środa, 15 października 2014

NOWY ZESPÓŁ BADAWCZY KATEDRY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

W grudniu 2013 r., pod kierownictwem prof. dra hab. Piotra Daranowskiego, w ramach Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ powstał zespół badawczy, którego członkami zostali: dr Marek Wasiński oraz doktoranci Katedry - mgr Tomasz Grzywaczewski i mgr Tomasz Lachowski. Zespół realizuje interdyscyplinarne przedsięwzięcie naukowo-badawcze z zakresu ludności rdzennej w wybranych rejonach świata, państwach borykających się z własną przeszłością, systematycznie wykluczających ludy tubylcze z życia polityczno-społecznego swoich rodzimych krajów - Indigenous peoples within the transitional justice context.


Rejony, które są objęte badaniami zespołu Katedry to: Syberia (Jakucja); Azja Południowa (Bangladesz) oraz Afryka (głównie kraje południowej części kontynentu).

Jak dotąd partnerami zagranicznymi są:
  • Circumpolar Civilization Research Centre [CCRC]- Arctic State Institute of Arts and Culture, Jakucja, Federacja Rosyjska; 
  • Empowerment Through Law of the Common People [ELCOP], Dhaka, Bangladesz; 
  • Centre for Human Rights, University of Pretoria [CHRUP], Republika Południowej Afryki
Członkowie zespołu biorą udział w wielu różnych międzynarodowych projektach dotykających problematyki społeczeństw powojennych lub post-autorytarnych, znajdujących się w burzliwym okresie zmian. Biorą udział w pracach zespołów badających zjawiska wykluczenia społecznego, dyskryminacji mniejszości etnicznych, bądź religijnych oraz problemy uchodźców.

Dr Marek Wasiński wrócił właśnie z międzynarodowej konferencji naukowej z Nairobi w Kenii, która poświęcona była tematyce transitional justice: "Transitional Justice in Post-conflict Societies in Africa". Dr Wasiński wygłosił referat pt.: "Distant Sound of Thunder - International Criminal Jurisdiction of the African Court", odnoszący się do problematyki ścigania i karania najpoważniejszych zbrodniarzy międzynarodowych przez sądy regionalne, a także napięć związanych z działalnością Międzynarodowego Trybunału Karnego (z siedzibą w Hadze) na kontynencie afrykańskim.

Konferencja zorganizowana została przez Hekima Institute of Peace Studies and International Relations (HPSIR), Nairobi, Kenya; referaty wygłosiło ponad 50 osób z Afryki, USA i Europy, nie tylko przedstawicieli świat nauki, ale także polityki. Gościem honorowym był Benjamin Mkapa, były prezydent Tanzanii. Konferencja odbywała się w szczególnym dla Kenii momencie - urzędujący prezydent tego państwa -Uhuru Muigai Kenyatta- musiał pojawić się w Hadze, w związku ze swoją sprawą przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Niezwykle udany pobyt dra Marka Wasińskiego zaowocuje stosowną publikacją naukową, a także pogłębieniem współpracy z jednostkami afrykańskimi przy rozwoju najważniejszego projektu naukowo-badawczego Katedry, dotyczącego ludów rdzennych w świetle dylematów transitional justice.

Ponadto członkowie zespołu Katedry są na etapie wstępnym realizacji międzynarodowego projektu Dom Wschodni - Domus Orientalis, dotyczącego przemian prawno-polityczno-społecznych w krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu - North Africa and Middle East in the days of transition: law – religion – society. W sierpniu 2014 r. mgr Tomasz Grzywaczewski, mgr Tomasz Lachowski, w towarzystwie prezesa stowarzyszenia Dom Wschodni, ks. dra Przemysława Marka Szewczyka odbyli staż naukowo-badawczy na parafii św. Marka w Kairze-Szubrze, w Egipcie. Badacze zajmowali się życiem mniejszości chrześcijańskich (Koptów, łacinników, prawosławnych) w Egipcie 3 lata po rewolucji ("Dzień Gniewu").

Mgr Tomasz Grzywaczewski i mgr Tomasz Lachowski są członkami międzynarodowego projektu UE - Grundtvig partnership EU Project: Learn-Understand-Trust-Act, Civil Education on Asylum Policy in Europe 2013-2015 - dotyczącego sytuacji uchodźców w Unii Europejskiej. Efektem finalnym przedsięwzięcia będzie film edukacyjny przedstawiający bolączki, ale i sukcesy uchodźców spoza Unii w państwach UE. Projekt realizowany jest przez 7 państw UE, koordynatorem głównym Uniwersytet w Klagenfurcie (Austria), a partnerem polskim: Instytut Tolerancji, strona projektu: http://www.instytuttolerancji.org/wordpress/projekty/luta. W czerwcu 2014 r. Grzywaczewski i Lachowski przeprowadzili wywiady z uchodźcami syryjskimi mieszkającymi w Łodzi - nagranie posłuży jako część europejskiego filmu na temat integracji uchodźców w Unii Europejskiej. http://wpiaul.blogspot.com/2014/07/zycie-uchodzcow-w-unii-europejskiej.html We wrześniu 2014 r. doktoranci Katedry byli uczestnikami spotkania międzynarodowego zespołu badawczego w Norrköping, w Szwecji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz