piątek, 21 grudnia 2012

Warsztaty z ekspertem


W dniu 19 grudnia 2012 r na naszym Wydziale odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Warsztaty z ekspertem” zorganizowane przez Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych.  Tym razem naszym gościem był dr. Michał Będkowski – Kozioł. Doktor i p.o. Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego przy Uniwersytecie S. Wyszyńskiego w Warszawie oraz  partner w Kancelarii Kochański, Zięba, Rąpała i Partnerzy. Praktyk w zakresie  prawa energetycznego, w tym komparatystyki prawa polskiego i Unii Europejskiej.
 
Na spotkaniu obecny był również kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UŁ prof. nadzw. dr hab. K. Strzyczkowski, który wprowadził słuchaczy do tematu prelekcji, a  także opiekun Koła dr. Łukasz Grzejdziak oraz pracownicy i doktoranci z Katedry. Warsztaty rozpoczęły się od przedstawienia zagadnień wprowadzających do tematyki regulacji sektorowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na regulacje prawa energetycznego. Następnie przeszliśmy do założeń i celów ustawy prawo energetyczne. Na końcu dr. Michał Będkowski – Kozioł przybliżył słuchaczom obecne regulacje prawne oraz przyszłe zmiany, mianowicie „trójpak energetyczny”.  
 

Podsumowując warsztaty uczestnicy jak i sam prelegent podczas dyskusji, wymienili poglądy oraz zdania nad całokształtem założeń regulacji prawa energetycznego w Polsce i Unii Europejskiej. Prelegent odpowiedział też kompleksowo na  wszystkie pytania słuchaczy.

Spotkanie przebiegało w sympatycznej i poniekąd świątecznej atmosferze. Nasz gość jest nie tylko ekspertem w swojej dziedzinie, ale także wspaniałym mówcą i doświadczonym praktykiem, dlatego też ubarwiał spotkanie, podając przykłady interesujących kazusów prawnych.


Liczymy na kolejne spotkania.

Do zobaczenia na warsztatach!Zarząd NK PEIISI

     WPIA UŁ

Tekst: Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz