sobota, 29 marca 2014

SPOTKANIE Z UCZNIAMI Z UKRAINY

26 marca gościliśmy dwie grupy uczniów z Ukrainy zainteresowanych studiami w Polsce. Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ przygotowało dla niech krótką prezentację o Łodzi i naszym Uniwersytecie, po której młodzież wraz z towarzyszącymi im rodzicami zwiedziła nasz wydział.


wtorek, 25 marca 2014

DELEGACJA Z NANKAI UNIVERSITY

Xue Jinwen, Prof. Gao Haiyan, Prof. Li Jing, Prof. Zhang Yuli, Prof. Liang Qi oraz Jason Zhang – te egzotycznie brzmiące nazwiska należą do członków oficjalnej delegacji, która przyjechała wczoraj zwiedzić nasz wydział. Goście żywo interesowali się nie tylko samą infrastrukturą ale także liczbą studentów, prowadzonymi zajęciami, programem studiów oraz, co oczywiste, wymianą międzynarodową i współpracą pomiędzy naszymi krajami. Mamy nadzieję, że odwiedziny gości z Chin stworzą nowe płaszczyzny współpracy międzynarodowej a tym samym zwiększą możliwości naszych studentów w zakresie studiowania w Chinach, poznania nowych, ciekawych ludzi, nawiązania kontaktów a także znalezienia pracy w przyszłości. Jesteście pewnie ciekawi skąd zainteresowanie przedstawicieli Chin naszym wydziałem? Otóż pod koniec października 2013r. delegacja UŁ w składzie Prorektor ds. współpracy z zagranicą – Prof. dr hab. Z. Wysokińska, Dziekan Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego – Prof. dr hab. P. Starosta, Dyrektor Instytutu Ekonomii – Prof. dr hab. E. Kwiatkowski oraz Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą – Pani L. Lato odwiedzili szereg partnerskich Uniwersytetów w Chinach. Jedną z odwiedzanych uczelni był Nankai University, z którym podpisane zostało porozumienie o współpracy i wymianie studenckiej. Oprócz gmachu naszego wydziału zaproszeni goście zwiedzili także budynek BUŁy oraz sąsiadujących wydziałów a także Dom Studencki nr 14. Na koniec wizyty, Delegaci zaproszeni zostali na obiad z władzami UŁ w składzie: Rektor- Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Prorektor ds. programów i jakości kształcenia- Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik, Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego- Prof. dr hab. Piotr Urbanek, Prodziekan Wydziału Zarządzania-Prof. dr hab. Jerzy Różański, Przedstawiciel Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - Prof. Dominik Mierzejewski oraz Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą – Pani Liliana Lato.

Bardzo dziękujemy za informację dotyczącą wizyty pracownikom BWZ UŁ.

OGNIEM I KONSTYTUCJĄ, CZYLI REWOLUCJA NA UKRAINIE - 10 MARCA 2014


Pełna sala Rady Wydziału była najlepszą oznaką potrzeby poruszenia tematu wydarzeń, mających miejsce u naszego wschodniego sąsiada. Wśród uczestników konferencji byli studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz Studium Języków Obcych dla Cudzoziemców UŁ (a także innych wydziałów), w tym kilkoro gości z Ukrainy.


Pierwszy referat wygłosiła Ukrainka Maria Bevz. Już jego tytuł: Czy się słowiańskie rzeki w rosyjskie wleją morze? wskazywał, na jego emocjonalny charakter. Padły w nim takie słowa jak: Byłam na Krymie rok temu, widziałam wojskowe statki rosyjskie, dziwiłam się, czemu nie widać floty ukraińskiej. Wszędzie agitację „Partii Regionów”, nieznanych rosyjskich partii, ulicami chodzą marynarze rosyjscy, w centrum Sewastopola, naprzeciwko administracji miejskiej, znajduje się „Dom Moskwy”, nawet teatr jest imienia Czarnomorskiej floty Rosyjskiej Federacji! Było mi strasznie, bo to zagraża suwerenności państwa. Już wtedy pomyślałam, jeśli kiedyś będzie wojna z Rosją, to oczywiście ona zacznie się od Krymu. Ale nigdy nie miałam pojęcia, że zdarzy się to już teraz! (…) Naród ukraiński na ogół popiera Majdan: człowiek ze wschodu pomaga człowiekowi z zachodu bez względu na język. To konstatują nawet rosyjscy niezależni dziennikarze. Na Ukrainie nie panuje anarchia i bałagan, rosyjskojęzyczni nie są prześladowani (i nigdy nie byli). Po prostu wreszcie Ukraińcy stanęli na czele państwa, wreszcie zachcieli żyć lepiej. I to jest niewygodnie dla Putina. Nie każdy naród może obalić swojego dyktatora. I to jest cecha demokracji, cecha świadomości narodowej Ukraińców. Nikt nie myślał, że ta władza będzie obalona i poszukiwana za przestępstwa.

Kolejny referat wygłosił mgr Tomasz Lachowski na temat ewentualnego postawienia Wiktora Janukowycza przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Została postawiona teza, iż ujęcie byłego Prezydenta Ukrainy byłoby możliwe dopiero, gdy opuściłby on teren Federacji Rosyjskiej. Z kolei sam proces byłby pewnego rodzaju osiągnięciem oraz sprawdzianem dla haskiego trybunału, gdyż do tej pory zajmował się on przede wszystkim sprawami państw afrykańskich.

Następne wystąpienie, mgr Tomasza Grzywaczewskiego, dotyczyło oceny, czy działania Rosji na terenie Ukrainy noszą znamiona interwencji zbrojnej. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca i pokazuje również, że Rosja złamała szereg aktów prawa międzynarodowego, w tym Kartę Narodów Zjednoczonych.

Referat mgr Macieja Zarzyckiego był poświęcony przedstawieniu wad ukraińskiego systemu wymiaru sprawiedliwości na przykładzie procesu Julii Tymoszenko. Jako największe zagrożenia dla jego prawidłowego funkcjonowania zostały przedstawione: brak niezawisłości sędziowskiej spowodowany ewaluacją sędziego przez władzę wykonawczą i ustawodawczą, uzależnienie sędziowskiego awansu od decyzji Prezydenta, połączenie stanowisk ministra sprawiedliwości oraz prokuratora generalnego. Z tych rozważań została wywiedziona również lekcja dla Polski i innych krajów, że już wystąpienie choćby jednego przypadku, w którym sędziowie otrzymaliby polecenie od rządzących w sprawie treści wyroku lub sposobu prowadzenia procesu powinno wprawić społeczeństwo w zaniepokojenie i pchnąć do wystąpienia przeciwko władzy. Zanim precedens przerodzi się w powszechną praktykę.


Kolejny panel był poświęcony prawu konstytucyjnemu. Katarzyna Grabarczyk opisała wir konstytucyjnych zmian na Ukrainie, pokazując że od uzyskania niepodległości istnieje tam problem niestabilności ustroju oraz częstych prób zmieniania Konstytucji.

Bartek Błaszczyk zwerbalizował oraz zwizualizował łamanie praw człowieka na Ukrainie m.in. przez funkcjonariuszy Berkutu, stwierdzając że przedstawione przypadki kwalifikują się pod pojęcie ludobójstwa, otwierając jurysdykcję Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu.

Mgr Łukasz Łukowski przedstawił polskie i ukraińskie procedury opróżnienia urzędu Prezydenta, wskazując iż polskie regulacje również wymagają nowelizacji.

Ostatnie wystąpienie Witolda Pawelskiego dotyczyło historii Krymu oraz smutnych dziejów jego rdzennych mieszkańców, Tatarów, którzy, wyłącznie z powodu polityki ZSRR w postaci wysiedleń i kolonizacji rosyjskiej, stanowią obecnie zaledwie 12 % ludności w swojej ojczyźnie.

Żarliwa debata, znacznie wykraczająca poza założony czas jej trwania, pozwoliła uzupełnić referaty o dwa istotne wątki. Po pierwsze, prelegentom oraz dyskutantom udało się przewidzieć odłączenie się Krymu i stworzenie przez niego quasi-państwa, a następnie jego przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Po drugie, uczestnicy konferencji zauważyli również, że jednym z największych problemów Ukraińców, obecnym zwłaszcza w trakcie rewolucji, jest działanie z pominięciem instytucji prawnych (np. wypuszczenie zamiast uniewinnienia lub ułaskawienia Julii Tymoszenko), które prowadzi do braku poważania dla całego systemu prawnego.

Dyskusja nie skończyła się wraz z końcem konferencji i trwa nadal na Facebooku, na stronie eventu: https://www.facebook.com/events/487990294640847/?ref_newsfeed_story_type=regular Dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia w niej udziału.

Organizatorem konferencji oraz debaty był mgr Maciej Zarzycki, przewodniczący Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego UŁ. Nieocenioną pomoc wnieśli również Kasia Grabarczyk i Bartek Błaszczyk oraz pozostali członkowie koła.

czwartek, 20 marca 2014

ELSA DAY 2014

5 marca odbył się na naszym wydziale ELSA Day zorganizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź.

Jest to już druga edycja tego wydarzenia. Podczas niego wszystkie grupy lokalne stowarzyszenia na całym świecie organizują projekty luźno związane z tematyką praw człowieka. W tym roku ELSA Łódź przygotowała debatę oksfordzką dot. tematyki prawa do aborcji. Wprowadzenie do debaty przeprowadziła Pani Prof. Agnieszka Liszewska. Po burzliwej dyskusji obie drużyny zgodziły się, że aktualne przepisy są najlepsze. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci biletów do łódzkich kin i teatrów.

Tego dnia odbył się również pokaz samoobrony dla kobiet, przeprowadzony przez Pana Jacka Wierzbickiego z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Uczestniczki były bardzo zadowolone mimo kilku siniaków i złamanych paznokci.

Jednak największym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa. Najbardziej znamienici pracownicy naszego wydziału przekazali swoje publikacje oraz pamiątki, a cały dochód z loterii zostanie przekazany łódzkiej Fundacji Gajusz. Uczestnicy walczyli o m.in. kodeks cywilny podpisany przez prof. Małgorzatę Pyziak – Szafnicką, podręcznik do logiki od prof. Piotra Łukowskiego czy portret Margaret Thatcher z gabinetu dra Jarosława Sułkowskiego. Gwoździem programu było losowanie specjalne o muszkę prof. Witolda Kuleszy. Komisyjne losowanie przeprowadziła Dziekan Wydziału Prawa i Administracji. Następnego dnia w ramach ELSA Day studenci odwiedzili łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej.


środa, 19 marca 2014

CO TO ZANCZY BYĆ DZISIAJ ŚRODKOWO-WSCHODNIM EUROPEJCZYKIEM: KRZYSZTOF ZANUSSI

Dziś odbył się pierwszy z serii wykładów międzynarodowych organizowanych przez Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. A. de Tocqueville'a zatytułowanych „Co to znaczy być dzisiaj Środkowo-Wschodnim Europejczykiem?”

