poniedziałek, 16 marca 2015

W PARAGRAFIE O PRAWIE PRACY

Koło Naukowe Prawa Pracy przeprowadziło zajęcia dla klas maturalnych II Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.

W miniony poniedziałek zajęcia pt. „Mobbing – czym jest i jak z nim walczyć?” poprowadziła nasza doktorantka – Katarzyna Zwolińska oraz studentka V roku prawa – Aleksandra Pietras. Celem zajęć było zapoznanie uczestników warsztatów z definicją i przesłankami pojęcia mobbingu, przedstawienie, w jakich zachowaniach na gruncie stosunku pracy można spotkać się z przejawami mobbingu oraz jakie trudności może sprawiać kwalifikowanie tych zachowań jako lobbingowych. Uczniowie usłyszeli także o metodach walczenia ze zjawiskiem mobbingu w środowisku pracy.

W czwartek Karolina Szymorek – doktorantka w Katedrze Prawa Pracy - poprowadziła zajęcia pt. „Równi i równiejsi. O dyskryminacji w prawie pracy.” Celem zajęć było zapoznanie uczestników warsztatów z pojęciem dyskryminacji, przyczynami dyskryminacji oraz regulacjami antydyskryminacyjnych, a także celami wprowadzania tego typu regulacji. Zajęcia uwrażliwiły uczniów na stosowanie zasad niedyskryminacji nie tylko w prawie pracy.

Uczniom zajęcia podobały się tak bardzo, że ich koledzy z młodszych klas odwiedzą nas w drugiej połowie marca.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz