środa, 25 marca 2015

SPOTKANIE Z PREZESEM NIK KRZYSZTOFEM KWIATKOWSKIM


20 marca 2015 roku ruszył cykl spotkań z VIP-ami, organizowany przez członków Biura Karier Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego.
 
Ideą wspólnego przedsięwzięcia jest przybliżenie studentom sylwetek osób, które mogą stanowić wzorzec dla budowania własnej kariery. Spotkania prowadzone są w ciekawej i efektywnej formie dialogu, dzięki czemu mamy szansę na poznanie specyfiki pracy i funkcjonowania nie tylko konkretnych osób, ale też określonych instytucji.W toku jego organizacji ważką rolę odegrali dr Joanna Mikołajczyk oraz dr Jarosław Sułkowski, Opiekun Koła.

Spotkania z VIP-ami stanowią ciekawą i niepowtarzalną formę pozyskiwania informacji na tematy dotyczące budowania i rozwoju kariery w najwyższych organach bezpośrednio od osób w nich zatrudnionych. Pierwszym gościem spotkań był prezes Najwyższej Izby Kontroli, Pan Krzysztof Kwiatkowski. Spotkanie w sali Rady wydziału przyciągnęło wielu zainteresowanych bieżącą działalnością NIK, oraz chętnych na spotkanie z absolwentem naszego wydziału.

Spotkanie rozpoczęło się od podpisania umowy o współpracy między Najwyższą Izbą Kontroli, a Wydziałem Prawa i Administracji. Umowa ta umożliwi studentom Wydziału odbywanie praktyk w delegaturach i departamentach NIKu. Zdaniem Pani Dziekan, prof. Agnieszki Liszewskiej, możliwość odbywania praktyk w organach kontroli państwowej stwarza okazję do zdobycia cennego doświadczenia i spojrzenia na rzeczywistość prawną państwa z zupełnie innej perspektywy. Pani Dziekan zapowiedziała także sformułowanie regulaminu, określającego nabór na praktyki. Ze względu na duże nimi zainteresowanie oraz konieczność wyłonienia najlepszych kandydatów, odbywać się on będzie w procedurze konkursowej. Prof. Liszewska wyraziła nadzieję, że współpraca Wydziału z Izbą będzie owocna i cenna dla obu stron. 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztof Kwiatkowski, nie ukrywał w toku spotkania swojej sympatii do Wydziału, na którym rozpoczął swoją prawniczą przygodę. Podkreślał uznanie dla Kadry Akademickiej Wydziału i obecnej na sali, prof. Teresy Dębowskiej-Romanowskiej, Kierownika Zakładu Prawa Daninowego i Budżetowego, która obecnie, razem z prof. Elżbietą Kryńską, jest Członkinią Kolegium NIKu. Prezes zadeklarował także swoją obecność na majowym Zjeździe Absolwentów Wydziału.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajduje się w obszernej relacji Biura Karier Wydziału Prawa i Administracji UŁ: https://www.facebook.com/BiuroKarierWPiAUL/posts/918367018215277Brak komentarzy:

Prześlij komentarz