czwartek, 13 lutego 2014

V EDYCJA PROJEKTU „ZNAM SWOJE PRAWA”

 Dnia 11 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami szkół, biorących udział w V edycji projektu „Znam swoje prawa” – programu edukacji prawniczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs na udział szkoły w projekcie wyłonił 18 szkół ponadgimnazjalnych, w których zostaną przeprowadzone zajęcia. Należą do nich: 
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza, 
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, 
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka, 
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego, 
 • XIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Piotrowiczowej, 
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza, 
 • XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego, 
 • XX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusz Słowackiego, 
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. Prof. Józefa Tischnera, 
 • XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, 
 • XXIX Liceum Ogólnokształcące im. hm Janka Bytnara "Rudego", 
 • XXX Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Bpa Ignacego Krasickiego, 
 • XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej, 
 • XXXIII Liceum Ogólnokształcące, im. Armii Krajowej, 
 • XLVII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Stanisława Staszica, 
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące UŁ im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, 
 • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego J. Paderewskiego w Łasku, 
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej. 
W projekt zaangażowanych jest 28 studentów IV i V roku prawa oraz I i II roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunku administracja, którzy odbyli szkolenie z aktywnych form nauczania prawa oraz 4 opiekunów, którymi są pracownicy naukowi UŁ - na co dzień związani z Kliniką Prawa. Zajęcia prowadzone przez studentów odbywać się będą w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 (luty-maj). Każda z grup studentów będzie jednokrotnie odwiedzała licea objęte programem „Znam swoje prawa”, prowadząc 90-cio minutowe zajęcia na opracowany przez siebie temat. Studenci zostali podzieleni na cztery sekcje. Każda zajmuje się inną dziedziną prawa do których należy prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne oraz prawo pracy. Tegoroczne tematy: 
 • Prawo karne - Wykroczenie a przestępstwo - podstawowe informacje. 
 • Prawo cywilne - Dozwolony użytek utworu w prawie autorskim. 
 • Prawo administracyjne - Gdy zechcę być dawcą – moje prawa w transplantologii. 
 • Prawo pracy - Patologie w prawie pracy – mobbing. 
Jedna grupa studentów będzie miała nieco inne zadanie. W celu uatrakcyjnienia programu, a także zaprezentowania uczniom podstawowej wiedzy o procedurze sądowej studenci podejmą się próby zorganizowania symulacji rozprawy sądowej, której uczestnikami będą przedstawiciele wszystkich klas objętych programem edukacyjnym. Symulacja zostanie zaprezentowana w pierwszych dniach czerwca, kończą tegoroczną edycję programu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz