, okazją do „podróży” w czasie był happening na osiedlu studenckim Lumumby.


Spotkanie absolwentów naszego Wydziału rozpoczęło się otwarciem wystawy medali, monet
i odznak uniwersyteckich z kolekcji Profesora Witolda Broniewicza, nieżyjącego już wybitnego uczonego, znawcy prawa postępowania cywilnego, który pozostawił swoją kolekcję Muzeum UŁ. Wystawę można zwiedzać do końca wakacji w Pałacu Biedermanna, przy ul. Franciszkańskiej 1/3.
 

Dla absolwentów Wydziału Prawa i Administracji szczególne znaczenie miało „Spotkania po latach…”, które odbyło się w sobotę, 23 maja. Przybyli goście zwiedzali wystawę pamiątek przekazanych przez pracowników WPiA UŁ, a także nową siedzibę Wydziału. Doświadczenie to było tym ciekawsze, że wielu z nich pamiętało czasy, kiedy zajęcia odbywały się w budynkach, w których nie było prawdziwej dużej auli. W czasie zwiedzania obejrzeć można było wyświetlane w aulach i salach wykładowych prezentacje multimedialne na temat historii Wydziału. Każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. 

Następnie w czerwonej auli, największej na Uniwersytecie, rozpoczęła się uroczysta gala z okazji 70-lecia Wydziału. Spotkanie, które nie miało charakteru oficjalnego, lecz koleżeński otworzyła prof. Agnieszka Liszewska, Dziekan WPiA, która wraz z Kolegium Dziekańskim powitała zgromadzonych gości. Dr Ireneusz Jakubowski z Katedry Prawa Rzymskiego, a jednocześnie artysta Teatru Wielkiego, zaintonował wspólne odśpiewanie tradycyjnej pieśni studenckiej – „Gaudeamus”.

Rozmowy z zaproszonymi gośćmi pod hasłem „Historia - teraźniejszość - przyszłość” poprowadziła red. Magdalena Michalak z łódzkiego Oddziału TVP. Jako pierwsi na scenę zaproszeni zostali prof. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska i prof. Michał Seweryński. Pani Profesor opowiedziała o początkach istnienia Wydziału. Wspominała, że gdy zaczynała pracę jako asystentka, na półkach katedry stało tylko sześć książek. Mówiła również o tym, jakie trudności musieli w pierwszych dziesięcioleciach działalności uczelni pokonywać uczeni i studenci. Z kolei prof. Michal Seweryński opowiedział o swoich czasach studenckich, o szacunku i podziwie, jakim darzyło się wówczas wykładowców. Jak podkreślił, w czasach, gdy nie było komputerów ani Internetu, nikt nie opuszczał zajęć, gdyż uczono się głównie z notatek . Podręczniki były nieliczne. 

Wystąpienie  prof. Witolda Kuleszy poświęcone było przede wszystkim mistrzom, wybitnym prawnikom. Wśród nich wspominał prof. Mieczysława Siewierskiego, który mimo dramatycznych przeżyć w czasie wojny i represji, jakie spotykały go po wojnie, przekazał swoim studentom szacunek do prawa - w myśl idei, że prawnik nie może stawać przeciw prawu. Prof. Witold Kulesza przyniósł  również egzemplarz przestrzelonego w Powstaniu Warszawskim podręcznika prawa karnego autorstwa Juliusza Makarewicza, ocalony z ruin warszawskiego domu prof. Siewierskiego. Kolejny rozmówca, minister Cezary Grabarczyk, wspominał początek lat 80., kiedy jako student Wydziału brał udział w najdłuższym w Europie strajku studenckim. Mówił o wsparciu ze strony ówczesnej kadry naukowej, zarówno pod względem doradztwa jak i dyskrecji. W kolejnym wystąpieniu prof. Kazimierz Ujazdowski  wspominał kolegów działających w opozycji, którzy odeszli przedwcześnie. Swoje rozmyślania skupił na osobach Joanny Agackiej-Indeckiej, Tomasza Gaduły-Zawratyńskiego oraz posła Piotra Krzywickiego.

Następnie Prof. Stanisław Liszewski, były rektor UŁ opowiedział o tych pracownikach Wydziału Prawa i Administracji, którzy na przestrzeni lat pełnili funkcję rektorów Uniwersytetu Łódzkiego. Była zatem mowa o prof. Adamie Szpunarze, prof. Józefie Stanisławie Piątkowskim,  prof. Jerzym Wróblewskim, prof. Michał Seweryńskim oraz o obecnym rektorze - prof. Włodzimierzu Nykielu.

Zaproszony jako kolejny gość - Krzysztof Kwiatkowski wspominał okres swoich studiów prawniczych, które rozpoczął na Wydziale Prawa i Administracji UŁ i życie studenckie tamtego okresu. Sporo uwagi poświęcił także istotnemu znaczeniu naszego Wydziału w polskim środowisku prawniczym, co obserwował zarówno jako minister sprawiedliwości,
jak i prezes NIK.
Z kolei Jan Rydz, zastępca kanclerza UŁ odpowiedzialny za sprawy uczelnianych inwestycji, opowiadał o różnych perypetiach przy powstaniu nowych budynków uniwersyteckich, przede wszystkim obecnej siedziby WPiA. Wspominał, że w trudnych chwilach budowy mógł liczyć na pomoc dziekanów WPiA - prof. Zbigniewa Górala i prof. Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej, a także prof. Michała Seweryńskiego, wówczas Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – nagrodzonego z sali brawami.

O obecnej sytuacji naszego Wydziału opowiedziała prof. Agnieszka Liszewska, Dziekan WPIA UŁ. Powiedziała, że piastowanie funkcji dziekana obecnie nie jest może tak trudne jak w czasach, gdy uczelnia powstawała lub gdy studenci musieli strajkować w obronie swoich praw. Dzisiaj sprostać trzeba zupełnie innym wyzwaniom, m.in. takim, jak troska o pozyskiwanie funduszy, dopasowanie wykształcenia studentów do wymogów rynku pracy, przygotowanie oferty w językach obcych, czy unowocześnianie Wydziału. Refleksjom o  przyszłości Wydziału Prawa na tle przyszłości  całego Uniwersytetu poświęcona była rozmowa z prof. Włodzimierzem Nykielem, rektorem UŁ Omówił on założenia nowej strategii rozwoju naszej Uczelni, zgodnie z którą działalność Uniwersytetu będzie się w większym stopniu koncentrować na badaniach naukowych oraz rozwoju współpracy międzynarodowej. Każdej rozmowie towarzyszyła prezentacja zdjęć i filmów  ilustrujących historię i współczesność Wydziału.

 Na zakończenie uroczystości skrzypaczka Agnieszka Flis, wykonała utwór „We are the champions” zespołu Queen na iskrzących się tysiącami kryształków Swarovskiego elektrycznych skrzypcach. Dźwieki głośnej muzyki, wzlatujące do góry balony i błyski świateł symbolizowały zarazem uroczysty, ale i koleżeński charakter spotkania.   Po zakończeniu gali, Pani Dziekan zaprosiła wszystkich na wspaniały okolicznościowy tort. Rozmowom i wspomnieniom nie było końca…

Zdjęcia: Aneta Kowalska
Realizacja: AGA-LIGHT; ORTOGRAFIKA
Fotobudka: Twoja FotobudkaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz