poniedziałek, 27 stycznia 2014

WIZYTA DELEGACJI Z UNIWERSYTETU WILEŃSKIEGO

Od lewej: prof. nadzw. dr hab. Ryszard Dębski, prof. habil. dr Gintaras Švedas, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Indecki, prof. dr Tomas Davulis, prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. nadzw. dr hab. Anna Pikulska-Radomska,
doc. dr Haroldas Šinkūnas.
W minionym tygodniu gościliśmy delegację z Uniwersytetu Wileńskiego, w składzie: prof. dr Tomas Davulis – Dziekan Wydziału Prawa VU oraz prof. habil. dr Gintaras Švedas i doc. dr Haroldas Šinkūnas – Prodziekani Wydziału Prawa VU. 

Głównym celem wizyty było omówienia form współpracy i perspektyw przyszłych wspólnych projektów. Dyskutowano także nad przebiegiem zaplanowanego na kwiecień seminarium doktoranckiego, które organizowane jest przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Wilnie wraz z Uniwersytetem we Frankfurcie nad Menem i Paris Nanterre. Goście spotkali się z prof. Włodzimierzem Nykielem - Rektorem UŁ oraz prof. Agnieszką Liszewską – Dziekanem WPiA UŁ, a także, m.in.: prof. Ryszardem Dębskim, prof. Zbigniewem Góralem, prof. Dariuszem Góreckim, prof. Krzysztofem Indeckim, prof. Krzysztofem Skotnickim, prof. Zbigniewem Rau. 


Podczas wizyty prof. Anna Pikulska-Radomska, która reprezentuje nasz wydział we współpracy z Uniwersytetem Wileńskim, w podziękowaniu za długoletnie wsparcie otrzymała medal pamiątkowy – nagrodę przyznaną przez Wydział Prawa VU.


W ramach realizowanej od 2000 r. współpracy organizowane są seminaria, realizowana jest wymiana pracowników i studentów, wydawane są wspólne publikacje. Dodatkowo studenci naszego wydziału mają możliwość udziału w organizowanej w Wilnie szkole letniej.

Od lewej: doc. dr Haroldas Šinkūnas, prof. nadzw. dr hab. Anna Pikulska-Radomska, prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel, prof. dr Tomas Davulis, prof. habil. dr Gintaras Švedas.Zdjęcia ze spotkania z Rektorem otrzymaliśmy dzięki uprzejmości International Students Office UŁ. Strona ISO UŁ >>>