środa, 23 stycznia 2013

Inauguracja IV edycji programu „Znam swoje prawa”


W dniu 22 stycznia 2013 r. odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół biorących udział w projekcie „Znam swoje prawa” – programie edukacji prawniczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poza zaproszonymi przedstawicielami szkół, wzięli w nim udział Dziekan dr Zbigniew Świderski, koordynator Kliniki Prawa prof. dr hab. Małgorzata Król oraz koordynatorzy programu „Znam swoje prawa” dr Krzysztof Stefański i Aleksandra Kuszewska-Kłąb. Tegoroczna edycja jest szczególna, ponieważ po raz pierwszy projekt został włączony do programu studiów prawniczych na kierunkach: prawo i administracja. Dzięki czemu w projekt mogła się zaangażować większa liczba studentów, a co za tym idzie i większą liczbę szkół odwiedzą nasi studenci.

Konkurs na udział szkoły w projekcie wyłonił 23 szkoły ponadgimnazjalne, w których zostaną przeprowadzone zajęcia. Należą do nich: 

 • II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza,
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, 
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela, 
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka, 
 • XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, 
 • XIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Piotrowiczowej,
 • XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego, 
 • XX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusz Słowackiego, 
 • XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, 
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. Prof. Józefa Tischnera,
 • XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego,
 • XXIX Liceum Ogólnokształcące im. hm Janka Bytnara "Rudego",
 • XXX Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Bpa Ignacego Krasickiego, 
 • XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej, 
 • XXXIII Liceum Ogólnokształcące, im. Armii Krajowej, 
 • XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. K. Kieślowskiego, 
 • XLVII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Stanisława Staszica, 
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące UŁ im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata,
 • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego J. Paderewskiego w Łasku, 
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, 
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej, 
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego.


W projekt zaangażowanych jest 30 studentów IV i V roku prawa oraz I i II roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunku administracja, którzy odbyli szkolenie z aktywnych form nauczania prawa oraz 4 opiekunów, którymi są pracownicy naukowi UŁ - na co dzień związani z Kliniką Prawa.

Zajęcia prowadzone przez studentów odbywać się będą w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 (luty-maj). Każda z grup studentów będzie jednokrotnie odwiedzała licea objęte programem „Znam swoje prawa”, prowadząc 90-cio minutowe zajęcia na opracowany przez siebie temat. Studenci zostali podzieleni na cztery sekcje. Każda zajmuje się inną dziedziną prawa do których należy prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne oraz prawo pracy.

Tegoroczne tematy są następujące:

- Prawo karne - Bójka i pobicie, a uprawnienia pokrzywdzonego i organów ścigania. 
- Prawo cywilne - Zawarcie umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
- Prawo administracyjne - Żywność w prawie, prawo w żywności.
- Prawo pracy - „Zostaję pracownikiem” – prawne podstawy zatrudnienia, nawiązanie stosunku pracy.

Jedna grupa studentów będzie miała nieco inne zadanie. W celu uatrakcyjnienia programu, a także zaprezentowania uczniom podstawowej wiedzy o procedurze sądowej studenci podejmą się próby zorganizowania symulacji rozprawy sądowej, której uczestnikami będą przedstawiciele wszystkich klas objętych programem edukacyjnym. Symulacja zostanie zaprezentowana w pierwszych dniach czerwca, kończą tegoroczną edycję programu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz