wtorek, 27 stycznia 2015

SPOTKANIA W PARAGRAFIE 2015 | ZACZYNAMY!

W piątek,  23 stycznia odbyły się pierwsze w tym roku zajęcia w ramach cyklu „Spotkania w Paragrafie”. Tym razem odwiedzili nas uczniowie z gimnazjum nr 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim. 

Ada Gusta i Joanna Grabarczyk - przedstawicielki Studenckiego Koła Kryminalistyków wprowadziły uczniów w niezwykły świat kryminalistyki. Uczniowie dowidzieli się skąd wywodzi się kryminalistyka, kto był jej twórcą i dlaczgo jest ona tak ważna dla prawa karnego. Studentki opowiedziały naszym gościom o rodzajach śladów i oględzin, metodach ich ujawniania i zabezpieczania oraz szczegółowo omówiły przydatność daktyloskopii w procesie ścigania sprawców przestępstw. 

Uczniowie z ogromnym zaciekawieniem oglądali zawartość walizki kryminalistycznej, mieli także okazję uzyskać odcisk swoich linii papilarnych. 

Pełną ofertę zajęć znajdziecie na naszej stronie: www.wpia.uni.lodz.pl/wparagrafie


czwartek, 22 stycznia 2015

PRESTIŻOWA "NAGRODA IMIENIA HOSENFELDA/SZPILMANA" DLA PROF. WITOLDA KULESZY

Prof. UŁ Witold Kulesza otrzymał prestiżową „Nagrodę imienia Hosenfelda/Szpilmana" za cykl publikacji nt. zbrodni nazistowskich i komunistycznych, który wieńczy wydana w 2013 r. przez Wydawnictwo UŁ obszerna monografia „Crimen laesae iustitiae. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według prawa norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego".
Nagroda zostanie wręczona w dniu 27 stycznia 2015 r. na Uniwersytecie w Lüneburgu (Leuphana Universität Lüneburg), który przyznaje ją co dwa lata w Dniu Pamięci Ofiar Nazizmu. W tym roku jej wręczenie ma szczególny charakter, ze względu na przypadającą w tym dniu 70 rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.


 Laureat opublikował znaczącą część swego dorobku naukowego w jęz. niemieckim, a także wygłaszał referaty i wykłady w wielu ośrodkach naukowych w Niemczech. Do polskiego prawa karnego wprowadził pojęcia „kłamstwa oświęcimskiego", a także „kłamstwa katyńskiego" i przedstawił uzasadnienie karalności publicznych wypowiedzi zaprzeczających zbrodniom nazistowskim, jak również komunistycznym. Jego dorobek znalazł uznanie w prawniczym piśmiennictwie niemieckim, jako wkład w kształtowanie się współcześnie dobra chronionego prawnokarnie, jakim jest pamięć zbiorowa społeczeństw europejskich. Przyznana nagroda wyraża także uznanie dla zaangażowania prof. W. Kuleszy w ściganie zbrodni przeciwko ludzkości (w latach 1998- 2006 był on dyrektorem Głównej Komisji Badania, a następnie Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej). Nagrodzona praca Crimen laesae iustitiae (Zbrodnia obrazy sprawiedliwości) ukazuje rolę, jaką odegrali prawnicy w realizacji bezprawia w służbie systemów totalitarnych – nazistowskiego i komunistycznego oraz przedstawia szczegółowo próby pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej za popełnione zbrodnie sądowe. Książka ta spotkała się z wysoką oceną także w Polsce, m.in. napisano, że: „...powinna być lekturą obowiązkową dla wszystkich, którzy aspirują do służby sędziowskiej i prokuratorskiej. Pozycja ta, dając świadectwo prawdzie, stanowi również swoiste zadośćuczynienie dla ofiar sądowej niesprawiedliwości." („Na wokandzie" 1/2014, s. 54). Za książkę tą autor otrzymał w 2014 r. nagrodę naukową Rektora UŁ. Aktualnie opracowanie to tłumaczone jest na jęz. ukraiński i ma zostać wydane w Kijowie.

 O Wilmie Hosenfeldzie, jednym z dwóch patronów nagrody przyznanej mu obecnie przez Uniwersytet w Lüneburgu, napisał prof. W. Kulesza w przedmowie do polskiego wydania „Staram się ratować każdego". Życie niemieckiego oficera w listach i dziennikach" (Warszawa 2007), że był on jedynym Niemcem, który w listopadzie 1939 r. w liście do swej żony określił to, co widział w okupowanej Łodzi i w Pabianicach, jako „zbrodnie na ludzkości".

środa, 21 stycznia 2015

ZNAM SWOJE PRAWA PO RAZ VI!

Dnia 21 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami szkół, biorących udział w VI edycji projektu „Znam swoje prawa” – programu edukacji prawniczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs na udział szkoły w projekcie wyłonił 20 szkół ponadgimnazjalnych, w których zostaną przeprowadzone zajęcia. Należą do nich:

 •  II Liceum Ogólnokształcące im. G. Narutowicza 
 • III Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki 
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka 
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego 
 • XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego 
 • XIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Piotrowiczowej 
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza 
 • XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego 
 • XX Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego 
 • XXV Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego 
 • XXIX Liceum Ogólnokształcące im. hm J. Bytnara "Rudego" 
 • XXX Liceum Ogólnokształcące im. Ks. bpa I. Krasickiego 
 • XXXII Liceum Ogólnokształcące im. H. Poświatowskiej 
 • XXXIII Liceum Ogólnokształcące, im. Armii Krajowej 
 • XLVII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. S. Staszica 
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące UŁ im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata 
 • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego J. Paderewskiego w Łasku 
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego 
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej 
 • Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie 
W projekt zaangażowanych jest 26 studentów III, IV i V roku prawa oraz I i II roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunku administracja, którzy odbyli szkolenie z aktywnych form nauczania prawa oraz 4 opiekunów, którymi są pracownicy naukowi UŁ - na co dzień związani z Kliniką Prawa.

Zajęcia prowadzone przez studentów odbywać się będą w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 (marzec-maj). Każda z grup studentów będzie jednokrotnie odwiedzała licea objęte programem „Znam swoje prawa”, prowadząc 90-cio minutowe zajęcia na opracowany przez siebie temat. Studenci zostali podzieleni na cztery sekcje. Każda zajmuje się inną dziedziną prawa do których należy prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne oraz prawo pracy.

Tegoroczne tematy są następujące:
Prawo karne - Wybrane zagadnienia przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. 
Prawo cywilne - „Kup teraz”, czyli co powinienem wiedzieć kupując przez Internet.
Prawo administracyjne - Co mówią o nas księgi stanu cywilnego – kilka słów o akcie urodzenia, małżeństwa i zgonu.
Prawo pracy - Prawne formy zatrudnienia.

Jedna grupa studentów będzie miała nieco inne zadanie. W celu uatrakcyjnienia programu, a także zaprezentowania uczniom podstawowej wiedzy o procedurze sądowej studenci podejmą się próby zorganizowania symulacji rozprawy sądowej, której uczestnikami będą przedstawiciele wszystkich klas objętych programem edukacyjnym. Symulacja zostanie zaprezentowana w pierwszych dniach czerwca, kończą tegoroczną edycję programu.

Aleksandra Kuszewska-Kłąb 
Koordynator programu „Znam swoje prawa”