czwartek, 22 stycznia 2015

PRESTIŻOWA "NAGRODA IMIENIA HOSENFELDA/SZPILMANA" DLA PROF. WITOLDA KULESZY

Prof. UŁ Witold Kulesza otrzymał prestiżową „Nagrodę imienia Hosenfelda/Szpilmana" za cykl publikacji nt. zbrodni nazistowskich i komunistycznych, który wieńczy wydana w 2013 r. przez Wydawnictwo UŁ obszerna monografia „Crimen laesae iustitiae. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według prawa norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego".
Nagroda zostanie wręczona w dniu 27 stycznia 2015 r. na Uniwersytecie w Lüneburgu (Leuphana Universität Lüneburg), który przyznaje ją co dwa lata w Dniu Pamięci Ofiar Nazizmu. W tym roku jej wręczenie ma szczególny charakter, ze względu na przypadającą w tym dniu 70 rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.


 Laureat opublikował znaczącą część swego dorobku naukowego w jęz. niemieckim, a także wygłaszał referaty i wykłady w wielu ośrodkach naukowych w Niemczech. Do polskiego prawa karnego wprowadził pojęcia „kłamstwa oświęcimskiego", a także „kłamstwa katyńskiego" i przedstawił uzasadnienie karalności publicznych wypowiedzi zaprzeczających zbrodniom nazistowskim, jak również komunistycznym. Jego dorobek znalazł uznanie w prawniczym piśmiennictwie niemieckim, jako wkład w kształtowanie się współcześnie dobra chronionego prawnokarnie, jakim jest pamięć zbiorowa społeczeństw europejskich. Przyznana nagroda wyraża także uznanie dla zaangażowania prof. W. Kuleszy w ściganie zbrodni przeciwko ludzkości (w latach 1998- 2006 był on dyrektorem Głównej Komisji Badania, a następnie Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej). Nagrodzona praca Crimen laesae iustitiae (Zbrodnia obrazy sprawiedliwości) ukazuje rolę, jaką odegrali prawnicy w realizacji bezprawia w służbie systemów totalitarnych – nazistowskiego i komunistycznego oraz przedstawia szczegółowo próby pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej za popełnione zbrodnie sądowe. Książka ta spotkała się z wysoką oceną także w Polsce, m.in. napisano, że: „...powinna być lekturą obowiązkową dla wszystkich, którzy aspirują do służby sędziowskiej i prokuratorskiej. Pozycja ta, dając świadectwo prawdzie, stanowi również swoiste zadośćuczynienie dla ofiar sądowej niesprawiedliwości." („Na wokandzie" 1/2014, s. 54). Za książkę tą autor otrzymał w 2014 r. nagrodę naukową Rektora UŁ. Aktualnie opracowanie to tłumaczone jest na jęz. ukraiński i ma zostać wydane w Kijowie.

 O Wilmie Hosenfeldzie, jednym z dwóch patronów nagrody przyznanej mu obecnie przez Uniwersytet w Lüneburgu, napisał prof. W. Kulesza w przedmowie do polskiego wydania „Staram się ratować każdego". Życie niemieckiego oficera w listach i dziennikach" (Warszawa 2007), że był on jedynym Niemcem, który w listopadzie 1939 r. w liście do swej żony określił to, co widział w okupowanej Łodzi i w Pabianicach, jako „zbrodnie na ludzkości".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz