wtorek, 7 kwietnia 2015

ARBITRAŻ NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJIW marcu b.r. odbyły się na naszym Wydziale warsztaty Akademii Polskiego Forum Arbitrażu, których organizatorem było Europejskie Centrum Arbitrażu we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Prawa Europejskiego. Przez cztery kolejne tygodnie uczestnicy zapoznawali się z najważniejszymi cechami arbitrażu oraz sposobem jego funkcjonowania. Spotkania poprowadził Prezes ECA Mariusz Karłowski.

Warsztaty Akademii Polskiego Arbitrażu w Łodzi są częścią ogólnopolskiego projektu ECA- Polskie Forum Arbitrażu. Podobne spotkania odbywały się również na innych wydziałach prawa w Polsce. Projekt Polskie Forum Arbitrażu zostanie zwieńczony majową konferencją na Wydziale Prawa i Administracji UW. 

Więcej informacji dotyczących PFA można znaleźć na stronie: http://forumarbitrazu.pl/
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz