wtorek, 29 kwietnia 2014

SPOTKANIA W PARAGRAFIE

Dziś w ramach akcji Spotkania w Paragrafie odwiedzili nas uczniowie z LO im. K. Jagiellończyka w Sieradzu. Studenci z Koła Naukowego Historii Prawa przygotowali dla uczestników zajęć ciekawą prelekcję nt. prawa małżeńskiego w XIX wieku i współcześnie. Zaprezentowane zostały regulacje prawa małżeńskiego występujące m. in. w Kodeksie Napoleona i Landrechcie pruskim. Następnie po zapoznaniu się z przepisami historycznych aktów prawnych, uczniowie mogli je porównać z regulacjami obowiązującymi współcześnie. Szczególnym zainteresowaniem ze strony słuchaczy cieszyły się zagadnienia dotyczące m. in. występujących współcześnie przeszkód małżeńskich.Po krótkiej przerwie Roksana ze Studenckiego Koła Kryminalistyków przybliżyła uczniom czym różni się praca kryminologa, od pracy kryminalistyka, opowiedziała o zawartości walizki kryminalistycznej, a także o tym jakie nieścisłości można dostrzec w popularnych amerykańskich serialach z serii CSI. Na zakończenie każdy kto chciał i się odważył mógł ujawnić swój odcisk dłoni. Chętnych nie brakowało! :)Pełna lista zajęć dostępna w ramach akcji dostępna jest na stronie: www.wpia.uni.lodz.pl/wparagrafie

piątek, 25 kwietnia 2014

THE INTERNATIONAL NETWORK OF DOCTORAL STUDIES IN LAW


10 kwietnia 2014 r., w Wilnie zostało podpisane porozumienie o współpracy, ustanawiające międzynarodową sieć studiów doktoranckich w zakresie prawa.Memorandum podpisali przedstawiciele czterech uniwersytetów:
  • Paris Ouest Nanterre La Défense Université, koordynator - prof. dr Eric Millard, 
  • Goethe-Universität Frankfurt am Main, koordynator - prof.dr Georg Hermes,
  • Uniwersytet Łódzki, koordynator - prof. nadzw. dr hab. Anna Pikulska-Radomska
  • Vilniaus Universitetas, koordynator - prof. dr Tomas Davulis

Porozumienie ma na celu wzmocnienie współpracy doktorantów, ich opiekunów naukowych i promotorów w zakresie wymiany wiedzy i informacji, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości prowadzonych studiów doktoranckich. W ramach współpracy organizowane będą  międzynarodowe konferencje i warsztaty umożliwiające popularyzację prowadzonych badań.

Memorandum zostało podpisane podczas trwającego na Uniwersytecie Wileńskim seminarium:
Zdjęcia: International Network of Doctoral Studies in Law

piątek, 18 kwietnia 2014

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH A WYKONYWANIE ZAWODÓW PRAWNICZYCH

10 kwietnia odbyła się kolejna, organizowana przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją, debata dot. ochrony danych osobowych - "Ochrona danych osobowych a wykonywanie zawodów prawniczych".

Debata miała na celu nie tylko przybliżenie aspektów ochrony danych osobowych przy wykonywaniu zawodów prawniczych, czy próbę konfrontacji teorii z praktyką, ale przede wszystkim uświadomienie, że tajemnica zawodowa nie wyczerpuje problematyki ochrony danych przez kancelarie, sądy, biura rachunkowe czy biura biegłych rewidentów.

Pełna relacja z debaty dostępna jest na stronie Portal ODO, prowadzonej przez ekspertów kancelarii Lubasz i Wspólnicy >>> Już teraz zapraszamy Was na, największą w tym roku, konferencję organizowaną przez Centrum - "Ochrona danych osobowych w działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych", która odbędzie się 30 maja 2014 r. Konferencja organizowana jest pod patronatem i we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotem konferencji będzie problematyka związana z gromadzeniem, przetwarzaniem, przechowywaniem danych osobowych członków Kościołów i innych wspólnot wyznaniowych, oraz inne prawne aspekty związane z proponowanym tematem.

Aktualne informacje o debatach organizowanych przez Centrum znajdziecie na stronie: www.wpia.uni.lodz.pl/codo

wtorek, 1 kwietnia 2014

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH A WYBORY

W ubiegłą środę odbyła się druga z serii debat traktująca o ochronie danych osobowych, zorganizowana przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją WPiA UŁ. W debacie udział wzięli: Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Minister Andrzej Lewiński, Dyrektor Departamentu Inspekcji Radca Prawny Bogusława Pilc, Kierownik Centrum Studiów Wyborczych UŁ dr hab. Krzysztof Skotnicki prof. nadzw. UŁ oraz przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej. Moderatorem dyskusji była dr Ewa Kulesza, która przez dwie kadencje pełniła funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Pełna relacja z debaty dostępna jest na stronie Portal ODO, prowadzonej przez ekspertów kancelarii Lubasz i Wspólnicy >>>

Zapraszamy na kolejne debaty organizowane przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją, następna - Ochrona danych osobowych a wykonywanie zawodów prawniczych - już 10 kwietnia! Szczczegóły na stronie >>>