niedziela, 2 lutego 2014

VI RANKING MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Po raz szósty Ministerstwo Sprawiedliwości podsumowało wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze. Miło nam poinformować, że udało nam się obronić drugie miejsce. Jest to sukces nas wszystkich: oczywiście na pierwszym miejscu absolwentów, którzy przez cały czas trwania studiów walczyli o jak najlepsze wyniki, ale także wykładowców, którzy od lat dokładają wszelkich starań, by poziom nauczania na naszej uczelni zapewniał jak najlepszy start przyszłym prawnikom. Gratulujemy wszystkim i życzymy dalszych sukcesów. 


Analizy wyników po egzaminach wstępnych Ministerstwo Sprawiedliwości dokonuje od 2008 roku. W 2013 roku zainteresowanych zdawaniem na aplikację bezpośrednio po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji UŁ było: 
  • na aplikacją adwokacką – 80 osób 
  • na aplikację radcowską – 75 
  • na aplikację notarialną – 19. 
W sumie z Uniwersytetu Łódzkiego zdawało 376 osób (również absolwenci wcześniejszych lat). Egzaminy pomyślnie zdało 226, co daje 60,11% wszystkich zdających z UŁ i tym samym plasuje naszą uczelnię na drugim miejscu. Z analiz wynika, że spośród studentów studiów stacjonarnych, którzy w 2013 roku przystąpili do egzaminów na aplikacje sukcesem cieszyło się prawie 72% zdających. Spośród absolwentów studiów niestacjonarnych zdało ponad 44%. 

Najtrudniejsze dla zdających na aplikacje adwokacką i radcowską okazało się pytanie:

 Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w razie zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika, przy braku zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika, unieważnienia małżeństwa, jeżeli małżonkowie nie podjęli wspólnego pożycia, może żądać:
A. każdy z małżonków, nawet ten, który nie zawarł małżeństwa przez pełnomocnika,
B. mocodawca,
C. małżonek mocodawcy, jeżeli nie zawarł on małżeństwa przez pełnomocnika.

Egzamin na aplikację notarialną również posiadał swojego konia trojańskiego:

Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w przypadku przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa będącej przedmiotem dzierżawy, dzierżawcy nieruchomości:
A. przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat,
B. przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej pięciu lat,
C. nie przysługuje prawo pierwokupu.
Jedynie 5,4% zdających udzieliło poprawnej odpowiedzi na to pytanie.

W testach egzaminacyjnych pojawiają się pytania kontrowersyjne. Dlatego też zdający czasem zaskarżają pytania. W 2013 roku zaskarżonych zostało 108 pytań w testach na aplikacje radcowską i adwokacką, natomiast 37 na notarialną. 

Z analizy pytań na aplikację notarialną wynika, iż najwięcej trudności nastręczają od wielu lat pytania z zakresu Prawa Finansowego, Prawa Ustroju Sądów i Prokuratur oraz z zakresu Samorządu Notarialnego. 

Analiza profilu osób przystępujących do egzaminów na aplikacje wykazała, iż im krótszy czas pomiędzy ukończeniem studiów a przystąpieniem do egzaminu tym lepiej. Analizy osób, które zdały egzamin wskazują, iż największy procent stanowią osoby, które na dyplomie ukończenia studiów ujrzały ocenę dobrą (31,07%) oraz dobrą plus (30,35%). Jednocześnie ponad 93% osób, które mogły pochwalić się oceną bardzo dobrą na dyplomie ukończenia Uniwersytetu Łódzkiego, zdało egzamin na aplikację.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz