wtorek, 7 kwietnia 2015

BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ Z LIECALISTAMI

Na zajęciach autorskich "Błąd w sztuce lekarskiej" realizowanych w ramach projektu „ Spotkania w paragrafie” poruszona została kwestia odpowiedzialności karnej lekarza za błąd w sztuce lekarskiej. Zajęcia rozpoczęły się od próby zdefiniowania, wspólnie z uczniami pojęcia błędu w sztuce lekarskiej, z uwagi na liczne rozbieżności pomiędzy orzecznictwem a doktryną. 

Uczniowie, za namową prowadzącej przedstawili hipotetyczne przykłady sytuacji, które można sklasyfikować jako wspomniane błędy medyczne. Został przedstawiony podział błędów, wskazane zostały różnice między nimi. Ciekawym uzupełnieniem były orzeczenia sądów w sprawach z zakresu błędów lekarskich. 

Poruszona została kwestia praw pacjenta, bądź osób dla niego najbliższych w procesie sądowym, procedura postawienia lekarza w stan oskarżenia, a także rola dowodów, a zwłaszcza opinii biegłych w procesie. Wskazane zostały sposoby rekompensaty, takie jak odszkodowanie, renta i zadośćuczynienie. Omówiono kwestię przedawnienia roszczeń z tytuły błędu, oraz inne oprócz odpowiedzialności karnej sposoby poniesienia odpowiedzialności przez lekarza (odpowiedzialność cywilna i zawodowa). 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz