środa, 14 maja 2014

PRAWA KONSUMENTA W INTERNECIE

Dzisiejsze zajęcia w ramach akcji Spotkania w Paragrafie poprowadziła Martyna Smaglińska z Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Handlowego, studentka IV roku prawa. Licealiści dowiedzieli się jakie obowiązki ma sprzedawca zawierający z nimi, kupującymi, umowę na odległość. Poznali również prawa jakie im przysługują, gdy kupują towary przez internet. Z dużym zdziwieniem przyjęli fakt, iż inne prawa przysługują im gdy kupują towary od innej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a inne gdy sprzedawcą jest przedsiębiorca. Dowiedzieli się o dwóch różnych reżimach prawnych regulujących te sytuacje. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się jaka jest różnica między prawem przysługującym im z gwarancji i reklamacji, czego mogą żądać jeśli towar okaże się niezgodny z umową oraz jak mogą dochodzić swoich praw, gdy sprzedawca nie chce uznać ich roszczenia. Wspólnie zastanawiali się co mogą, a czego nie mogą kupować jako osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Z dużym zaciekawieniem uczniowie słuchali o nieuczciwych praktykach rynkowych, jakie sprzedawcy stosują i sami dzielili się swoimi przeżyciami. Bardzo szybko okazało się, że temat nie jest im obcy. Sporo osób spotkało się już z sytuacją, w której im lub ich rodzicom odmówiono przyjęcia reklamacji. Zastanawiali się nad każdym przypadkiem zadając pytania czy sprzedawca miał prawo postąpić w określony sposób. Uczniowie już wiedzą, że nie są bezbronni i działają instytucje, w których mogą szukać pomocy. Dyskusja trwała długo, padło sporo pytań. Mamy nadzieję, że uczestnicy zajęć nie będą musieli wykorzystywać wiedzy zdobytej podczas zajęć w praktyce, jeżeli jednak już się tak zdarzy, będą mogli skorzystać z udzielonych przez Martynę wskazówek.


Pełna lista zajęć dostępna w ramach akcji dostępna jest na stronie: www.wpia.uni.lodz.pl/wparagrafie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz