piątek, 29 maja 2015

PUNKTY ZAMIEJSCOWE KLINIKI PRAWA UŁ

Rosnące zainteresowanie bezpłatnym poradnictwem prawnym oraz doświadczenie poradni wskazuje, że osoby zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego nie zawsze są wstanie dotrzeć do siedziby Studenckiego Punktu Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka” UŁ. W tym celu od 2010 r. poradnia zaczęła tworzyć punkty zamiejscowe Kliniki

W okresie od 2010r. do 2014 r. przemiennie funkcjonały punkty zamiejscowe Kliniki Prawa w Zgierzu, Aleksandrowie Łódzkim, Pabianicach i Radomsku. Przedstawiciele Kliniki Prawa w siedzibach podmiotów z którymi współpracowaliśmy zajmowali się przyjmowaniem spraw, które następnie były rozwiązywane przez studentów Kliniki pod nadzorem opiekunów (doktorów nauk prawnych) na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. 

 W dniu 29 września 2014 roku w Łodzi zostało zawarte porozumienie pomiędzy Studenckim Punktem Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka” UŁ, działającym w ramach Zakładu Polityki Prawa przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a Gminą Konstantów Łódzki. 

W imieniu „Kliniki Prawa” porozumienie podpisała Pani Dziekan prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska oraz Pani prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Król – Koordynator Kliniki Prawa UŁ. Gminę Konstantynowa Łódzkiego reprezentował Burmistrz Henryk Brzyszcz. Strony porozumienia zobowiązały się do utworzenia w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Konstantynowie Łódzkim przy Placu Tadeusza Kościuszki 8 punktu bezpłatnego poradnictwa prawnego w okresie od 3 listopada 2014 r. do 9 stycznia 2015 r. oraz od 16 lutego do 15 maja 2015 r. Klienci byli przyjmowani w czwartki w godzinach od 10.00 do 13.00.

W czasie roku akademickiego 2014/2015 w wyniku działalności oddziału Kliniki Prawa UŁ udzielonych zostało około 30 spraw z różnych dziedzin prawa. Najczęściej przedstawiane przez klientów problemy prawne dotyczyły spraw z zakresu: szeroko rozumianego prawa cywilnego i rodzinnego, prawa karnego oraz zagadnień związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Osoby, które dyżurują w punkcie zamiejscowym Kliniki są rekrutowane spośród absolwentów Kliniki Prawa – osób, które przeszły specjalistyczne szkolenie psychologiczne oraz mają odpowiednie doświadczenie w ustalaniu stanu faktycznego sprawy z klientem. 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udzielania porad prawnych przez poradnię można znaleźć na stronie internetowej Kliniki Prawa: www.wpia.uni.lodz.pl/klinika

środa, 27 maja 2015

RÓWNI I RÓWNIEJSI, O DYSKRYMINACJI W PRAWIE PRACY

W czwartek – 21 maja 2015 roku Karolina Szymorek-Chachuła – doktorantka w Katedrze Prawa Pracy - poprowadziła zajęcia pt. „Równi i równiejsi. O dyskryminacji w prawie pracy” dla uczniów klasy I Publicznego Liceum Ogólnokształcącego UŁ.

Celem zajęć było zapoznanie uczestników warsztatów z pojęciem dyskryminacji, przyczynami dyskryminacji oraz regulacjami antydyskryminacyjnych, a także celami wprowadzania tego typu regulacji. Zajęcia uwrażliwiły uczniów na stosowanie zasad niedyskryminacji nie tylko w prawie pracy. 

Uczniowie byli bardzo zainteresowaniu zajęciami i zapewnili nas o swym udziale w Spotkaniach w Paragrafie w roku akademickim 2015/2016. 

Zapraszamy w październiku.

poniedziałek, 18 maja 2015

WAMPIRY NA WPiA UŁ

Wampiriada po raz 26. rusza na łódzkie uczelnie! 

Już dziś 18. maja, rozpoczyna się już po raz 26! Wampiriada-akcja studenckiego honorowego krwiodawstwa. Inauguracja projektu będzie miała miejsce na naszym Wydziale Prawa i Administracji. Akcja rozpoczyna się już o 10:00, a Wampir będzie z Wami tego dnia do 16:00 (lub do ostatniej kropli krwi ;)). Wampiriada pierwszy raz w Łodzi została zorganizowana jesienią 2002 roku. Od samego początku była to akcja cykliczna, która dzieliła się na dwie edycje w ciągu roku akademickiego – wiosnę oraz jesień. 

Wampiriada organizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Regionu Łódzkiego we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi obejmuje swym zasięgiem trzy uczelnie publiczne, tj. Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi, a także Wyższą Szkołę Informatyki i Umiejętności. Projekt ten jednak nie mógłby być realizowany bez wsparcia wolontariuszy działających w organizacji. To ich zaangażowanie pozwala dotrzeć do studentów i zaszczepić w nich potrzebę niesienia pomocy innym. 

Wolontariusze to studenci, którzy poświęcają swój czas, aby szerzyć ideę honorowego krwiodawstwa. Na przestrzeni lat Wampiriada w Łodzi nieustannie się rozwija m.in. poprzez organizację akcji na kolejnych wydziałach, dotarcie do coraz większej rzeszy społeczności akademickiej oraz prowadzenie stron informacyjno – promocyjnych na portalach społecznościowych, przez co grono przyjaciół Wampira stale się powiększa. Wampiriada jest to projekt organizowany przez studentów dla studentów i na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń akademickich. 

 Już od 20 edycji to właśnie na Wydziale Prawa i Administracji rozpoczyna się podróż Wampira po łódzkich uczelniach. W tej edycji Wampiriada będzie obecna na trzynastu wydziałach uczelni wyższych. Oprócz akcji krwiodawstwa możemy także zostać dawcą szpiku oddając maleńką ilość krwi. 

W trakcie 23.edycji został pobity rekord, aż 132 dawców szpiku oddało krew, a zarejestrowało się 151 osób. Pamiętajmy, to nic nie boli, a oddając krew możemy uratować czyjeś życie. Jak będzie teraz? Czy przyjaciele Wampira są już gotowi?

Wampir się budzi 18.maja! Czekamy na Was! Przyjaciele Wampira.

czwartek, 7 maja 2015

QUO VADIS? NOWELIZACJA KODEKSU KARNEGO

W dniach 28- 29 kwietnia 2015 roku, w murach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Quo vadis? Nowelizacja kodeksu karnego”, zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Karnego WPiA UŁ. Organizowane przez Koło nieprzerwanie od pięciu lat konferencje naukowe cieszą się dużym uznaniem oraz szerokim zainteresowaniem, z uwagi na ich wysoki poziom merytoryczny. Celem organizacji tegorocznego wydarzenia było przybliżenie nowelizacyjnych zmian, dotyczących szeroko rozumianego prawa karnego, wchodzących w życie w znacznej części z dniem 1 lipca 2015 r. Przedmiot rozważań został zakreślony głównie poprzez dwa akty prawne, Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Podczas dwóch dni Konferencji wystąpienia wygłosili przedstawiciele doktryny prawa karnego i zawodów prawniczych oraz studenci i doktoranci z dziewięciu ośrodków naukowych z całej Polski, których najlepsze referaty zostały wyłonione w drodze konkursu. Obrady w pierwszym, jak i drugim dniu wydarzenia zostały podzielone na trzy panele, kończące się owocną we wnioski dyskusją. 

Uroczystego otwarcia obrad dokonała Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska. Inicjujące przemówienie wygłosił również Kierownik Katedry Prawa Karnego, prof. nadzw. dr hab. Ryszard Dębski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll, prof. dr hab. Robert Zawłocki, prof. dr hab. Witold Kulesza, Barbara Piwnik, sędzia Sądu Okręgowego V Wydziału Karnego Sądu Okręgowego dla Warszawy – Pragi w Warszawie, prokurator Ewelina Klimowicz – Galijkowska, z Prokuratury Rejonowej Kraków – Podgórze, adwokat Bartosz Tiutiunik, oraz prokurator Maria Szcześniak – Bauer z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. 

Obrady Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. „Quo vadis? Nowelizacja kodeksu karnego” z pewnością były dla wszystkich uczestników naukowo satysfakcjonujące. W trakcie ich trwania, na Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ, pojawiało się wielu pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Zaskakująco wysoka liczba zainteresowanych słuchaczy pozwoliła Organizatorom upewnić się, jak trafny okazał się dobór tematyki tegorocznego wydarzenia. Znamienici prelegenci przybliżyli najistotniejsze i najbardziej kontrowersyjne instytucje, które wprowadza lub zmienia ustawodawca wraz z dniem 1 lipca 2015 roku. Chociaż wiele z występujących osób, podczas dwóch dni obrad, negatywnie odnosiło się do nadchodzącej nowelizacji, to jednak finalnie kreślono optymistyczne wizje, co do nowej rzeczywistości prawnej. Powodzenie realizacji zamierzeń ustawodawcy uzależnia się jednak, przede wszystkim, od społecznego nastawienia i kompleksowej akceptacji dla nieuchronnych już zmian w prawie karnym. 

Wygłoszone referaty przez studentów i doktorantów wraz ze szczegółowym sprawozdaniem z konferencji będzie można przeczytać w najbliższym numerze Wiedzy Prawniczej. 


poniedziałek, 4 maja 2015

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRAWO I MEDYCYNA ZA NAMI

18 kwietnia 2015 roku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Prawo i Medycyna organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź oraz Uczelnianą Radę Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Konferencja ta jest cyklicznym projektem ELSA Łódź odbywającym się już po raz czwarty. Poprzednie edycje Konferencji, zarówno odbywające się na poziomie lokalnym, jak i zeszłoroczna, która otrzymała status ogólnopolskiej, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 

W tym roku poruszone zostały kwestie prawa do samostanowienia pacjenta, usług w zakresie ochrony zdrowia, aspektów prawnych i etycznych klauzuli sumienia i uporczywej terapii. Konferencja pokazała w jak dużym stopniu te dwie dziedziny nauki są ze sobą powiązane. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem oraz otrzymało same pochlebne opinie. 

Projekt organizowany jest w ramach programu wiodącego ELSA Poland, jakim jest program „Prawo i Medycyna”. Dzięki jego zeszłorocznej odsłonie Konferencja została wyróżniona w konkursie „Studencki Projekt Roku” w kategorii „Nauka i Technika”, a organizator konkursu – Grupa PZU – został Partnerem Głównym tegorocznej edycji. Przy organizacji konferencji wspiera nas również Okręgowa Izba Radców Prawnych, Partner ELSA Łódź. 

Konferencja została objęta patronatami honorowymi Prezydenta Miasta Łodzi, Wojewody Łódzkiego, Rzecznika Praw Pacjenta, Naczelnej Rady Adwokackiej, Sądu Apelacyjnego w Łodzi, Izby Komorniczej w Łodzi, Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Patronami medialnymi Konferencji byli: TVP Łódź, Radio Parada, Młodzi w Łodzi, Medycyna Praktyczna, e-prawnik.pl oraz beztogi.pl.

Relacja fotograficzna z tego wydarzenia: https://drive.google.com/folderview