Wykład inauguracyjny wygłosił profesor Krzysztof Zanussi, który w roku 2013 otrzymał tytuł doctora honoris causa naszego uniwersytetu. Pan profesor skoncentrował się, co być może zaskoczy większość z Was, na szukaniu różnic pomiędzy Europejczykami zamieszkującymi Europę środkowo-zachodnią czy zachodnią, do której zaliczył Polskę, a tymi, którzy zamieszkują Europę wschodnią. Całość rozważań była silnie powiązana z aktualną sytuacją na Ukrainie i faktem włączenia Krymu do Rosji. Profesor Zanussi nakreślił różnice pomiędzy narodami zamieszkującymi te dwie części Europy dotyczące postrzegania idei wolności, własności, sposobu prowadzenia negocjacji i związanych z tym efektów.Kolejny wykład 28 maja br i kolejny wspaniały gość, tym razem z Ukrainy.

wtorek, 18 marca 2014

LKK PO RAZ OSIEMNASTY!


XVIII edycja Lokalnego Konkursu Krasomówczego, organizowanego przez ELSA Łódź, już za nami. Konkurs rozpoczął się dawką napoju energetyzującego, który dodał uczestnikom energii do zmagań przed jury. Podczas konkursu wystąpiło 11 uczestników, którzy przedstawili mowy kończące postępowanie przed sądem pierwszej instancji, na podstawie otrzymanego wcześniej stanu faktycznego z kategorii karnej lub cywilnej.

Laureaci:
I miejsce Marcin Wilczyński (Marcin otrzymał także nagrodę honorową imienia mecenasa Stanisława Owczarka)
II miejsce Michał Kowalski
III miejsce Martyna Smaglińska

Wyróżnienia:
Filip Tomasz Janeczko
Marta Kucuń

Zwycięzca, Marcin Wilczyński będzie reprezentantem naszego wydziału w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej, który odbędzie się 11 kwietnia w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. Trzymamy za niego kciuki!
Więcej zdjęć >>>

JUBILEUSZ PROFESORA ZYGFRYDA RYMASZEWSKIEGO


W dniu 28 lutego 2014 r. łódzkie środowisko historyczno-prawne wraz z łódzką apelacją uczciło Jubileusz osiemdziesięciopięciolecia urodzin Profesora Zygfryda Rymaszewskiego,
zorganizowaniem konferencji naukowo-szkoleniowej na temat: „Wpływ dawnego prawa na wymiar sprawiedliwości dnia dzisiejszego”.


W części uroczystej posiedzenia Osobę Jubilata przedstawili: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Stanisław Liszewski, Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Agnieszka Liszewska. Wspominając wieloletnie i wszechstronne zaangażowanie Profesora na szczeblu uczelnianym, podkreślono, będący Jego udziałem dotychczasowy, nieoceniony wkład w rozwój nauki historii prawa w Polsce. Równocześnie prelegenci przypomnieli prowadzoną od lat społecznikowską działalność Jubilata.

Po złożeniu gratulacji, podziękowań i życzeń rozpoczęła się, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Wojciecha Witkowskiego (UMSC), prof. dr. hab. Ryszarda Łaszewskiego (UMK) oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi – dr. Michała Kłosa, część konferencji poświęcona realizacji programu przewidującego referaty.

W swych wystąpieniach prelegenci w różnorodny sposób charakteryzowali i oceniali znaczenie znajomości dawnego prawa dla potrzeb współczesnego wymiaru sprawiedliwości, odwoływali się do przykładów praktyki, w której historyk prawa, powoływany jako biegły w toczących się współcześnie postępowaniach sądowych, jako jedyny był w stanie kompetentnie wyjaśnić zasady dawnego prawa, jego interpretację, zakres obowiązywania, czy nawet odczytać znaczenie formułowanych kiedyś po łacinie norm. Wskazywano też na fatalne konsekwencje do jakich może prowadzić nieznajomość przez organy władzy dawnego prawa (np. przy reaktywowaniu spółek przedwojennych).

W trakcie dyskusji podsumowujących kolejne części obrad głos zabierali zarówno historycy prawa, przede wszystkim prof. dr hab. Zygfryd Rymaszewski, prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (UW) oraz prof. dr hab. Danuta Janicka (UMK), jak i licznie zgromadzeni reprezentanci innych dyscyplin prawniczych. Cywilista - prof. dr hab. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska (UŁ) podkreślała, że zapoznanie się z historią prawa pozwala zrozumieć, dlaczego określona konstrukcja prawna powstała w określonej postaci, a jednocześnie poznanie dziejów ustawodawstwa pozwala docenić często kwestionowane wagę i duży dorobek polskiej myśli prawniczej. Zbliżone stanowisko zajął karnista - prof. dr hab. Witold Kulesza (UŁ), który wskazywał, iż prawnik nie może nauczyć się, zrozumieć i posługiwać określoną instytucją prawną, o ile nie pozna jej genezy i drogi rozwoju. Zwracano też uwagę na konieczność zapewnienia przyszłym prawnikom wykształcenia ogólnego, kształcenia w nich umiejętności posługiwania się normą, stanowiącą jedno z możliwych rozwiązań, które wybrał z określonych przyczyn ustawodawca. Podkreślono też znaczenie takiego kształtowania osobowości prawnika, by był on zdolny posługiwać się prawem, które weszło w życie już po ukończeniu przezeń studiów oraz wskazywano konsekwencje, które mogą wynikać dla rozstrzygania spraw w obecnie toczących się przewodach sądowych przy braku wiedzy w zakresie historii prawa.Profesor dr hab. Zygfryd Rymaszewski urodził się w Nowych Trokach pod Wilnem w 1927 r. Już po wojnie przeniósł się do Łodzi, gdzie po uzyskaniu świadectwa dojrzałości (1948) rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Łącząc naukę z pracą zawodową w charakterze pracownika biurowego, a następnie księgowego, w 1953 r. otrzymał dyplom magistra praw. Pod okiem prof. Jana Adamusa, na podstawie umowy zlecenia kilka kolejnych lat uczestniczył w pracach badawczych nad historią polskiego prawa prywatnego. W roku 1959 formalnie związał się z Katedrą Powszechnej Historii Państwa i Prawa, której pomimo atrakcyjnych propozycji składanych Mu przez inne uczelnie, pozostał wierny do dnia dzisiejszego. Swoją działalność naukową Profesor Rymaszewski rozwijał pod wpływem profesorów: Jana Adamusa, Henryka Grajewskiego i Józefa Matuszewskiego, niemal w całości poświęcając się historii prawa sądowego. W 1965 r. po przedłożeniu rozprawy o prawie bliższości krewnych, uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Na podstawie dwóch pomnikowych dzieł poświęconych funkcjonującym w Polsce wersjom łacińskim Landrechtu Zwierciadła Saskiego, otrzymał kolejno stopień doktora habilitowanego (1974) oraz tytuł profesora zwyczajnego (1986). Profesor Zygfryd Rymaszewski jest Autorem ponad 50 publikacji naukowych. Znacząco przyczynił się do rozwoju badań nad polskim prawem ziemskim, tak materialnym (Prawo bliższości krewnych w polskim prawie ziemskim do końca XV w.), jak i procesowym (Granicierum perequitatio w polskim prawie ziemskim). Nie da się również przecenić Jego studiów na rzecz postępu w badaniach nad dziejami prawa niemieckiego w Polsce (Łacińskie teksty Landrechtu Zwierciadła Saskiego w Polsce. Versio Vratislaviensis, versio Sandomiriensis, Łaski oraz Łacińskie teksty Landrechtu Zwierciadła Saskiego w Polsce. Jaskier –tekst główny i noty marginesowe, a także Nieznany spis prawa chełmińskiego z przełomu XIV i XV wieku). Do istotnych sfer eksploracji badawczej Profesora zaliczyć trzeba również problematykę ustrojową, w ramach której ukazały się dwutomowe studia poświęcone woźnemu sądowemu (Woźny sądowy oraz Czynności woźnego sądowego). Nie sposób nie wspomnieć o społecznej aktywności Profesora Zygfryda Rymaszewskiego, który poza działalnością naukową, od wielu lat zaangażowany jest w organizację pomocy materialnej dla białoruskiej Polonii, niejednokrotnie przeznaczając na dary wysyłane znajdującym się w trudnej sytuacji Rodakom, własne pieniądze. Profesor Rymaszewski przez wiele lat swojej pracy, dał się poznać w środowisku uniwersyteckim, jako Osoba niezwykle skromna, życzliwa i otwarta na problemy innych. W szczególności młodzi pracownicy naukowi zawsze mogli i mogą liczyć na pomoc Profesora, który biorąc wciąż aktywny udział w seminariach obu Katedr Historii Prawa, gotów jest poświęcić im czas, dzieląc się swoją cenną wiedzą i doświadczeniem. Wykorzystane informacje biograficzne pochodzą z artykułu prof. J.S. Matuszewskiego, Z głuszy i puszczy na katedrę uniwersytecką, [w:] Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, t. IV, Łódź, 1999

poniedziałek, 10 marca 2014

TURNIEJ WIRTUALNEJ PIŁKI NOŻNEJ

W sobotę odbyła się I edycja Wirtualnego Turnieju Piłki Nożnej FIFA. Hucznie zapowiedzi organizatorów miały odzwierciedlenie w rzeczywistości – dopisała frekwencja, a w trakcie zmagań nie brakowało emocji. Turniej zgromadził blisko 50 uczestników, którzy rywalizowali o atrakcyjne nagrody ufundowane przez Koło Naukowe Prawa Sportowego i Samorząd Studencki WPiA. Świetna zabawa trwała prawie 7 godzin i chyba nikt nie żałuje tak spędzonego czasu. Zwycięzcą zawodów został Mateusz Gliński, drugie miejsce przypadło Pawłowi Jasiakowi, a na najniższym stopniu podium uplasował się Paweł Modzelewski.

Serdecznie dziękujemy firmie Microsoft® za wypożyczenie konsol Xbox 360, na których prowadzone były rozgrywki.

poniedziałek, 3 marca 2014

ŚWIAT W ZAGROŻENIU. OBLICZA SYRII.

W miniony czwartek, w Sali Rady Wydziału odbyło się wyjątkowe seminarium magisterskie. Głównymi bohaterami spotkania byli uciekinierzy z Syrii, kraju ogarniętego od ponad dwóch lat wewnętrznym konfliktem zbrojnym, bezpośrednio zaangażowani w pokojowe protesty przeciwko władzy reżimu Bashara al-Assada: Kutaibah Al-Nassan i Raaed Fadel. Przez swoją antyrządową działalność obydwaj byli więzieni i torturowani przez władze Syrii, co ostatecznie zdecydowało o konieczności opuszczenia ojczyzny. Dziś przebywają w Łodzi, starając się o status uchodźców. 

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją własnych, unikalnych materiałów filmowych oraz fotograficznych udostępnionych przez gości. Kolejną część wypełniły wypowiedzi bohaterów spotkania, dotyczące sytuacji geopolitycznej wokół konfliktu syryjskiego tym cenniejsze, że wzbogacone osobistymi doświadczeniami. Poruszone tematy dotyczyły scharakteryzowania możliwych przyczyn konfliktu, samej osoby dyktatora Bashara al-Assada, wykorzystania broni chemicznej przez reżim, jak i odpowiedzi na pytanie - co dalej z Syrią? Nasi goście wyrazili wątpliwość co do skuteczności toczonych rozmów pokojowych (Genewa 1, Genewa 2), jednocześnie podkreślając wagę pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców najpoważniejszych zbrodni, niezależnie od przynależności do danej frakcji konfliktu. Wypowiedzi bohaterów spotkania nie wyczerpały ciekawości publiczności, której pytania dotyczyły również problemów religijnych w Syrii, interesów światowych mocarstw, czy roli jaką odgrywają w konflikcie globalne media.
Debatę animowali i poprowadzili doktoranci Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ: Tomasz Grzywaczewski i Tomasz Lachowski, którzy już zapowiadają kolejną odsłonę cyklu "Świat w zagrożeniu", tym razem na temat Ukrainy. 

