poniedziałek, 23 lutego 2015

CURRENT DEVELOPMENTS IN EUROPEAN AND INTERNATIONAL CONTRACT LAW

W ramach Międzynarodowej Sieci Studiów Doktoranckich – International Network of Doctoral Studies - delegacja Wydziału Prawa i Administracji w dniach 19-20 lutego 2015 r. wzięła udział w warsztacie „Current Developments in European and International Contract Law”, która odbyła się we Frankfurcie nad Menem. Opiekunem grupy była dr hab. Monika Namysłowska (Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego). Doktoranci biorący udział w przedsięwzięciu przedstawili prezentacje:

„The Impact of the Directive on Consumer Rights (2011/83/EU) and its Implementation in Poland on Contracts Concluded between Traders and Consumers” - Agnieszka Jabłonowska (Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego)

„Current Developments in Independent Employment Contracts” - Izabela Florczak (Katedra Prawa Pracy)

„Towards European Insurance Contract Law” - Jan Ulański (Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego)

Warsztat stanowił inaugurację International Network of Doctoral Studies. Jego pomyślny przebieg gwarantuje sukces współpracy pomiędzy partnerami. Zaprezentowane zagadnienia wzbudziły ogromne zainteresowanie uczestników, czego dowodem były długie dyskusje panelowe. Zachęcamy wszystkich doktorantów do udziału w przedsięwzięciach organizowanych w ramach International Network of Doctoral Studies. 
Tekst: IF

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz