niedziela, 29 września 2013

Inauguracja roku 2013/2014


28 września, miała miejsce uroczysta, wydziałowa,  inauguracja roku akademickiego 2013/2014. Licznie zgromadzonych studentów przywitała Pani Dziekan, prof. nadzw.  dr hab. Agnieszka Liszewska. Po immatrykulacji nowo przyjętych studentów wykład inauguracyjny pt.: „ Czym nie jest prawo” wygłosił prof. dr hab. Jerzy Leszczyński.

Wszystkim nowo przyjętym studentom przypominamy, że:

Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i prawa wieczorowego rozpoczynają się 1 października. Zajęcia dydaktyczne dla studentów zaocznych rozpoczynają się 5 października. 

Harmonogram zjazdów dla poszczególnych kierunków studiów zaocznych jest dostępny na stronie internetowej w zakładce: rozkłady zajęć. Podział roku akademickiego, a w tym dni wolne od zajęć dydaktycznych, również dostępne na stronie internetowej w zakładce: kalendarz akademicki.

Na wszystkie ćwiczenia i wykłady zapisujecie się przez internet, wykorzystując do tego hasło nadane podczas rekrutacji elektronicznej, identyfikatorem jest numer PESEL.

Studenci studiów stacjonarnych mają obowiązek podpisania umowy i są proszeni o zgłoszenie się do dziekanatów w w/w celu. Studenci studiów niestacjonarnych mają obowiązek podpisania umowy i są proszeni o zgłoszenie się do dziekanatów w w/w celu. Każdy student otrzyma indywidualne konto, na które powinien wpłacić czesne za rok/semestr. Numer konta będzie przypisany studentowi do końca studiów na danym kierunku. Uiszczenie opłaty jednorazowo do 15.X za cały rok- 5% bonifikaty. W przypadku wniesienia opłaty za sem. zimowy do 15.X- 2,5 % bonifikaty, do 25.II za sem. letni- 2,5% bonifikaty (za każdy semestr). Za studia niestacjonarne można płacić w ratach. Student sam wybiera formę płatności (jednorazowo z bonifikatą, w dwóch ratach z bonifikatą albo w 7 ratach).

Sprawy socjalno – bytowe(przyznanie pomocy materialnej – stypendium socjalne,  miejsce w D.S.) załatwiane są przez Centrum Obsługi Studentów, ul. Lumumby 1/3 (osiedle studenckie).

Możecie wykupić ubezpieczenie NNW  w PZU. W tym celu należy poprawnie wypełnić  formularz na stronie http://www.nnw-studentow.pl/ oraz opłacić składkę ubezpieczeniową 65 zł. Opłacenie składki do 15.12.2013 r. zapewnia ochronę od początku roku akademickiego.  Karty  ubezpieczeniowe wydawane będą wydawane w DZIEKANATACH do 20.12.2013.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz