czwartek, 27 lutego 2014

WYBORY? LUBIĘ TO!

O Eurowyborach, roli Parlamentu Europejskiego i wpływie, jaki mamy na prawo w Unii Europejskiej dyskutowała młodzież zaproszona dziś do Paragrafu przez Centrum Studiów Wyborczych. „Wybory? Lubię to!” to ostatnie z całego cyklu warsztaty, jakie odbywały się na naszym wydziale. Spotkania realizowane były w ramach projektu prowadzonego przez Centrum Studiów Wyborczych w Toruniu oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce. 

Organizacją całego przedsięwzięcia zajęło się Centrum Studiów Wyborczych, kierowane przez prof. Krzysztofa Skotnickiego. Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej - warsztatowej, która rozpoczęła się projekcją filmu - zgromadzonym uczniom przybliżona została historia kształtowania się Unii Europejskiej, a także tajniki prawa wyborczego. 

W drugiej części spotkania zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród młodzieży w naszym regionie dot. wiedzy o Parlamencie Europejskim oraz nastawienia uczniów do Eurowyborów. Jak wynika z przeprowadzonych w styczniu 2014 badań, młodzi ludzie nie są zainteresowani działalnością Parlamentu Europejskiego. Aż 62 % ankietowanych „zdecydowanie nie jest” lub „raczej nie jest” zainteresowanych działalnością PE. Jednocześnie, aż 78% uważa obecność polskiej reprezentacji w PE za „zdecydowanie” lub „raczej” ważną. Akt wyborczy za „zdecydowanie” lub „raczej” ważny uważa aż 82% badanych, 68% „zdecydowanie” lub „raczej” deklaruje swój udział w wyborach. 

O komentarz poproszeni zostali zaproszeni eksperci: przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej dr Stefan Jaworski oraz szef Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz W. Czaplicki. 

Spotkanie zakończyło się dyskusją, podczas której młodzież miała okazję skomentować wyniki badań, wydać swoją opinię, a także dopytać ekspertów o różne kwestie związane z wyborami do Europarlamentu. 


Cała akcja propagowania wśród młodzieży uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego zostanie podsumowana na specjalnej konferencji w Warszawie w kwietniu tego roku. 

Projekt „Wybory? Lubię to!” ukierunkowany jest przede wszystkim na wyborców najmłodszych, którzy w zbliżającej się elekcji do Parlamentu Europejskiego uzyskają czynne prawo wyborcze. Jego celem jest przekazanie, ujętej w atrakcyjny dla odbiorców sposób, wiedzy dotyczącej istoty eurowyborów, systemu wyborczego, a także procedur oddawania głosu. Więcej o projekcie na stronie: http://www.wyborylubieto.eu/

czwartek, 13 lutego 2014

V EDYCJA PROJEKTU „ZNAM SWOJE PRAWA”

 Dnia 11 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami szkół, biorących udział w V edycji projektu „Znam swoje prawa” – programu edukacji prawniczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs na udział szkoły w projekcie wyłonił 18 szkół ponadgimnazjalnych, w których zostaną przeprowadzone zajęcia. Należą do nich: 
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza, 
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, 
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka, 
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego, 
 • XIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Piotrowiczowej, 
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza, 
 • XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego, 
 • XX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusz Słowackiego, 
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. Prof. Józefa Tischnera, 
 • XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, 
 • XXIX Liceum Ogólnokształcące im. hm Janka Bytnara "Rudego", 
 • XXX Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Bpa Ignacego Krasickiego, 
 • XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej, 
 • XXXIII Liceum Ogólnokształcące, im. Armii Krajowej, 
 • XLVII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Stanisława Staszica, 
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące UŁ im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, 
 • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego J. Paderewskiego w Łasku, 
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej. 
W projekt zaangażowanych jest 28 studentów IV i V roku prawa oraz I i II roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunku administracja, którzy odbyli szkolenie z aktywnych form nauczania prawa oraz 4 opiekunów, którymi są pracownicy naukowi UŁ - na co dzień związani z Kliniką Prawa. Zajęcia prowadzone przez studentów odbywać się będą w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 (luty-maj). Każda z grup studentów będzie jednokrotnie odwiedzała licea objęte programem „Znam swoje prawa”, prowadząc 90-cio minutowe zajęcia na opracowany przez siebie temat. Studenci zostali podzieleni na cztery sekcje. Każda zajmuje się inną dziedziną prawa do których należy prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne oraz prawo pracy. Tegoroczne tematy: 
 • Prawo karne - Wykroczenie a przestępstwo - podstawowe informacje. 
 • Prawo cywilne - Dozwolony użytek utworu w prawie autorskim. 
 • Prawo administracyjne - Gdy zechcę być dawcą – moje prawa w transplantologii. 
 • Prawo pracy - Patologie w prawie pracy – mobbing. 
Jedna grupa studentów będzie miała nieco inne zadanie. W celu uatrakcyjnienia programu, a także zaprezentowania uczniom podstawowej wiedzy o procedurze sądowej studenci podejmą się próby zorganizowania symulacji rozprawy sądowej, której uczestnikami będą przedstawiciele wszystkich klas objętych programem edukacyjnym. Symulacja zostanie zaprezentowana w pierwszych dniach czerwca, kończą tegoroczną edycję programu.

piątek, 7 lutego 2014

PRÓBA KONKURSU JESSUP MOOT COURT

30 stycznia w sali sądowej WPiA UŁ odbyła się próba konkursu Jessup Moot Court. Uczestnicy mieli okazje zaprezentować swoje wystąpienia podczas symulacji postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. W rolę składu sędziowskiego wcielili się pracownicy i doktoranci Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych. 

Jessup Moot Court uważany jest za najbardziej prestiżowy konkurs tego typu na świecie, wymaga on świetnej znajomości prawa międzynarodowego, umiejętności zaprezentowania swojego stanowiska przed panelem sędziowskim oraz odparcia argumentów przeciwników. 

Jak co roku, tematyka konkursu obfituje w interesujące i aktualne zagadnienia. Tegoroczny kazus dotyczy m.in. ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego, odpowiedzialności państw za szkody spowodowane w środowisku naturalnym oraz kompetencji państw do wykonywania jurysdykcji wobec osób podejrzanych o popełnienia poważnych przestępstw. 

Przygotowania uczestników trwały od samego początku bieżącego roku akademickiego. W połowie stycznia zakończył się etap pisemny i rozpoczęto przygotowania do części ustnej, stanowiącej kwintesencję całego konkursu. 27 i 28 lutego uczestnicy zmierzą się z drużynami z całej Polski podczas eliminacji w Warszawie. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce, pojedzie na finał do Waszyngtonu, gdzie spotkają się reprezentanci z ponad 80 państw na świecie. 

Przed ogólnopolskimi eliminacjami odbędzie się próba generalna, na której w charakterze widowni obecni będą uczestnicy seminarium i proseminarium z prawa międzynarodowego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 14 lutego o godzinie 16 15 do sali sądowej (3.64). 

Więcej informacji na temat konkursu na stronie WPiA UŁ oraz stronie Katedry Prawa Miedzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych.

niedziela, 2 lutego 2014

VI RANKING MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Po raz szósty Ministerstwo Sprawiedliwości podsumowało wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze. Miło nam poinformować, że udało nam się obronić drugie miejsce. Jest to sukces nas wszystkich: oczywiście na pierwszym miejscu absolwentów, którzy przez cały czas trwania studiów walczyli o jak najlepsze wyniki, ale także wykładowców, którzy od lat dokładają wszelkich starań, by poziom nauczania na naszej uczelni zapewniał jak najlepszy start przyszłym prawnikom. Gratulujemy wszystkim i życzymy dalszych sukcesów. 


Analizy wyników po egzaminach wstępnych Ministerstwo Sprawiedliwości dokonuje od 2008 roku. W 2013 roku zainteresowanych zdawaniem na aplikację bezpośrednio po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji UŁ było: 
 • na aplikacją adwokacką – 80 osób 
 • na aplikację radcowską – 75 
 • na aplikację notarialną – 19. 
W sumie z Uniwersytetu Łódzkiego zdawało 376 osób (również absolwenci wcześniejszych lat). Egzaminy pomyślnie zdało 226, co daje 60,11% wszystkich zdających z UŁ i tym samym plasuje naszą uczelnię na drugim miejscu. Z analiz wynika, że spośród studentów studiów stacjonarnych, którzy w 2013 roku przystąpili do egzaminów na aplikacje sukcesem cieszyło się prawie 72% zdających. Spośród absolwentów studiów niestacjonarnych zdało ponad 44%. 

Najtrudniejsze dla zdających na aplikacje adwokacką i radcowską okazało się pytanie:

 Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w razie zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika, przy braku zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika, unieważnienia małżeństwa, jeżeli małżonkowie nie podjęli wspólnego pożycia, może żądać:
A. każdy z małżonków, nawet ten, który nie zawarł małżeństwa przez pełnomocnika,
B. mocodawca,
C. małżonek mocodawcy, jeżeli nie zawarł on małżeństwa przez pełnomocnika.

Egzamin na aplikację notarialną również posiadał swojego konia trojańskiego:

Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w przypadku przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa będącej przedmiotem dzierżawy, dzierżawcy nieruchomości:
A. przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat,
B. przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej pięciu lat,
C. nie przysługuje prawo pierwokupu.
Jedynie 5,4% zdających udzieliło poprawnej odpowiedzi na to pytanie.

W testach egzaminacyjnych pojawiają się pytania kontrowersyjne. Dlatego też zdający czasem zaskarżają pytania. W 2013 roku zaskarżonych zostało 108 pytań w testach na aplikacje radcowską i adwokacką, natomiast 37 na notarialną. 

Z analizy pytań na aplikację notarialną wynika, iż najwięcej trudności nastręczają od wielu lat pytania z zakresu Prawa Finansowego, Prawa Ustroju Sądów i Prokuratur oraz z zakresu Samorządu Notarialnego. 

Analiza profilu osób przystępujących do egzaminów na aplikacje wykazała, iż im krótszy czas pomiędzy ukończeniem studiów a przystąpieniem do egzaminu tym lepiej. Analizy osób, które zdały egzamin wskazują, iż największy procent stanowią osoby, które na dyplomie ukończenia studiów ujrzały ocenę dobrą (31,07%) oraz dobrą plus (30,35%). Jednocześnie ponad 93% osób, które mogły pochwalić się oceną bardzo dobrą na dyplomie ukończenia Uniwersytetu Łódzkiego, zdało egzamin na aplikację.