czwartek, 27 lutego 2014

WYBORY? LUBIĘ TO!

O Eurowyborach, roli Parlamentu Europejskiego i wpływie, jaki mamy na prawo w Unii Europejskiej dyskutowała młodzież zaproszona dziś do Paragrafu przez Centrum Studiów Wyborczych. „Wybory? Lubię to!” to ostatnie z całego cyklu warsztaty, jakie odbywały się na naszym wydziale. Spotkania realizowane były w ramach projektu prowadzonego przez Centrum Studiów Wyborczych w Toruniu oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce. 

Organizacją całego przedsięwzięcia zajęło się Centrum Studiów Wyborczych, kierowane przez prof. Krzysztofa Skotnickiego. Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej - warsztatowej, która rozpoczęła się projekcją filmu - zgromadzonym uczniom przybliżona została historia kształtowania się Unii Europejskiej, a także tajniki prawa wyborczego. 

W drugiej części spotkania zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród młodzieży w naszym regionie dot. wiedzy o Parlamencie Europejskim oraz nastawienia uczniów do Eurowyborów. Jak wynika z przeprowadzonych w styczniu 2014 badań, młodzi ludzie nie są zainteresowani działalnością Parlamentu Europejskiego. Aż 62 % ankietowanych „zdecydowanie nie jest” lub „raczej nie jest” zainteresowanych działalnością PE. Jednocześnie, aż 78% uważa obecność polskiej reprezentacji w PE za „zdecydowanie” lub „raczej” ważną. Akt wyborczy za „zdecydowanie” lub „raczej” ważny uważa aż 82% badanych, 68% „zdecydowanie” lub „raczej” deklaruje swój udział w wyborach. 

O komentarz poproszeni zostali zaproszeni eksperci: przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej dr Stefan Jaworski oraz szef Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz W. Czaplicki. 

Spotkanie zakończyło się dyskusją, podczas której młodzież miała okazję skomentować wyniki badań, wydać swoją opinię, a także dopytać ekspertów o różne kwestie związane z wyborami do Europarlamentu. 


Cała akcja propagowania wśród młodzieży uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego zostanie podsumowana na specjalnej konferencji w Warszawie w kwietniu tego roku. 

Projekt „Wybory? Lubię to!” ukierunkowany jest przede wszystkim na wyborców najmłodszych, którzy w zbliżającej się elekcji do Parlamentu Europejskiego uzyskają czynne prawo wyborcze. Jego celem jest przekazanie, ujętej w atrakcyjny dla odbiorców sposób, wiedzy dotyczącej istoty eurowyborów, systemu wyborczego, a także procedur oddawania głosu. Więcej o projekcie na stronie: http://www.wyborylubieto.eu/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz