poniedziałek, 14 lipca 2014

ŻYCIE UCHODŹCÓW W UNII EUROPEJSKIEJ

2 lipca 2014 r. na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach projektu UE Grundtvig - LUTA, zostały przeprowadzone i nagrane wywiady z uchodźcami syryjskimi.

Z nagranych w 7 państwach Unii Europejskiej wywiadów powstanie film dokumentalny poruszający różne aspekty życia uchodźców w UE. W ramach grupy polskiej wykonawcami przedsięwzięcia są m.in. doktoranci Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ, Tomasz Lachowski i Tomasz Grzywaczewski.

Projekt LUTA realizowany jest w ramach programu edukacyjnego Erasmus + Grundtvig. Projekt ma na celu wyposażenie obywateli wspólnoty w wiedzę dotyczącą zarówno polityki azylowej UE i uregulowań prawnych państw partnerskich w tym zakresie, jak i ich faktycznego funkcjonowania - na podstawie indywidualnych doświadczeń i wspomnień uchodźców przebywających obecnie w UE. Przewidywane różnice jakie wystąpią pomiędzy teorią i praktyką staną się przedmiotem dyskusji panelowych prowadzonych z udziałem lokalnych i regionalnych polityków.

 LUTA to akronim słów Learn-Understand-Trust-Act 

Partnerami w projekcie są: Universität Klagenfurt, Sprachendienst Konstanz, Associazione ASHRAM, Organization for Aid to Refugees (Organizace pro pomoc uprchlíkům); Write Deal, Marieborgs Folkhögskola oraz Instytut Tolerancji (Łódź). Koordynatorami polskiej grupy są Stanisław oraz Maria Goldsteinowie, w jej skład wchodzą ponadto: Beata Wasliewska-Klamka, Katarzyna Lubnauer, Mariusz Jarocki, Magdalena Gałaj, Tomasz Lachowski, Tomasz Grzywaczewski.

Fot. Mariusz Jarocki 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz