środa, 15 kwietnia 2015

PRAWO I INFRASTRUKTURA W KATOWICACH

Marcin Kraśniewski - Prezes NKPEiISI
Dnia 9 IV 2015 roku nasz student Marcin Kraśniewski (Prezes NKPEiISI) wygłosił referat pt. Najważniejsze założenia projektu ustawy o korytarzach przesyłowych podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Przedsiębiorcy Przemysłowi - Prawo i Infrastruktura, która odbyła się w Katowicach.

Konferencję zorganizowało Koło Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Ius Publicum, została objęta patronatem dra hab. Mirosława Pawełczyka, Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum oraz Instytutu Prawa Gospodarczego.

 Dziękujemy Kolegom i Koleżankom za zaproszenie do Katowic oraz gratulujemy wysokiego poziomu merytorycznego i organizacyjnego zrealizowanego przedsięwzięcia.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz