piątek, 29 maja 2015

PUNKTY ZAMIEJSCOWE KLINIKI PRAWA UŁ

Rosnące zainteresowanie bezpłatnym poradnictwem prawnym oraz doświadczenie poradni wskazuje, że osoby zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego nie zawsze są wstanie dotrzeć do siedziby Studenckiego Punktu Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka” UŁ. W tym celu od 2010 r. poradnia zaczęła tworzyć punkty zamiejscowe Kliniki

W okresie od 2010r. do 2014 r. przemiennie funkcjonały punkty zamiejscowe Kliniki Prawa w Zgierzu, Aleksandrowie Łódzkim, Pabianicach i Radomsku. Przedstawiciele Kliniki Prawa w siedzibach podmiotów z którymi współpracowaliśmy zajmowali się przyjmowaniem spraw, które następnie były rozwiązywane przez studentów Kliniki pod nadzorem opiekunów (doktorów nauk prawnych) na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. 

 W dniu 29 września 2014 roku w Łodzi zostało zawarte porozumienie pomiędzy Studenckim Punktem Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka” UŁ, działającym w ramach Zakładu Polityki Prawa przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a Gminą Konstantów Łódzki. 

W imieniu „Kliniki Prawa” porozumienie podpisała Pani Dziekan prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska oraz Pani prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Król – Koordynator Kliniki Prawa UŁ. Gminę Konstantynowa Łódzkiego reprezentował Burmistrz Henryk Brzyszcz. Strony porozumienia zobowiązały się do utworzenia w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Konstantynowie Łódzkim przy Placu Tadeusza Kościuszki 8 punktu bezpłatnego poradnictwa prawnego w okresie od 3 listopada 2014 r. do 9 stycznia 2015 r. oraz od 16 lutego do 15 maja 2015 r. Klienci byli przyjmowani w czwartki w godzinach od 10.00 do 13.00.

W czasie roku akademickiego 2014/2015 w wyniku działalności oddziału Kliniki Prawa UŁ udzielonych zostało około 30 spraw z różnych dziedzin prawa. Najczęściej przedstawiane przez klientów problemy prawne dotyczyły spraw z zakresu: szeroko rozumianego prawa cywilnego i rodzinnego, prawa karnego oraz zagadnień związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Osoby, które dyżurują w punkcie zamiejscowym Kliniki są rekrutowane spośród absolwentów Kliniki Prawa – osób, które przeszły specjalistyczne szkolenie psychologiczne oraz mają odpowiednie doświadczenie w ustalaniu stanu faktycznego sprawy z klientem. 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udzielania porad prawnych przez poradnię można znaleźć na stronie internetowej Kliniki Prawa: www.wpia.uni.lodz.pl/klinika

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz