środa, 25 marca 2015

SPOTKANIE Z PREZESEM NIK KRZYSZTOFEM KWIATKOWSKIM


20 marca 2015 roku ruszył cykl spotkań z VIP-ami, organizowany przez członków Biura Karier Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego.
 
Ideą wspólnego przedsięwzięcia jest przybliżenie studentom sylwetek osób, które mogą stanowić wzorzec dla budowania własnej kariery. Spotkania prowadzone są w ciekawej i efektywnej formie dialogu, dzięki czemu mamy szansę na poznanie specyfiki pracy i funkcjonowania nie tylko konkretnych osób, ale też określonych instytucji.W toku jego organizacji ważką rolę odegrali dr Joanna Mikołajczyk oraz dr Jarosław Sułkowski, Opiekun Koła.

Spotkania z VIP-ami stanowią ciekawą i niepowtarzalną formę pozyskiwania informacji na tematy dotyczące budowania i rozwoju kariery w najwyższych organach bezpośrednio od osób w nich zatrudnionych. Pierwszym gościem spotkań był prezes Najwyższej Izby Kontroli, Pan Krzysztof Kwiatkowski. Spotkanie w sali Rady wydziału przyciągnęło wielu zainteresowanych bieżącą działalnością NIK, oraz chętnych na spotkanie z absolwentem naszego wydziału.

Spotkanie rozpoczęło się od podpisania umowy o współpracy między Najwyższą Izbą Kontroli, a Wydziałem Prawa i Administracji. Umowa ta umożliwi studentom Wydziału odbywanie praktyk w delegaturach i departamentach NIKu. Zdaniem Pani Dziekan, prof. Agnieszki Liszewskiej, możliwość odbywania praktyk w organach kontroli państwowej stwarza okazję do zdobycia cennego doświadczenia i spojrzenia na rzeczywistość prawną państwa z zupełnie innej perspektywy. Pani Dziekan zapowiedziała także sformułowanie regulaminu, określającego nabór na praktyki. Ze względu na duże nimi zainteresowanie oraz konieczność wyłonienia najlepszych kandydatów, odbywać się on będzie w procedurze konkursowej. Prof. Liszewska wyraziła nadzieję, że współpraca Wydziału z Izbą będzie owocna i cenna dla obu stron. 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztof Kwiatkowski, nie ukrywał w toku spotkania swojej sympatii do Wydziału, na którym rozpoczął swoją prawniczą przygodę. Podkreślał uznanie dla Kadry Akademickiej Wydziału i obecnej na sali, prof. Teresy Dębowskiej-Romanowskiej, Kierownika Zakładu Prawa Daninowego i Budżetowego, która obecnie, razem z prof. Elżbietą Kryńską, jest Członkinią Kolegium NIKu. Prezes zadeklarował także swoją obecność na majowym Zjeździe Absolwentów Wydziału.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajduje się w obszernej relacji Biura Karier Wydziału Prawa i Administracji UŁ: https://www.facebook.com/BiuroKarierWPiAUL/posts/918367018215277piątek, 20 marca 2015

GWIEZDNE WOJNY NA SALI SĄDOWEJ

17 marca 2015 r. w sali sądowej WPiA odbyła się symulacja rozprawy sądowej. Żeby jednak nie było nudno, motywem przewodnim były "Gwiezdne Wojny". Podczas symulacji można się było przekonać m.in. o tym, czy na Gwieździe Śmierci przestrzegano zasad BHP i czy Vader był dobrym pracodawcą. Przede wszystkim jednak symulacja miała za zadanie przybliżyć widowni przepisy prawa pracy i postępowania cywilnego.

Zdjęcia i tekst pochodzą ze strony: 
KONSUMENT NA RYNKU PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH - KONFERENCJAW dniu 18 marca br. w Auli Rady Wydziału na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konsument na rynku Kolejowych przewozów pasażerskich. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Naukowe Koło Prawa Energetycznego i  Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ oraz Polską Fundację Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie. Patronat honorowy nad konferencją sprawował Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi oraz Instytut Sobieskiego w Warszawie. Partnerem strategicznym była Kancelaria Jasak Jurczak Głowacki Adwokaci spółka partnerska w Łodzi, która udzieliła znacznego wsparcia finansowego i organizacyjnego. Organizatorzy w przygotowania zaangażowali przedstawicieli doktryny, administracji i biznesu.

Konferencja została otwarta przez Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ prof. dr hab. Agnieszkę Liszewską oraz Prezesa Zarządu Fundacji Ius Publicum dr hab. Mirosława Pawełczyka.     

I panel zatytułowany Przekształcenia w pasażerskich regionalnych przewozach kolejowych- rozwój konkurencji czy monopolu, miał charakter ekspercki. Moderatorem był prof. dr hab. Tadeusz Skoczny. W charakterze prelegentów wystąpili prof. dr hab. Maria Królikowska – Olczak, dr Piotr Lissoń, dr Michał Beim, Alicja Kozłowska oraz Marzanna Tchórzewska. Po wygłoszeniu referatów nastąpiła ożywiona dyskusja.

W II panelu (Prawo pasażera do informacji i odstąpienia od umowy) wystąpili doktoranci z różnych ośrodków akademickich w Polsce: Karol Kłosowski, Grzegorz Pilecki, Barbara Radoń, Mariusz Hassa oraz Michał Karpiński. Moderatorem był dr hab. Mirosław Pawełczyk.

W ostatnim panelu wystąpili studenci szczególnie zainteresowani regulacją sektora kolejowego w Polsce. Temat przewodni tego panelu brzmiał   Status i zadania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Wystąpili w nim: Marcin Kraśniewski, Jakub Grygutis, Przemysław Jadłowski, Aleksandra Przybysz oraz Joanna Szydłowska. Moderatorem była Joanna Tabeńska z Fundacji Ius Publicum.  

Konferencję podsumował dr Łukasz Grzejdział, opiekun Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ.

W imieniu organizatorów zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia, która odbędzie się już za pół roku w Katowicach. Zapraszamy!