"Świat w zagrożeniu. Oblicza Syrii" to pierwsza z cyklu debat, dotyczących współczesnych globalnych problemów, mająca za zadanie pomóc dotknąć i zrozumieć świat. Spotkanie zorganizowane przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ odbyło się 27 lutego 2014 r. w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji. Ponad 120 uczestników spotkania, nie tylko ze świata akademickiego, a tym samym wypełniona po brzegi sala to dowód na to, że debaty traktujące o prawie i stosunkach międzynarodowe są potrzebne i oczekiwane. Swoją obecnością debatę uświetnił prodziekan WPiA UŁ prof. dr hab. Sławomir Cieślak. Spotkanie zostało zarejestrowane przez ekipę telewizyjną TVP3 Łódź oraz Studenckiej Telewizji Uniwersytetu Łódzkiego. 


Gośćmi spotkania byli: 

Kutaibah Naser Al-Nassan – od samego początku zaangażowany w pokojowe demonstracje przeciwko władzy Bashara al-Assada. Już w trzecim tygodniu rewolucji został aresztowany przez tajną policję, osadzony w więzieniu i torturowany. Represje tylko umocniły jego wiarę w słuszność sprawy, o którą walczył. W swoim rodzinnym mieście Hama był jednym z najważniejszych liderów demonstracji z trybuny zagrzewającym swoich rodaków do oporu przeciwko reżimowi. Po wkroczeniu do miasta armii stał się celem snajperów próbujących zlikwidować przywódców protestów. Od tego momentu został dziennikarzem obywatelskim oficjalnie współpracującym m.in. z BBC, Al Arabija, Al Ann, France 24, Radio Monte Carlo. Pracował jako korespondent Al-Dżaziry w Syrii oraz współpracował z przedstawicielami ONZ. W trakcie realizowania materiałów prasowych został ranny odłamkiem, a jego rodzina znalazła się na celowniku władzy (aresztowano jego ojca i brata, zabito kilku kuzynów). Pomagał w poszukiwaniach polskiego fotoreportera Marcina Sudera uprowadzonego przez islamistów i sam został porwany przez terrorystów z Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie. Po odzyskaniu wolności, z uwagi na bezpośrednie zagrożenie życia zdecydował się uciekać do Egiptu i dalej do Polski. Do naszego kraju trafił dzięki pomocy Marcina Mamonia - polskiego reportera wojennego - który jako jeden z pierwszych zachodnich dziennikarzy dotarł do ogarniętej wojną Syrii, a któremu Kutaibaha zapewnił pomoc i opiekę ratując z najbardziej niebezpiecznych sytuacji. Jak sam mówi: „Rewolucja ukształtowała moje życie jako dorosłego człowieka i cały czas będę działać na rzecz wolnej Syrii". 

Raaed Dadel - postanowił przyłączyć się do pokojowych demonstracji przeciwko władzy w marcu 2011 r., początkowo głównie studenckich, w mieście Hama. Raaed zaangażował się, jak sam to określa, w rewolucję w Syrii, przygotowując i upowszechniając materiały wśród ludności Hamy, dotyczące sensu walki o Syrię bez Bashara al-Assada. Następnie po rozpoczęciu krwawych walk służył rannym i poszkodowanym. Został aresztowany w kwietniu 2012 r., jednak szczęśliwie po kilku miesiącach udało mu się opuścić Syrię. Po roku spędzonym w Egipcie trafił ostatecznie do Łodzi.

Tekst do relacji: Tomasz Lachowski, Tomasz Grzywaczewski