czwartek, 28 lutego 2013

Jak stawić czoła globalnym wyzwaniom?O edukacji, nauce, kulturze i problemach z nimi związanych w świetle procesu globalizacji rozprawiał dziś w Auli Niebieskiej profesor Michał Kleiber. Ogromne zainteresowanie wykładem świadczy o tym, iż pytania, które stawiał dziś profesor nie są obce nie tylko kadrze naukowej, ale również studentom  i licealistom.

Rozwój cywilizacji, postęp techniczny, rozwój nauki, konsumpcyjny styl życia zmuszają nas do zastanowienia się dlaczego tak ogromna część naszej populacji staje dziś przed dylematem strachu o jutro. Zdaniem profesora konieczne jest opracowania strategii, scenariuszy, które pomogą nam w budowaniu lepszej przyszłości. Myślenie strategiczne – jak podkreślił profesor Kleiber - to nie żartobliwe odgadywanie pojedynczych zdarzeń w przyszłości, czy zabawa politycznych bądź pseudo-naukowych celebrytów, ale formułowanie zintegrowanych zadań do wspólnej realizacji.

Warte zapamiętania są słowa Profesora dotyczące edukacji zwracające uwagę, iż w Polsce jedynie 5% pracowników doskonali swoje umiejętności w procesie kształcenia ustawicznego, podczas gdy w krajach zachodnich poziom ten sięga aż 50%.

Za najważniejsze elementy dotyczące edukacji ludzi młodych Profesor uznał kreatywność/oryginalność, na którą ogromny nacisk kładzie edukacja w krajach zachodnich,
a która przez polski system edukacji jest całkowicie tłumiona, umiejętność pracy w zespole oraz zamiłowanie do nauki, które powinno nam towarzyszyć przez całe życie. Profesor Michał Kleiber wygłosił wykład pt. „Edukacja, nauka, kultura, czyli jak stawić czoła globalnym wyzwaniom", w ramach cyklu Wykładów Rektorskich.

Profesor Michał Kleiber − uczony, działacz społeczny i polityczny. Członek rzeczywisty i prezes Polskiej Akademii Nauk. Specjalista w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Laureat nagrody naukowej przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Doktor honoris causa 8 uniwersytetów. W latach 2001−2005 był ministrem nauki i informatyzacji, przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych oraz przewodniczącym Rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych. W roku 2005 został
wybrany członkiem Europejskiej Rady Nauki oraz prezesem European Materials Forum. W latach 2006–2010 pełnił funkcję Społecznego Doradcy Prezydenta RP ds. edukacji i badań.

MK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz