czwartek, 22 listopada 2012

Spotkanie z prof. Anną FornalczykW dniu 21 listopada 2012 r na naszym Wydziale odbyło się spotkanie z prof. Anną Fornalczyk, zorganizowane przez Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych. Pani profesor z wykształcenia jest ekonomistą, była pierwszym Prezesem Urzędu Antymonopolowego (dziś: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) obecnie jest wykładowcą Politechniki Łódzkiej.

W spotkaniu uwzięli udział studenci Wydziału Prawa i Administracji, w tym członkowie Koła, doktoranci, a także przedstawiciele Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA. Uczestników oficjalnie powitali, krótkimi słowami wstępu członkowie Zarządu NK PEIISI, natomiast do tematu prelekcji merytorycznie wprowadził opiekun Koła dr Łukasz Grzejdziak z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego.

Tematami przewodnimi spotkania były zagadnienia związane z rolą konkurencji, a także obecną pozycją konsumenta. Pani profesor w swojej prelekcji wytłumaczyła uczestnikom spotkania, dlaczego warto chronić konkurencję, opierając się na przykładach sektorów regulowanych.  Nie zabrakło również pytań od słuchaczy, którzy w szczególności zainteresowani byli rolą UOKIK w Polsce  na początku jego działalności oraz obecnie. Studenci zadawali także pytania dotyczące konkretnych przykładów na temat m.in. prywatyzacji  PGNiG czy Telekomunikacji Polskiej S.A.

Spotkanie przebiegało w miłej i przyjemnej atmosferze. Pani profesor jako doświadczony specjalista z zakresu omawianych zagadnień w środowisku międzynarodowym, podczas swojego wystąpienia przekazała merytoryczną wiedzę związaną z prawem ochrony konkurencji i konsumentów, a ponadto jako doskonały wykładowca ubarwiała czas podczas prelekcji anegdotami i przykładami spraw z czasów pełnienia funkcji Prezesa Urzędu.

Na zakończenie spotkania dr. Tadeusz Ławicki wręczył w imieniu Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego jak również Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych bukiet kwiatów, a pani profesor dokonała symbolicznego wpisu do księgi pamiątkowej. 


Było to pierwsze spotkanie „ gościnne” organizowane przez Koło, na którym oficjalnie zarówno Pani profesor jak i władze Koła obiecały kontynuowanie dalszej współpracy.

Zapraszamy  na kolejne projekty!

Zarząd Naukowego Koła Prawa Energetycznego
 i Innych Sektorów Infrastrukturalnych WPIA UŁ
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz