czwartek, 28 lutego 2013

Jak stawić czoła globalnym wyzwaniom?O edukacji, nauce, kulturze i problemach z nimi związanych w świetle procesu globalizacji rozprawiał dziś w Auli Niebieskiej profesor Michał Kleiber. Ogromne zainteresowanie wykładem świadczy o tym, iż pytania, które stawiał dziś profesor nie są obce nie tylko kadrze naukowej, ale również studentom  i licealistom.

Rozwój cywilizacji, postęp techniczny, rozwój nauki, konsumpcyjny styl życia zmuszają nas do zastanowienia się dlaczego tak ogromna część naszej populacji staje dziś przed dylematem strachu o jutro. Zdaniem profesora konieczne jest opracowania strategii, scenariuszy, które pomogą nam w budowaniu lepszej przyszłości. Myślenie strategiczne – jak podkreślił profesor Kleiber - to nie żartobliwe odgadywanie pojedynczych zdarzeń w przyszłości, czy zabawa politycznych bądź pseudo-naukowych celebrytów, ale formułowanie zintegrowanych zadań do wspólnej realizacji.

Warte zapamiętania są słowa Profesora dotyczące edukacji zwracające uwagę, iż w Polsce jedynie 5% pracowników doskonali swoje umiejętności w procesie kształcenia ustawicznego, podczas gdy w krajach zachodnich poziom ten sięga aż 50%.

Za najważniejsze elementy dotyczące edukacji ludzi młodych Profesor uznał kreatywność/oryginalność, na którą ogromny nacisk kładzie edukacja w krajach zachodnich,
a która przez polski system edukacji jest całkowicie tłumiona, umiejętność pracy w zespole oraz zamiłowanie do nauki, które powinno nam towarzyszyć przez całe życie. Profesor Michał Kleiber wygłosił wykład pt. „Edukacja, nauka, kultura, czyli jak stawić czoła globalnym wyzwaniom", w ramach cyklu Wykładów Rektorskich.

Profesor Michał Kleiber − uczony, działacz społeczny i polityczny. Członek rzeczywisty i prezes Polskiej Akademii Nauk. Specjalista w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Laureat nagrody naukowej przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Doktor honoris causa 8 uniwersytetów. W latach 2001−2005 był ministrem nauki i informatyzacji, przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych oraz przewodniczącym Rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych. W roku 2005 został
wybrany członkiem Europejskiej Rady Nauki oraz prezesem European Materials Forum. W latach 2006–2010 pełnił funkcję Społecznego Doradcy Prezydenta RP ds. edukacji i badań.

MK

wtorek, 26 lutego 2013

DNI KRYMINALSTYCZNE ELSA ŁÓDŹ

W tym roku ELSA Łódź po raz pierwszy  zorganizowała Dni Kryminalistyczne. Odbyły się one na naszym wydziale w dwóch częściach: pierwsza w dniach 8-10 stycznia, natomiast druga w dniach 18-20 lutego 2013 roku.
W trakcie pierwszej części odbyły się dwa warsztaty. Pierwsze z nich poprowadził mgr Bartosz Adamus, dotyczyły one daktyloskopii jako jednej z technik kryminalistycznych. Drugie prowadził dr Michał Błoński. Uczestnicy tych warsztatów dowiedzieli się jak napisać wyrok w sprawach karnych. Oprócz warsztatów zorganizowane zostało również wyjście do Aresztu Śledczego.
W czasie drugiej części, już po zmaganiach sesyjnych, odbyły się warsztaty z pisania aktu oskarżenia prowadzone przez dr Monikę Zdrojewską. Zorganizowane zostały również dwa wyjścia: jedno do cieszącego się niezmienną popularnością Zakładu Medycyny Sądowej, a drugie do Sądu Apelacyjnego na odczytanie wyroku w głośnej sprawie morderstwa pod klubem Heaven.
Zajęcia prowadzone były przez pracowników WPiA UŁ z Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki.
Pomimo niezbyt sprzyjającego terminu okołosesyjnego, projekty podczas Dni Kryminalistycznych cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wszystkich, którzy nie wzięli udziału w tegorocznych Dniach jak i tych, którym nie udało zapisać się na zajęcia, zapraszamy w przyszłym roku!
Koordynator projektu: Jakub Placek

poniedziałek, 25 lutego 2013

Próba generalna konkursu Jessup Moot Court

22 lutego w sali sądowej naszego Wydziału odbyła się próba generalna konkursu Jessup Moot Court.
Uczestnicy mieli okazje zaprezentować swoje wystąpienia podczas symulacji postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. W rolę składu sędziowskiego wcielili się pracownicy i doktoranci Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, na widowni zasiedli uczestnicy seminarium.
Przygotowania do konkursu trwały od samego początku bieżącego roku akademickiego. W połowie stycznia zakończył się etap pisemny i rozpoczęto przygotowania do części ustnej. Kolejnym krokiem są krajowe eliminacje, które odbędą się 2 marca w Warszawie.
Trzymamy kciuki za naszą drużynę!
Więcej informacji na temat konkursu na stronie WPiA >>> czwartek, 21 lutego 2013

Seminarium „Prawa Ojca”

20 lutego 2013 roku na naszym Wydziale odbyło się seminarium „Prawa Ojca”, zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź.

Seminarium rozpoczęła Pani Sędzia Barbara Chrostek z Sądu Okręgowego w Łodzi, która przybliżyła słuchaczom regulacje prawne dotyczące ojców, a także przedstawiła je z perspektywy sędziego praktyka. Referat spotkał się z ogromnym entuzjazmem zgromadzonych, Pani Sędzia została wręcz zasypana pytaniami. Interesowano się między innymi interpretacją pojęcia dobro dziecka czy tzw. opieką naprzemienną.
Kolejno głos zabrała Pani Mecenas Małgorzata Kowalska. Wystąpienie dotyczyło strony praktycznej tematu. Mecenas zaprezentowała różnorodne kazusy, skupiając się na działaniach podejmowanych przez stronę ojca w postępowaniach sądowych.
 Następnie można było zapoznać się z sytuacją ojca w prawie pracy.  Pani dr Katarzyna Serafin, z Katedry Prawa Pracy WPiA UŁ, opowiedziała o regulacjach dotyczących urlopów, ochrony trwałości stosunków pracy czy ochrony przed pogorszeniem jej warunków.
Seminarium zakończył Michał Miazga z Społecznego Towarzystwa Wspierania Dzieci i Rodzin w Łodzi, przedstawiając sytuację ojców w ujęciu społecznym. Zwrócił on uwagę na liczne problemy, nie tylko prawne, pojawiające się w życiu rodziców walczących o swoje dzieci.
Ze względu na ogromne zainteresowanie przedstawioną tematyką, a co za tym idzie dużą ilością pytań zadawanych prelegentom, dyskusja była ożywiona i zajmująca. Wydarzenie zgromadziło licznych słuchaczy, nie tylko studentów, ale też przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych podjętym tematem. Niektórzy goście przyjechali aż z woj. dolnośląskiego.
 
Wydarzenie było bardzo udanym przedsięwzięciem. Zapraszamy na kolejne projekty organizowane przez ELSA Łódź.

poniedziałek, 11 lutego 2013

Ferie w Paragrafie

Podczas pierwszego tygodnia ferii, w ramach swoich półkolonii odwiedziła nas grupa dzieci z łódzkich szkół. Paulina i Ola - członkinie stowarzyszania ELSA Łódź, przygotowały dla nich wiele atrakcji.
Dzieci podczas wycieki po Paragrafie musiały wykonać kilka zadań, za każde otrzymywały część tajemniczego hasła, które brzmiało - In dubio pro reo. Paremia była kluczem, do tajemniczego kuferka, pełnego słodkości.   

AR