środa, 26 listopada 2014

SOCIAL AND ECONOMIC RIGHTS AS FUNDAMENTAL RIGHTS?

W dniach 20-23 listopada 2014 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadzone zostało międzynarodowe seminarium naukowe “Prawa społeczne i ekonomiczne jako prawa podstawowe?”. Wzięli w nim udział studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu w Kolonii, Uniwersytetu w Peczu, Uniwersytetu Wileńskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Moskwie oraz Uniwersytetu w Dar es Salaam. Seminarium wywołało też spore zainteresowanie wśród studentów zagranicznych uczących się na Uniwersytecie Łódzkim w ramach programu Erasmus i Mobility Direct.

W konsekwencji seminarium zasięgiem objęło Europę, Azję i Afrykę i przeprowadzone zostało pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Łodzi, Młodzi w Łodzi oraz Urzędu Marszałkowskiego. 26 studentów z 6 krajów przygotowało i zaprezentowało w wersji multimedialnej swoje referaty na temat praw społecznych i ekonomicznych. Prawa te często konfrontowane były z sytuacjami wyjątkowymi np. kryzysu finansowego państwa, pozbawienia wolności, choroby psychicznej, mniejszości kulturowych, grup strajkujących, a także przedstawiło, na podstawie doświadczeń ze swoich regionów i krajów ojczystych, znaczenie i zakres poszczególnych praw społecznych i ekonomicznych. Każda prezentacja komentowana była przez pracowników naukowych z różnych krajów.

Wystąpienia prowokowały liczne pytania, a nawet dyskusje ze strony słuchaczy, efektem czego seminarium miało bardzo dynamiczny przebieg. Pozyskane materiały i obserwacje stanowią doskonałą bazę dla dalszego badania tematu, w szczególności w świetle prawnoporównawczym. Kolejne seminarium z cyklu odbędzie się w 2015 roku na Uniwersytecie w Kolonii.

Organizatorem seminarium była dr Izabela Skomerska-Muchowska z Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego.
  
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz