piątek, 20 marca 2015

KONSUMENT NA RYNKU PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH - KONFERENCJAW dniu 18 marca br. w Auli Rady Wydziału na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konsument na rynku Kolejowych przewozów pasażerskich. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Naukowe Koło Prawa Energetycznego i  Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ oraz Polską Fundację Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie. Patronat honorowy nad konferencją sprawował Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi oraz Instytut Sobieskiego w Warszawie. Partnerem strategicznym była Kancelaria Jasak Jurczak Głowacki Adwokaci spółka partnerska w Łodzi, która udzieliła znacznego wsparcia finansowego i organizacyjnego. Organizatorzy w przygotowania zaangażowali przedstawicieli doktryny, administracji i biznesu.

Konferencja została otwarta przez Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ prof. dr hab. Agnieszkę Liszewską oraz Prezesa Zarządu Fundacji Ius Publicum dr hab. Mirosława Pawełczyka.     

I panel zatytułowany Przekształcenia w pasażerskich regionalnych przewozach kolejowych- rozwój konkurencji czy monopolu, miał charakter ekspercki. Moderatorem był prof. dr hab. Tadeusz Skoczny. W charakterze prelegentów wystąpili prof. dr hab. Maria Królikowska – Olczak, dr Piotr Lissoń, dr Michał Beim, Alicja Kozłowska oraz Marzanna Tchórzewska. Po wygłoszeniu referatów nastąpiła ożywiona dyskusja.

W II panelu (Prawo pasażera do informacji i odstąpienia od umowy) wystąpili doktoranci z różnych ośrodków akademickich w Polsce: Karol Kłosowski, Grzegorz Pilecki, Barbara Radoń, Mariusz Hassa oraz Michał Karpiński. Moderatorem był dr hab. Mirosław Pawełczyk.

W ostatnim panelu wystąpili studenci szczególnie zainteresowani regulacją sektora kolejowego w Polsce. Temat przewodni tego panelu brzmiał   Status i zadania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Wystąpili w nim: Marcin Kraśniewski, Jakub Grygutis, Przemysław Jadłowski, Aleksandra Przybysz oraz Joanna Szydłowska. Moderatorem była Joanna Tabeńska z Fundacji Ius Publicum.  

Konferencję podsumował dr Łukasz Grzejdział, opiekun Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ.

W imieniu organizatorów zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia, która odbędzie się już za pół roku w Katowicach. Zapraszamy!
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz