czwartek, 21 lutego 2013

Seminarium „Prawa Ojca”

20 lutego 2013 roku na naszym Wydziale odbyło się seminarium „Prawa Ojca”, zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź.

Seminarium rozpoczęła Pani Sędzia Barbara Chrostek z Sądu Okręgowego w Łodzi, która przybliżyła słuchaczom regulacje prawne dotyczące ojców, a także przedstawiła je z perspektywy sędziego praktyka. Referat spotkał się z ogromnym entuzjazmem zgromadzonych, Pani Sędzia została wręcz zasypana pytaniami. Interesowano się między innymi interpretacją pojęcia dobro dziecka czy tzw. opieką naprzemienną.
Kolejno głos zabrała Pani Mecenas Małgorzata Kowalska. Wystąpienie dotyczyło strony praktycznej tematu. Mecenas zaprezentowała różnorodne kazusy, skupiając się na działaniach podejmowanych przez stronę ojca w postępowaniach sądowych.
 Następnie można było zapoznać się z sytuacją ojca w prawie pracy.  Pani dr Katarzyna Serafin, z Katedry Prawa Pracy WPiA UŁ, opowiedziała o regulacjach dotyczących urlopów, ochrony trwałości stosunków pracy czy ochrony przed pogorszeniem jej warunków.
Seminarium zakończył Michał Miazga z Społecznego Towarzystwa Wspierania Dzieci i Rodzin w Łodzi, przedstawiając sytuację ojców w ujęciu społecznym. Zwrócił on uwagę na liczne problemy, nie tylko prawne, pojawiające się w życiu rodziców walczących o swoje dzieci.
Ze względu na ogromne zainteresowanie przedstawioną tematyką, a co za tym idzie dużą ilością pytań zadawanych prelegentom, dyskusja była ożywiona i zajmująca. Wydarzenie zgromadziło licznych słuchaczy, nie tylko studentów, ale też przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych podjętym tematem. Niektórzy goście przyjechali aż z woj. dolnośląskiego.
 
Wydarzenie było bardzo udanym przedsięwzięciem. Zapraszamy na kolejne projekty organizowane przez ELSA Łódź.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz